naše věc

Naše věc je spravedlivá - vítězství bude naše (V. Serov, do tisku 12. srpna 1941)