Československé tanky - sbírky a názvy

Dotaz: Československé tanky - sbírky a názvy
Tazatel: Tomáš Svoboda | Datum: 5. 3. 2018

Dotaz se bude týkat našich tankových jednotek na ruské frontě. Říká se, že na náš první tank T-34/76 se vojáci složili při odjezdu k Sokolovu (cca 50 tisíc rublů). Ovšem setkal jsem se i s tvrzením, že tank byl darován "přímo" Stalinem, tedy že se na něj naši vojáci nemuseli skládat. Jak to bylo doopravdy? Další otázku bych rád směřoval na "válečné malování". Známe tank "LIDICE", nebo samohybné dělo SU-85 "Kapitán Otakar Jaroš". Někde jsem četl, že existovaly i další pojmenované tanky, například "PODKARPATSKÝ PARTYZÁN", "ŽIŽKA" nebo "JÁNOŠÍK". Ovšem nikde jsem nenašel fotky těchto tanků. Tedy Jánošíka jsem našel, ale jsem trochu zmaten, na dobové fotce je s tímto jménem na věži vyobrazen tank T-34/76, ovšem v muzeu ve Slovenském Kežmaroku je to tank T-34/85 a má nápis na boku. který je ten pravý? Něbo bylo "Jánošíků" více? Případně jaké nápisy měli naši tankisté na svých tancích? Pokud budete mít chuť, rád bych znal i nápisy na tancích našich jednotek v Anglii (znám jen tank Radhošť). Děkuji

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 12. 3. 2018
Během válečných let se v SSSR pořádaly různé sbírky pracujících ve prospěch Rudé armády. K těmto sbírkám se přidali i čs. vojáci.

Dne 30. ledna 1943 odjížděl z nádraží v Buzuluku vojenský vlak č. 22904. Na frontu v něm se svým velitelem plukovníkem Ludvíkem Svobodou odjíždělo 974 příslušníků 1. československého samostatného polního praporu. Pod dojmem zpráv o sovětském úspěchu ve Stalingradu a po hlášení moskevského rozhlasu, že čs. vojenská jednotka odjela na frontu, vyhlásili 4. února 1943 čs. vojáci ve stanici Olšansk sbírku na první tank s názvem „Lidice“. Do druhého dne se vybralo 50 tisíc rublů (zhruba náklady na výrobu jednoho tanku). Hned se začalo sbírat na druhý tank s názvem „Ležáky“.

11. února 1943 odeslal plk. Ludvík Svoboda Stalinovi telegram v tomto znění:
Důstojníci a vojáci čs. vojenské jednotky v SSSR, nadšeni úspěchy hrdinné Rudé armády v boji proti společnému nepříteli - německému fašismu, provedli během cesty na sovětsko-německou frontu sbírku a předali ze svých úspor Státní bance 100 000 rublů na tanky „Lidice" a „Ležáky".

Zároveň vyzýváme důstojníky a vojáky nově zformované československé jednotky ve městě Buzuluku, aby věnovali na týž účel své úspory a naše úpisy státní válečné půjčky v částce 100 000 rublů. Prosíme, abyste dal pokyn k přidělení těchto tanků československé vojenské jednotce v SSSR. Jsme Vám vděční za to, že jste nám poskytl možnost bít se zbraněmi v rukou Němce, odvěké zavilé nepřátele československého lidu.

Jdeme do boje s heslem „Smrt německým okupantům“ a slibujeme Vám, že se ctí splníme jakýkoliv rozkaz velení Rudé armády.

 Dopis byl 16. února 1943 přečten v moskevském rozhlasu spolu se Stalinovou odpovědí:
Veliteli československé vojenské jednotky plukovníku Svobodovi.

Vyřiďte vojínům a důstojníkům československé vojenské jednotky v SSSR, kteří vybrali 100 tisíc rublů na stavbu tanků, můj pozdrav a vděk Rudé armády. Vaše přání budou splněna.

