Druhá světová válka

Fronta.cz - druhá světová válka je web věnovaný historii 2. světové války a souvisejícím věcem jako jsou zbraně a technika druhé světové války, literatura o druhé světové válce apod. Na webu jsou zveřejňovány i válečné fotografie a autoři se v sekci Dotazy & odpovědi snaží zodpovídat dotazy návštěvníků webu týkající se druhé světové války.

Diskuzní forum

2. 2. 2016 20:59 | 661 příspěvků
Hitler, Goebbels, Himmler,… 30. 1. 2016 18:47 | 180 příspěvků
Bitva o Británii, letecká… 28. 1. 2016 09:03 | 6430 příspěvků
Stíhací letouny, letecká válka 19. 1. 2016 19:58 | 391 příspěvků
Protektorát Čechy a Morava 15. 1. 2016 09:20 | 447 příspěvků
Vtipy a fóry z války… 9. 1. 2016 21:48 | 5254 příspěvků
Filmy a dokumenty o 2.…

« Únor »

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

KNIHA: Hloupost nebo agrese?

KNIHA: Hloupost nebo agrese? Kniha ruského autora s podtitulem "Útok Rudé armády na Finsko 25. června 1941" se věnuje důvodům zahájení pokračovací sovětsko-finské války v roce 1941. Než k tomuto zlomovému bodu ale dojde, zabývá se velká část knihy předchozím vývojem sovětsko-finských vztahů od ruské občanské války až do války zimní na přelomu let 1939-40.

Mapy: Hranice druhé Česko-Slovenské republiky 1938-39

Mapy: Hranice druhé Česko-Slovenské republiky 1938-39 Mapy zobrazující průběh nové hranice druhé Česko-Slovenské republiky po odstoupení území Německu na základě Mnichovské dohody 29. září 1938 a Maďarsku na základě Vídeňské arbitráže 2. listopadu 1938. Tyto hranice se poté v březnu 1939 staly i hranicemi Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského štátu.

Besarábie a severní Bukovina opět v SSSR

Besarábie a severní Bukovina opět v SSSR Sovětský svaz si dělal nároky na rumunskou Besarábii a severní Bukovinu a tvrdil, že mu byly Rumunskem odcizeny v době rozpadu carského Ruska a že má na tyto země plné právo. Rumunsku byly přiřčeny spolu s dalšími spornými oblastmi po uzavření Versailleské mírové smlouvy, s jejímiž ustanoveními a hranicemi v ní vymezenými se SSSR nikdy nesmířil a veřejně to také hlásal. Při vhodné příležitosti svůj nárok hodlal také prosadit.

KNIHA: The Many Not The Few

KNIHA: The Many Not The Few Další kniha snažící se bořit zavedené mýty. V tomto případě jde o Bitvu o Británii a připisování zásluh o vítězství. North ve svém popisu průběhu a okolností bitvy na různých příkladech dokládá, že skutečným vítězem byl britský lid. Teprve po roce 1940 mu byly zásluhy posléze čím dál více „odebírány“, až se legenda ustálila do podoby „hrstky“.

KNIHA: Výsadek Chan se nehlásí

KNIHA: Výsadek Chan se nehlásí Nová kniha podrobně mapující činnost sovětského zpravodajského výsadku Chan v Krkonoších, o kterém bylo v dosavadní literatuře uvedeno mnoho nepřesných informací. Autoři získali velké množství nových údajů z osobních svědectví a archivů, včetně sovětských dokumentů z Moskvy. Zdokumentovali tak působení výsadku a s ním spolupracujících odbojových skupin.

Útoky na železniční dopravu v Protektorátu Čechy a Morava

Útoky na železniční dopravu v Protektorátu Čechy a Morava Přehled sabotážních a partyzánských útoků na železniční dopravu v Čechách a na Moravě v letech 1939-45. I v protektorátu byla železniční doprava jedním z terčů odboje, i když ve větší míře až v závěrečné fázi války. Od poloviny roku 1944 nebyly útoky na železnici zanedbatelné a od konce tohoto roku již byly na denním pořádku. Podobně jako v jiných okupovaných zemích intenzita partyzánské činnosti rostla s přibližující se frontou.

Ženijní vyloďovací člun - Pionierlandungsboot a jeho vývoj

Ženijní vyloďovací člun - Pionierlandungsboot a jeho vývoj Stejně jako jiné složky Wehrmachtu se i ženisté pozemního vojska museli chtě nechtě zabývat problémy, které vznikly z potřeby převážet po rozsáhlých válčištích armádní náklady. Ať už to byly jednotky, jejich výzbroj a výstroj nebo jiný vojenský materiál, velmi často bylo nezbytné jej vylodit buď v malém přístavu nebo přímo na volné pobřeží či říční břeh. A tak vznikly kromě jiných typů i ženijní vyloďovací čluny - Pionierlandungsboote.

Bárky MNL - Marinenachschubleichter

Bárky MNL - Marinenachschubleichter Zatímco větší Marinefährprahm MFP byl původně zkonstruován k dopravě těžké techniky (tanky, dělostřelectvo) přes kanál La Manche v rámci operace Seelöwe, menší typ Marine Nachschubleichter MNL byl zkonstruován k obdobnému použití na řekách a vnitrozemských plavebních kanálech, což nutně omezilo jeho velikost. Vyprojektován byl v rocích 1943–1944 a jeho rozměry byly nastaveny na plavbu po řekách a kanálech jižní Francie s tím, že jeho přesun do vod Středozemí byl možný právě těmito plavebními trasami.

Konec druhé světové války na Hlučínsku

Konec druhé světové války na Hlučínsku Konec války na Hlučínsku a v oblasti Kravař ve Slezsku byl ve znamení rychlého průchodu sil Rudé armády. Může být ale spojován s mnoha dalšími méně známými věcmi. Jednou z těchto málo známých informací jsou formace německé branné moci, které tu byly umístěny. Druhou pak může být existence a funkčnost domobrany, a v poslední řadě pak výstavba defenzivních linií v daném prostoru.

Prámy Luftwaffe typu Siebel

Prámy Luftwaffe typu Siebel Také Luftwaffe se měla účastnit vylodění v Anglii, a proto měla být vybavena něčím, co by dokázalo přepravit na druhý břeh kanálu La Manche její protiletadlová děla, tahače, jejich obsluhy a další materiál. Navíc pro nedostatek jiných vhodných plavidel měly lodě postavené pro Luftwaffe zabezpečit protiletadlovou palbou boky konvojů a prostor vylodění. Když se pro Kriegsmarine a pozemní vojsko hodily upravené pontony, proč by byly nevhodné pro Luftwaffe? Ale Der fette Hermann musel mít svoje prámy, takže se konstruovalo a vymýšlelo už vymyšlené. A o unifikaci se ani neuvažovalo.
Největší a neoblíbenější armyshop a outdoor shop v ČR! Tisíce položek skladem, expedice do 24h.