Heydrichův nástupce

Dotaz: Heydrichův nástupce
Tazatel: kateřina | Datum: 15. 4. 2006

Chci se zeptat, kdo nastoupil po Heydrichovi do úřadu Říšského protektora? Děkuji za odpověď.

Autor: Honza M. | Datum: 17. 4. 2006
Reinhard Heydrich byl pouze "Zastupujícím říšským protektorem" a zastupoval K. Neuratha, který byl oficiálně na "zdravotní dovolené". Po Heydrichově smrti byl dalším zastupujícím protektorem jmenován velitel pořádkové policie, SS-Oberstgruppenführer Kurt Daluege.

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 17. 4. 2006
Pro obecné doplnění: Konstantin von Neurath byl do funkce říšského protektora Hitlerem jmenován 18. března 1939, jeho zástupcem je státní tajemník (Staatssekretär) Karl Hermann Frank. 27. září 1941 byl Neurath uvolněn na "zdravotní dovolenou" (oficiálně zůstával dále ve funkci, ale prakticky ji nevykonával). Jako zastupující říšský protektor ho 27. září 1941 nahradil Reinhard Heydrich. Po jeho smrti 4. června 1942 je novým zastupujícím říšským protektorem jmenován Kurt Daluege.

20. srpna 1943 je Daluege odvolán a definitivně je z funkce říšského protektora uvolněn i Neurath. Novým říšským protektorem je jmenován Wilhelm Frick (do té doby říšský ministr vnitra, v této funkci ho nahradil Himmler, Frick nadále zůstával členem říšské vlády jako ministr bez portfeje), který v této funkci zůstává až do konce války. Zároveň je zřízena nová funkce německého státního ministra pro Čechy a Moravu (Deutscher Staatsminister für Böhmen und Mähren), do které je jmenován dosavadní státní tajemník K. H. Frank. Frick i Frank jsou slavnostně uvedeni do funkce 14. října 1943 ve Španělském sále Pražského hradu. Německý státní ministr Frank je podřízen přímo Hitlerovi a přechází na něj téměř všechny pravomoce původního Úřadu říšského protektora, který se 4. listopadu 1943 mění na Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu. Frank se tak stává reálným vládcem v protektorátu. Říšskému protektorovi zůstává podřízena pouze kancelář říšského protektora a jeho funkce se stává víceméně reprezentativní.

Po válce byli Neurath a Frick obžalováni v procesu s hlavními válečnými zločinci v Norimberku. Frick byl odsouzen k trestu smrti (16. října 1946 popraven) a Neurath k 15 letům vězení (1953 ze zdravotních důvodů propuštěn, zemřel 1956). K. H. Frank a K. Daluege byli mimořádným lidovým soudem v Praze odsouzeni k trestu smrti (Frank veřejně popraven 22. května 1946, Daluege 23. října 1946).