Čs. obrněné vlaky

Dotaz: Čs. obrněné vlaky
Tazatel: wikin | Datum: 1. 10. 2006

Chtěl bych se zeptat, co se stalo s našimi prvorepublikovými obrněnými vlaky, když vládní vojsko nemohlo vlastnit těžkou techniku, a jestli by se někde daly najít nějaké fotografie, pozn. podle mých informací jsme měli asi 5-6 obrněných vlaků, tak kam asi šly?

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 15. 10. 2006
Rota obrněných vlaků předválečné armády měla pět bojových obrněných vlaků a jeden výcvikový (kromě toho bylo ještě v září 1938 postaveno několik improvizovaných obrněných vlaků z normálních vagonů). Po okupaci je zkonfiskovali Němci, jednotlivé vozy použili do několika svých obrněných vlaků (Panzerzuge) nasazených např. ve Francii nebo na Balkáně. Informace a fotografie najdete v knize V. Franceva a Ch. K. Klimenta Československá obrněná vozidla 1918-1948, Praha 2004.