Svaz dělníků a rolníků

Ať žije svaz dělníků a rolníků! (1923)