úder nepříteli

Každý úder kladiva je úderem nepříteli (V. Deni, N. Dolgorukov, do tisku 4. srpna 1941)