Stalin

V deníku Pravda byl 8. března 1943 otištěn dopis npor. J. Dočkala o další sbírce čs. vojáků na tanky:
Vojáci a důstojníci nově vytvořené československé vojenské jednotky v SSSR, inspirovaní nevídanými činy Rudé armády, pracovním hrdinstvím a obětavostí sovětského lidu, u vědomí, že Rudá armáda bojuje nejen za vyhnání německo-fašistických okupantů ze své země, ale i za osvobození a nezávislost československého lidu, vložili do Státní banky k upevnění bojové síly Rudé armády a na výrobu tankové kolony 150 000 rublů. Kromě toho jsme věnovali 18 tisíc rublů na sestavení tankové kolony Valerije Čkalova.

Jedna československá jednotka již bojuje na sovětské frontě proti fašistickým vojskům společně s hrdinnou Rudou armádou. Nově vytvořená československá jednotka též touží po tom, aby se co nejrychleji připojila ke svým soudruhům na frontě a aby bila hitlerovské zotročovatele. Prosíme, aby tanky, vyrobené za naše úspory, byly přiděleny k československým vojenským jednotkám a aby dostaly jméno Bachmač, u příležitosti blížícího se výročí historického boje u Bachmače na Ukrajině, kde Rudá armáda a československá armáda poprvé společně bojovaly proti německému imperialismu.

Nechť tyto tanky připomínají věčné přátelství a pevné spojenectví našich bratrských národů, zpečetěné před 25 lety právě tak jako nyní prolitou krví ve společném boji proti úhlavnímu nepříteli všeho Slovanstva — proti hitlerovskému Německu.

Zástupce velitele československé vojenské jednotky
nadporučík Jaroslav DOČKAL

Tamtéž byla otištěna i Stalinova odpověď:
Prosím, předejte vojákům a důstojníkům československé vojenské jednotky v SSSR, kteří sebrali 150 000 rublů na postavení tankové kolony „Bachmač" a 18 000 rublů na postavení tankové kolony Valerije Čkalova, můj bojový pozdrav a poděkování Rudé armády.

Vaše přání bude splněno.

J. Stalin

Sbírku uspořádali také českoslovenští občané žijící v Teheránu, v červnu 1943 vybrali pro čs. vojenskou jednotku v SSSR 2550 anglických liber za účelem nákupu tanku, který měl nést název „Jan Žižka z Trocnova“.

Další sbírka probíhala na jaře 1944 mezi volyňskými Čechy. Do 28. května 1944 se vybralo 600 tisíc rublů, které měly být věnovány na nákup techniky pro „tankovou kolonu Český Malín“ (nazváno podle 13. července 1943 nacisty vypálené obce).

V denním rozkaze tankového pluku byl 7. června 1944 uveden Stalinův telegram:
Veliteli brigády generálu Svobodovi.

Prosím, abyste předal důstojníkům a vojínům 1. samostatné čs. brigády v SSSR, kteří sebrali 600 000 rublů v penězích a jiných cennostech na budování kolony tanků a samohybných děl jména „Český Malín“, můj bojový pozdrav a dík Rudé armády.

Stalin

Součástí 1. čs. samostatné brigády v SSSR byl od léta 1943 tankový prapor složený z roty samopalníků (por. Antonín Sochor), roty deseti obrněných automobilů BA-64 (ppor. Josef Churavý), roty deseti lehkých tanků T-70 (ppor. Rudolf Tesařík) a roty deseti středních tanků T-34/76 (ppor. Josef Buršík).

Deset středních tanků T-34/76 bylo 30. září 1943 za účasti plk. Ludvíka Svobody slavnostně pojmenováno a každé posádce bylo také uděleno heslo:

Tank
Název
Velitel
Heslo
Vyřazen
1
ŽIŽKA
ppor. Josef Buršík
Žižka nebyl nikým poražen
Název nesly postupně dva tanky T-34/76, od jara 1944 to byl původní tank LIDICE (výr. č. 3080475).

Zničen u Zyndranowé 1. října 1944.

