chlapci a děvčata

Chlapci a děvčata, braňte svobodu, vlast a čest, kterou vybojovali vaši otcové v roce 1917 (V. Serov, do tisku 5. listopadu 1941)