Druhá světová válka

Fronta.cz - druhá světová válka je web věnovaný historii 2. světové války a souvisejícím věcem jako jsou zbraně a technika druhé světové války, literatura o druhé světové válce apod. Na webu jsou zveřejňovány i válečné fotografie a autoři se v sekci Dotazy & odpovědi snaží zodpovídat dotazy návštěvníků webu týkající se druhé světové války.

Diskuzní forum

7. 10. 2015 18:41 | 1533 příspěvků
Těžké tanky 2.sv.v. 4. 10. 2015 19:30 | 167 příspěvků
Bitva o Británii, letecká… 28. 9. 2015 14:45 | 386 příspěvků
Protektorát Čechy a Morava 24. 9. 2015 22:16 | 3 příspěvků
Help needed: why so few… 24. 9. 2015 21:33 | 171 příspěvků
První světová válka a její… 24. 9. 2015 14:48 | 2713 příspěvků
Československé opevnění z let…

« Říjen »

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Útoky na železnice v Protektorátu Čechy a Morava

Útoky na železnice v Protektorátu Čechy a Morava Přehled sabotážních a partyzánských útoků na železniční dopravu v Čechách a na Moravě v letech 1939-45. I v protektorátu byla železniční doprava jedním z terčů odboje, i když ve větší míře až v závěrečné fázi války. Od poloviny roku 1944 nebyly útoky na železnici zanedbatelné a od konce tohoto roku již byly na denním pořádku. Podobně jako v jiných okupovaných zemích intenzita partyzánské činnosti rostla s přibližující se frontou.

Ženijní vyloďovací člun - Pionierlandungsboot a jeho vývoj

Ženijní vyloďovací člun - Pionierlandungsboot a jeho vývoj Stejně jako jiné složky Wehrmachtu se i ženisté pozemního vojska museli chtě nechtě zabývat problémy, které vznikly z potřeby převážet po rozsáhlých válčištích armádní náklady. Ať už to byly jednotky, jejich výzbroj a výstroj nebo jiný vojenský materiál, velmi často bylo nezbytné jej vylodit buď v malém přístavu nebo přímo na volné pobřeží či říční břeh. A tak vznikly kromě jiných typů i ženijní vyloďovací čluny - Pionierlandungsboote.

Bárky MNL - Marinenachschubleichter

Bárky MNL - Marinenachschubleichter Zatímco větší Marinefährprahm MFP byl původně zkonstruován k dopravě těžké techniky (tanky, dělostřelectvo) přes kanál La Manche v rámci operace Seelöwe, menší typ Marine Nachschubleichter MNL byl zkonstruován k obdobnému použití na řekách a vnitrozemských plavebních kanálech, což nutně omezilo jeho velikost. Vyprojektován byl v rocích 1943–1944 a jeho rozměry byly nastaveny na plavbu po řekách a kanálech jižní Francie s tím, že jeho přesun do vod Středozemí byl možný právě těmito plavebními trasami.

Konec druhé světové války na Hlučínsku

Konec druhé světové války na Hlučínsku Konec války na Hlučínsku a v oblasti Kravař ve Slezsku byl ve znamení rychlého průchodu sil Rudé armády. Může být ale spojován s mnoha dalšími méně známými věcmi. Jednou z těchto málo známých informací jsou formace německé branné moci, které tu byly umístěny. Druhou pak může být existence a funkčnost domobrany, a v poslední řadě pak výstavba defenzivních linií v daném prostoru.

Prámy Luftwaffe typu Siebel

Prámy Luftwaffe typu Siebel Také Luftwaffe se měla účastnit vylodění v Anglii, a proto měla být vybavena něčím, co by dokázalo přepravit na druhý břeh kanálu La Manche její protiletadlová děla, tahače, jejich obsluhy a další materiál. Navíc pro nedostatek jiných vhodných plavidel měly lodě postavené pro Luftwaffe zabezpečit protiletadlovou palbou boky konvojů a prostor vylodění. Když se pro Kriegsmarine a pozemní vojsko hodily upravené pontony, proč by byly nevhodné pro Luftwaffe? Ale Der fette Hermann musel mít svoje prámy, takže se konstruovalo a vymýšlelo už vymyšlené. A o unifikaci se ani neuvažovalo.

DOKUMENT: Masakry českých civilistů a zajatců během Pražského povstání

DOKUMENT: Masakry českých civilistů a zajatců během Pražského povstání Během Pražského povstání ve dnech 5. - 9. května 1945 zahynulo na straně povstalců přes 2500 osob (z nich minimálně 1694 české národnosti). Ne všichni padli v boji, několik stovek českých civilistů a zajatých povstalců, včetně desítek žen a dětí, bylo zavražděno. Tyto masakry měly v naprosté většině případů na svědomí jednotky SS potlačující povstání.

FOTOGALERIE: Osvobození Ostravy

FOTOGALERIE: Osvobození Ostravy Finální fáze operace byla zahájena 15. dubna. Němci v obraně využívali i staré čs. předválečné opevnění. Dne 22. dubna byla obsazena Opava a 26. dubna byl zahájen rozhodující útok na Moravskou Ostravu. V odpoledních hodinách 30. dubna 1945 tanky 1. čs. tankové brigády se sovětskými vojsky pronikly do středu města Ostravy. Do večera tohoto dne byla Moravská Ostrava osvobozena.

Japonské ponorky útočí na Austrálii

Japonské ponorky útočí na Austrálii Po vypuknutí války v Pacifiku se u australského pobřeží jako první nepřítel objevily japonské ponorky. Napadaly nejen vojenské i civilní lodě, dokonce uvnitř bráněného přístavu v Sydney, ale také ostřelovaly australské pobřeží. Jak na tyto akce reagovaly australské úřady, ozbrojené síly a ještě nezkonsolidovaná organizace civilní obrany?

DOKUMENT: Americké torpédoborce výměnou za britské základny

DOKUMENT: Americké torpédoborce výměnou za britské základny V létě 1940 se Velká Británie nacházela v nezáviděníhodné situaci. Francie padla, čímž se německým ponorkám otevřely netušené operační možnosti. Itálie vstoupila do války, takže se dříve relativně bezpečné námořní trasy ve Středozemním moři ocitly v bezprostředním ohrožení. Royal Navy se nedostávalo doprovodných plavidel, přitom na námořním obchodu byla Británie závislá. Alespoň trochu se situaci snažila zlepšit výměnou 50 starších amerických torpédoborců za britská území v Kanadě a Karibiku, na kterých Američané mohli vybudovat vojenské základny.

Námořní a dělostřelecké prámy Kriegsmarine

Námořní a dělostřelecké prámy Kriegsmarine Německo vyvíjelo pro zamýšlené vylodění v Anglii svá speciální vyloďovací plavidla. Ta se nakonec ve značných počtech, nejrůznějších typech a jejich speciálních verzích a v mnoha úlohách uplatnila zcela jinde. Bylo je za války možno zastihnout všude od Norska až po Středozemní a Černé moře a také na řekách a jezerech SSSR.
Největší a neoblíbenější armyshop a outdoor shop v ČR! Tisíce položek skladem, expedice do 24h.