Čechoslováci v Jugoslávii 1941-1945

Dotaz: Čechoslováci v Jugoslávii 1941-1945
Tazatel: Jiří Hrabal | Datum: 17. 7. 2007

Existuje nějaká literatura o českých legionářích bojujících v Jugoslávii v Titově armádě? Děkuji.

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 29. 9. 2007
Základní údaje naleznete v slovníkové příručce Český antifašismus a odboj (Praha 1988) v heslech „Partyzáni českoslovenští v Jugoslávii“ a „Národní hrdinové Jugoslávie“. Účast našich krajanů a čs. občanů v partyzánském hnutí je popsána i ve IV. dílu Vojenských dějin Československa na s. 413-415 (Praha 1988).

Dále se zkuste podívat do:

  • V. Hubáček, V jugoslávských horách, Praha 1964
  • Cesta slávy: Vzpomínky bojovníků československé brigády NOV Jugoslávie „Jan Žižka z Trocnova“ a účastníků národně osvobozenecké války Jugoslávie, Daruvar 1978 
  • V. Strugar, Jugoslávie v boji: Národně osvobozenecký boj a revoluce 1941-1945, Praha 1965 
  • J. Urban, Jugoslávie v boji proti fašismu, Praha 1988