Industrializace

Pětiletku splníme za 2 roky - z agrární země se staneme zemí průmyslovou (1929)