Demobilizace 1938

Dotaz: Demobilizace 1938
Tazatel: Putas | Datum: 30. 5. 2008

Kdy a kým bylo rozhodnuto o odvolání všeobecné mobilizace 1938 a kdy byl rozkaz proveden?

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 2. 6. 2008
O demobilizaci se rozhodlo na mimořádném zasedání ministerské rady 6. října 1938. Demobilizace probíhala v několika etapách - viz kniha K. Straky Československá armáda, pilíř obrany státu z let 1932-1939 na s. 131.