Kombinace K98 a vz. 24

Dotaz: Kombinace K98 a vz. 24
Tazatel: Průkopník | Datum: 16. 2. 2007

Zdravím, slyšel jsem, že se ve Zbrojovce Brno montovaly na karabiny K98K i původně československá pouzdra závěru z pušek vz. 24 či používal jiný materiál ze starých čs.skladových zásob. Co je na tom pravdy? Díky.

Autor: Jiří Kříž | Datum: 21. 2. 2007
Na začátku okupace byla brněnská Zbrojovka MNO dlužna přes čtvrt miliónu pušek. Pomohly jí některé zahraniční objednávky (např. rumunská), ale likvidující MNO pochopitelně nemohlo výrobu dlužných pušek zaručit a program puškáren se záhy stal vážnou otázkou. V prvních letech okupace dodávala Zbrojovka velké množství pušek na export do Japonska, Rumunska a Íránu. Začátek války však četné obchody překazil a znemožnil i placení za dodané zboží. Pušky však začali objednávat i okupanti. Už na jaře 1940 měla firma objednávku 50 000 pušek vz. 33/40. Byl to typ v podstatě shodný s četnickou puškou vz. 33, ale s úpravami zejména na pažbě. Používaly jej jednotky německé horské pěchoty a proto měl i nezvyklé kování na pažbě. Úpravami  podle německého stylu prošly i pušky vz. 24 a v odlišném provedení se potom i vyráběly. Výroba pušek se ovšem soustřeďovala do závodu v Povážské Bystrici a její celkový rozsah od začátku války klesal. Pokud jde o konstrukci a vývoj pušek, pracovala Zbrojovka z pověření německé vojenské správy na konstrukci zjednodušené opakovačky s vyměnitelnou hlavní (G 42). Dále než za vzorky však vývoj tohoto programu nešel.
Tolik M. Šáda v knize „Československé ruční palné zbraně a kulomety“.

Přesto je možno zjistit z pramenů Podnikového archivu Zbrojovky Brno, že Wehrmacht ihned po okupaci v roce 1939 objednal ze skladů určených pro MNO celkem 252 000 pušek původního českého vz. 24, kromě jiných položek. Současně však ZB dostala příkaz německých úřadů, že musí dbát na plné vykrytí exportních zakázek, aby byl zajištěn tolik potřebný přísun deviz. Tyto úkoly, tedy vývoz, dostaly dokonce prioritu před zakázkami pro Wehrmacht.

V současné době je ze známých příčin (konkurs a prodej areálu ZB) podnikový archiv Zbrojovky zcela nepřístupný a roztroušen po několika místech. Z rozhovorů vedených s pamětníky v roce 1969 je mi ale známo, že konstrukční kancelář ani nástrojovna se nikdy nezabývaly návrhem a výrobou nástrojů a hlavně speciálních měřidel, které by byly pro použití pouzder závěrů pušky vz. 24 do K 98 nezbytně zapotřebí. Také z tohoto důvodu lze důvodně předpokládat, že takovou činností, na kterou byl dotaz zaslán, se Zbrojovka Brno za okupace nezabývala. Zato byla vyrobena řada raznic a lisovacích nástrojů potřebných pro jiné výrobní programy a jejich výkresy by se za jiných okolností daly v podnikovém archivu snadno dohledat - viz níže.

V roce 1940 Němci požádali vedení ZB, aby původně dohodnutý program výroby zbraní zaměnili přechodem na německé vzory nejpozději do podzimu 1940. To se také postupně dělo, ale souběžně se i v následujících létech vyráběly pušky vz. 24, 33/40 a K 98. V roce 1942 po nástupu Speerovy éry v řízení zbrojní výroby byl zbrojní program významně urychlen, takže jak P 24, tak 33/40 a K 98 doznala silného zrychlení průběhu výroby, K 98 dokonce na čtyřnásobek původní kapacity. Navíc byla v roce 1943 pro další zvýšení výroby pušek v Brně postavena nová puškárna, která již v červnu začala dodávat své výrobky Wehrmachtu.

Možná záměna souvisí s faktem, že MNO v říjnu 1935 vydalo dvě objednávky na celkem 50 000 pušek, které se montovaly jak ze skladových součástek, tak součástí původní německé výroby zakoupených v roce 1922 a dokonce i součástí získaných demontáží starých německých pušek. Šlo tedy o opačný postup, než je uváděno v dotazu - pušky vz. 24 se vyráběly z německých součástí nejrůznějšího původu. Poté se postupně přešlo na ryze domácí produkci - konkrétně od srpna 1936. Doběhy výroby původních vz. 24 v době okupace už probíhaly také na území Slovenského štátu (zmíněná Povážská Bystrica) a ZB se kromě výroby nových pušek vz. 24 a K 98 věnovala ve svém výrobním programu kromě zmíněných pušek a vývoje hlavně automatickým zbraním - např. kulomety pro útočnou vozbu atp.

Závěrem lze říci, že mezi sběrateli se dá dohledat řada exemplářů pušek původem ze ZB, které jsou vyrobeny s použitím komponentů pušky vz. 24 a K 98, a to přímo v Brně a tudíž je nelze šmahem považovat za nepůvodní kompiláty složené z různých součástí různých zbraní. Takovéto hodnocení zbraně by si vyžádalo rozsáhlé pátrání v PA ZB podle výrobních čísel, což není ze shorauvedených důvodů v současné době možné. • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.