Druhá světová válka

MENU
Fronta.cz - druhá světová válka je web věnovaný historii 2. světové války a souvisejícím věcem jako jsou zbraně a technika druhé světové války, literatura o druhé světové válce apod. Na webu jsou zveřejňovány i válečné fotografie a autoři se v sekci Dotazy & odpovědi snaží zodpovídat dotazy návštěvníků webu týkající se druhé světové války.

Diskuzní forum

24. 8. 2016 17:45 | 6464 příspěvků
Stíhací letouny, letecká válka
21. 8. 2016 18:40 | 128 příspěvků
Podzemní továrny, podzemní…
17. 8. 2016 10:28 | 2716 příspěvků
Československé opevnění z let…
12. 8. 2016 09:14 | 2609 příspěvků
Východní fronta

Identifikační známky

15. 8. 2016 M 73 RAD 5 / 374

15. 8. 2016 3./l.A.Ers.Abt.254

14. 8. 2016 5.(H) Aufkl.Gr.13

« Srpen »

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
24. 8. 1940 - 76 let
Obnoveny letecké boje nad… 24. 8. 1940 - 76 let
Na Londýn dopadají první pumy 24. 8. 1942 - 74 let
Bitva u východních Šalamounů 24. 8. 1943 - 73 let
Ukončena konference QUADRANT 24. 8. 1944 - 72 let
Operace Goodwood III — nálet…

Protiminová výzbroj SSSR do roku 1945

Protiminová výzbroj SSSR do roku 1945 Námořní, říční a konec konců často i jiné miny mívají pro zvýšení účinnosti speciální ochranu, která je brání proti pokusům je zneškodnit. Postupy a technické vynálezy, kterým je do vínku vložen úkol miny likvidovat i za takto ztížených podmínek, jsou velmi důležitou součástí ozbrojených sil každé mocnosti. Jak se s řešením těchto závažných problémů vyrovnávali námořní specialisté, velitelské kádry a technická inteligence v SSSR v období od jeho vzniku až do konce 2. světové války?

Arbeitsstab Stalingrad

Arbeitsstab Stalingrad Hlášení německé branné moci o ztracených a zničených armádních formacích ve Stalingradu a v Tunisu z oblasti Slezska, které zpracovával tzv. Arbeitsstab Stalingrad. O jeho vytvoření se přičinilo samotné vrchní velení (OKW), které již 18. února 1943 vydalo pokyn, aby všechny branné obvody vytvořily tyto pracovní štáby.

Paul Taraba

Paul Taraba Paul Taraba byl v roce 1941 po povinné půlroční službě u Říšské pracovní služby (RAD) povolán do Wehrmachtu. Po ukončení výcviku se na jaře 1942 dostal na východní frontu a zanedlouho byl zraněn. Na frontu se dostal znovu na podzim 1942 a 26. února 1943 v prostoru západně od obce Michalkino ve věku 20 let Gefreiter Paul Taraba padl.

1500 identifikačních známek v naší databázi

1500 identifikačních známek v naší databázi V naší databázi se nachází již více než 1500 identifikačních známek z velké části nalezených v různých oblastech České republiky. Jde o známky všech složek německé branné moci, SS, policie, Volkssturmu a různých pomocných složek (RAD, Technische Nothilfe, Organisation Todt atd.). Nechybí ani známky ze zajateckých táborů nebo několik známek rumunské armády.

Sovětské námořní a říční miny

Sovětské námořní a říční miny Carské Rusko bylo známo svou dovedností ve využívání námořních a říčních min v průběhu několika ozbrojených konfliktů. Sovětští admirálové chtěli na tuto tradici navázat v podmínkách nového státu. Jak se jim to v průběhu let dařilo, s jakými problémy se vypořádali a které uspokojivě vyřešit nedokázali, o tom naleznete fakta v tomto článku.

KNIHA: Hloupost nebo agrese?

KNIHA: Hloupost nebo agrese? Kniha ruského autora s podtitulem "Útok Rudé armády na Finsko 25. června 1941" se věnuje důvodům zahájení pokračovací sovětsko-finské války v roce 1941. Než k tomuto zlomovému bodu ale dojde, zabývá se velká část knihy předchozím vývojem sovětsko-finských vztahů od ruské občanské války až do války zimní na přelomu let 1939-40.

Mapy: Hranice druhé Česko-Slovenské republiky 1938-39

Mapy: Hranice druhé Česko-Slovenské republiky 1938-39 Mapy zobrazující průběh nové hranice druhé Česko-Slovenské republiky po odstoupení území Německu na základě Mnichovské dohody 29. září 1938 a Maďarsku na základě Vídeňské arbitráže 2. listopadu 1938. Tyto hranice se poté v březnu 1939 staly i hranicemi Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského štátu.

Besarábie a severní Bukovina v SSSR

Besarábie a severní Bukovina v SSSR Sovětský svaz si dělal nároky na rumunskou Besarábii a severní Bukovinu a tvrdil, že mu byly Rumunskem odcizeny v době rozpadu carského Ruska a že má na tyto země plné právo. Rumunsku byly přiřčeny spolu s dalšími spornými oblastmi po uzavření Versailleské mírové smlouvy, s jejímiž ustanoveními a hranicemi v ní vymezenými se SSSR nikdy nesmířil a veřejně to také hlásal. Při vhodné příležitosti svůj nárok hodlal také prosadit.

KNIHA: The Many Not The Few

KNIHA: The Many Not The Few Další kniha snažící se bořit zavedené mýty. V tomto případě jde o Bitvu o Británii a připisování zásluh o vítězství. North ve svém popisu průběhu a okolností bitvy na různých příkladech dokládá, že skutečným vítězem byl britský lid. Teprve po roce 1940 mu byly zásluhy posléze čím dál více „odebírány“, až se legenda ustálila do podoby „hrstky“.

KNIHA: Výsadek Chan se nehlásí

KNIHA: Výsadek Chan se nehlásí Nová kniha podrobně mapující činnost sovětského zpravodajského výsadku Chan v Krkonoších, o kterém bylo v dosavadní literatuře uvedeno mnoho nepřesných informací. Autoři získali velké množství nových údajů z osobních svědectví a archivů, včetně sovětských dokumentů z Moskvy. Zdokumentovali tak působení výsadku a s ním spolupracujících odbojových skupin.
Největší a neoblíbenější armyshop a outdoor shop v ČR! Tisíce položek skladem, expedice do 24h.