Československé jednotky v zahraničí

Dotaz: Československé jednotky v zahraničí
Tazatel: sportsman | Datum: 2. 5. 2006

Stále čtu dotazy na organizaci,znaky,velitele německých jednotek.Mně zajímají čs.jednotky. Lze uveřejnit organizační strukturu,znaky,velitele(do praporu?) u arm.sboru v SSSR,obrněné brigády ve V.Británii,1.čs.armády na Slovensku ve SNP,..praporu v Tobruku,vládního vojska v Itálii?

Autor: Tomáš Adam | Datum: 7. 5. 2006

1. čs. smíšená letecká divize v SSSR, stav ke dni 5. 1. 1945:

 • Štáb divize:
  Velitel divize pplk. Ludvík Budín
  Zástupce velitele mjr. Mikuláš Lisický
  Náčelník štábu škpt. Ján Klán
  Šturman mjr. František Rypl
  Inspektor letecké techniky kpt. Jozef Páleníček
 • 1. čs. stíhací letecký pluk
  Velitel pluku škpt. František Fajtl
  Zástupce velitele kpt. Ludovít Koza
  Náčelník štábu npor. Viktor Cvacho
  Velitel 1. letky npor. František Chábera
  Velitel 2. letky por. Leopold Šrom
  Velitel 3. letky kpt. Jozef Kolembus
  Šturman npor. Michal Minka
  Střelecký důstojník por. Jiří Řezníček
 • 2. čs. stíhací letecký pluk
  Velitel pluku mj. Ivan Haluzický
  Zástupce velitele npor. Josef Stehlík
  Náčelník štábu mj. Lebeděv (později nahrazen npor. Jánem Samašem)
  Navigátor npor. František Loucký
  Velitel 1. letky kpt. Teodor Obuch
  Velitel 2. letky ppor. František Štička
  Velitel 3. letky ppor. Pavel Kocfelda
 • 3. čs. bitevní letecký pluk
  Velitel pluku mj. Mikuláš Guljanič
  Zástupce velitele kpt. František Wágner
  Náčelník štábu škpt. Antonín Navrátil
  Šturman kpt. Béla Kubica
  Inženýr pluku kpt. Demenkov
  Velitel 1. letky kpt. Osvald Fencl
  Velitel 2. letky kpt. Josef Nižňanský
  Velitel 3. letky kpt. Mikuláš Šinglovič
  Šéflékař npor. MUDr. Karol Büchler

Zdroj:
Ján Daňko a kol.: 1. československá smíšená letecká divize v SSSR, Avis Praha, 1998 


Autor: Vojtěch Šír | Datum: 9. 5. 2006
K 1. čs. sam. tankové brigádě:
Kopecký, M.: 1. československá samostatná tanková brigáda v SSSR. Praha 2001