Grundplanung O.A.

Dotaz: Grundplanung O.A.
Tazatel: Grundplanung O.A. | Datum: 18. 10. 2006

Vážené dámy a pánové z www.fronta.cz, potřeboval bych německý originál tohoto textu Grundplanung O.A. Máte ho prosím někde k dispozici? A nemohli byste ho dát on-line? Dekuji S.B.

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 29. 10. 2006
Originál dokumentu Grundplanung O.A. je uložen v Národním archivu, německý text (ne zcela úplný) byl otištěn V. Králem ve sbornících:

  • Die Deutschen in der Tschechoslowakei 1933-1947: Dokumentensammlung, Praha 1964 
  • Die Vergangenheit warnt: Dokumente über die Germanisierungs und Austilgungspolitik der Naziokkupanten in der Tschechoslowakei, Praha 1960 

K dokumentu zde na webu jsme doplnili kopii německého originálu (za kopii děkuji Honzovi M.).