Banditi

Zničím fašistické bandity! (F. Bočkov, 1941)