12. pěší divize za mobilizace a plk. Josef Buben

Dotaz: 12. pěší divize za mobilizace a plk. Josef Buben
Tazatel: Tromso | Datum: 18. 11. 2008

Máte nějaké informace o 12. divizi ze zálohy Hlavního velení? Štáb divize měl mít sídlo ve Vsetíně, ale jediné co jsem zjistil bylo, že nebyla soustředěna, protože chyběly "významné" části. Případně nějaké informace o jejím veliteli - plk. gšt. J. Buben. Děkuji

Autor: Martin Vlach | Datum: 13. 4. 2009
12. pěší divize byla dispoziční jednotkou Hlavního Vojenského velitelství, se kterou se počítalo buď pro severní frontu jako se zálohou 2. armády nebo pro případ války s Polskem, případně mohla být přidělena i 4. armádě na jižní frontě. Dne 28. září stála v záloze 2. armády. K tomuto datu ale nebyly jednotky zdaleka na místě, do 2. října 1938 bylo na místě pouze velitelství, telegrafní prapor, polní pošta a některé další útvary služeb. První pěchota a část smíšeného přezvědného oddílu dorazily následující den, 3. října, a dělostřelectvo pak následovalo až 6. října. Podle nástupového plánu se ostatně měly záložní divize soustřeďovat až kolem 30. září.

Mobilizace 12. pěší divize v září 1938 probíhala v nejzaostalejší části Československa, na východním Slovensku a Podkarpatské Rusi. Mobilizační střediska byla v Chustu, Užhorodě a Michalovcích. Kvůli špatnému spojení a řídké síti komunikací se zpožďoval jak nástup záložáků, tak i jejich další doprava. Z mobilizovaných civilních vozidel divize získala jen asi 50% systemizovaného počtu motorových vozidel, také povolané koňské potahy byly slabé a pro vojenskou službu nevhodné. Náhrada za tyto nedostatky přicházela až po 30. září 1938. Přesto ale divize podala při mobilizaci obdivuhodný výkon, když už koncem 2. mobilizačního dne začala odesílat první železniční transporty směrem na západ. Divizi chybělo 45% hipomobilních a 55% motorových vozidel. Divize neměla ani jediný kanón proti útočné vozbě a také 2 dělostřelecké oddíly.

Složení divize:
 • Pěší pluk 70 (stavěný pěším plukem 20 z Michalovců) - byl soustředěn v prostoru Mikulovka - Ratiboř, stanoviště velitele bylo v Jablůnce, skládal se z praporů I/70, II/70, III/70, zákopnické, spojovací a minometné roty, neměl žádné KPÚV, dosáhl cca 75% početního stavu
 • Pěší pluk 86 (stavěný p.p. 36 z Užhorodu) - byl k 28. září na přesunu ke Vsetínu v prostoru Bystřice - Růždka - Bystřička, SV Vsetín, prapory I/86, II/86, III/86, zákopnická, spojovací a minomentá rota, žádné KPÚV
 • Pěší pluk 95 (stavěný p.p. 45 z Chustu) - soustředění v prostoru Liptál - Lhota u Vsetína, SV Liptál, prapory I/95, II/95, III/95, zákopnická, spojovací a minomentá rota, žádné KPÚV, cca 65% početního stavu
 • Smíšený předzvědný oddíl 12 - sestával z divizní eskadrony (stavěné jezdeckým plukem 10 v Sečovcích), která dosáhla 80% stavu, z divizní cyklistické roty, opět s 80% stavem, telegrafního praporu 12, skládajícího se z telefonní roty a radiotelegrafní roty (stavy 90% a 75%), nacházel se v prostoru Křivá, součástí měla být i četa lehkých tanků (3 ks LT vz. 34), ty ale nebyly od pluku útočné vozby v Turčianskom Sv. Martine dodány do 30. září
 • Dělostřelecký pluk 12 - dělostřelectvo divize bylo za mobilizace stavěno úplně nově pro všechny tři oddíly i velitelství.
Služby divize:
 • Vel. zbrojního parku 12 - 40% stavu
 • Pěší muniční kolona 12 - 60% stavu
 • Lehká dělostřelecká muniční kolona 12 - 55% stavu
 • Veterinární ambulance 12 - 35% stavu
 • Zdravotnická rota 12 - 75% stavu
 • Intendanční park 12 - 45% stavu
 • Polní pekárna 1/12 mot. - 25% stavu
 • Polní pekárna 2/12 mot. - zůstala v Užhorodu
 • Polní jatky 12 - stále na cestě
 • Nákladní autokolona 12 - 35% stavu
 • Pracovní rota 12 - 45% stavu
 • Vozatajská kolona 12 - 45% stavu
 • Polní pošta 24 - dosáhla 10% stavu, od 29. 10. v Hulíně


12. pěší divize - krycí jméno FAJNOR:
velitel  plk. gšt. Josef BUBEN
1891 
náčelník štábu  mjr. gšt. Karel EMINGER 1898 
přednosta 1. oddělení (organizačního)  škpt. pěch. Jan MRAČEK 1898 
přednosta 2. oddělení (zpravodajského)  npor. pěch. Gustav KELLER 1 1907 
přednosta 3. oddělení (operačního)  škpt. gšt. Ladislav MOKROŠ 1904 
přednosta 4. oddělení (materiálního)  kpt. děl. Bedřich ŠESTÁK 1 1905 
velitel dělostřelectva  plk. děl. František GRUBL 1889 
velitel ženijního vojska  pplk. žen. Ing. František ROTKOVSKÝ 1891 
velitel telegrafního vojska 2
 mjr. tel. Antonín HANAČÍK 1892 
přednosta zdravotnické služby  plk. zdrav. MUDr. Bonifác FUKALA 1887 
přednosta intendanční služby  kpt. hosp. Karel LUDVÍK 1905 
přednosta veterinární služby  škpt. vet. Jan DIDKOVSKÝ 3 1886 
přednosta služby silniční dopravy  kpt. děl. v z. Štěpán MICKA 1891 
velitel pěšího pluku 70   plk. pěch. Jaroslav MALEC 1889 
velitel pěšího pluku 86   pplk. pěch. Heřman TVRDÝ 1884 
velitel pěšího pluku 95   plk. pěch. PhDr. Antonín ŠKRÁŠEK 1889 
velitel dělostřeleckého pluku 12   pplk. děl. František LEDVINA 1888 
velitel smíšeného přezvědného oddílu 12   mjr. jezd. František DONDA 1890 
velitel telegrafního praporu 12   mjr. tel. Antonín HANAČÍK 1892 
1. Posluchač Vysoké školy válečné.
2. Velitelem telegrafního vojska hraničního pásma, sboru, hraniční oblasti, divize a rychlé divize byl v duchu ustanovení předpisu MOB-9 velitel příslušného telegrafního praporu, který zároveň zastával funkci přednosty spojovací služby a polní poštovní služby.
3. Ruské národnosti.

Informace o veliteli 12. divize, plukovníku generálního štábu Josefu Bubnovi, naleznete v Encyklopedii branné moci republiky československé na straně 73.

Prameny: • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.