V květnu 1945 se nápis ŽIŽKA pro připomínku původního tanku objevuje na jednom T-34/85.
2
JANOŠÍK
rtn. Karel Vejvoda
Janošík byl postrachem maďarských pánů
Zničen 31. prosince 1943 u Bílé Cerkve
3
PODKARPATSKÝ PARTYZÁN
na věži tanku
napsáno rusínsky
ПITКАРПАТСЬКИЙ ПАРТИЗАН
čet. Stěpan Roman Podkarpatský partyzán bije nelítostně maďarské okupanty
Zničen 11. listopadu 1943 u Petrivky
4
ZBOROV
des. Vasil Nesuch Bojujte jako Vaši otcové u Zborova!
V březnu 1944 předán RA
5
BACHMAČ
čet. Rudolf Jasiok Společně s Rudou armádou!
24. ledna 1944 zapadl do řeky Horní Tikič a byl tam zřejmě ponechán
6
SOKOLOVO
ppor. Lumír Pisarský Střezte pečlivě tradice Sokolova!
V březnu 1944 předán RA
7
LIDICE
rtn. Miroslav Hecht Pomstěte lidické mučedníky!
Nejprve tank výr. č. 3080475, který od dubna 1944 nese název ŽIŽKA.

Název LIDICE nese dále tank výr. č.  311367, který je vyřazen zásahem na Dukle u kóty 534 15. září 1944.

Dnes ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech.
8
LEŽÁKY
čet. Ludvík Slivka Odplaťte Němcům za rozbořené Ležáky!
V březnu 1944 předán RA
9
PRAHA
des. Vladimír Vávra Probijte si cestu do zlaté matičky Prahy!
V březnu 1944 předán RA
10
JAROŠ
des. Josef Toušek 
Kapitán Jaroš vám budiž příkladem v boji!
V březnu 1944 předán RA
Dále bylo v dubnu 1944 jedno samohybné dělo SU-85 pojmenováno „Kapitán Otakar Jaroš“.

Nápis na tanku T-34/85 na památníku v Kežmaroku pouze odkazuje na původní tank „Jánošík“ zničený na konci roku 1943, který měl ovšem nápis na věži.

Informace o osudu původních čs. tanků a fotografie i nákresy některých z nich najdete v knize Milana Kopeckého „1. československá samostatná tanková brigáda v SSSR“ (MBI, Praha 2001).

K financování odboje v Sovětském svazu viz také financování čs. vojenských jednotek v SSSR.Foto: Za svobodu Československa. Svazek 1, Praha 1959Pokud jde o nápisy na tancích Čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii, tak na nich se objevují především až po příjezdu brigády do osvobozené ČSR na přehlídku do Prahy. Zdokumentované na fotografiích a nákresech je najdete v knize V. Fencla a P. Loška „Cromwelly Československé brigády“ (Corona, Praha 2010).

Šlo především o různá ženská jména nebo geografické názvy, např.: DESERT RAT (na výcvikovém tanku), Za Lidice (na hlavni kanónu), Faust, VLASTA, ANČA, HELČA, KRIVÁŇ, BLESK, ANIČKA, JIŘINKA, MARIE, MILKA, ORLICE, RUSALKA, TARZAN, PAT, ZÁZRAK, HRUBÁ SKÁLA, PLUMLOV, RADHOŠŤ, TĚŠÍNSKO, PRAHA, BRUMOVICE, OSTRAVA. Na jednom tanku i svatební nápis: „JUST MARRIED. Kukačka kuká. Ať má do roka kluka!“


Literatura
 • M. Kopecký, 1. československá tanková brigáda v SSSR, Praha 2001
 • M. Kopecký, Sovětský střední tank T-34/76, Praha 2007
 • M. Šáda - K. Krátký - J. Beránek, Za svobodu Československa. Svazek 2, Praha 1961
 • Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů. Díl IV. Svazek 1, Praha 1982
 • Po stopách 1. československého armádniho sboru v SSSR, Praha 1975
 • V. Fencl - P. Lošek, Cromwelly Československé brigády, Praha 2010 • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.