Protektorát Čechy a Morava

  • Je možné zadat více jmen oddělených čárkou, nebo jen jejich části
Pro přidání nového příspěvku se přihlašte
41-60 z 421
<< 1 2 3 4 5 6 >>
Po
Honza M. 27.3.2015 20:57 - č. 415
Honza M. Náhodou někdo nebyl ve střešovickém muzeu MHD? To by byly fotečky do galerie
www.dpp.cz/vystava-predstavi-fungovani-mhd-z...
Polata 23.3.2015 09:18 - č. 414
Nafoceno 21.3. 2015 - v den výročí hrdinné smrti štábního kapitána Václava Morávka.

Jeho poslední boj začal v parčíku před vozovnou Střešovice. Používal to místo častěji - nedaleká hrobka generálmajora Schipke von Blumenfel pod zbytky hradeb, sloužila jako mrtvá schránka, přes kterou přicházelo mnoho zpráv od A-54 (bydlel nedaleko).

Nově upravený (v souvislosti s Blankou) parčík stále mrtvou schránku za hrobkou skrývá. A i dnes stále trochu plní svou bývalou funkci - jako schránka "kešky" pro hráče geocachingu.
Přiložené soubory jsou přístupné po přihlášení
Honza M. 4.3.2015 17:07 - č. 413
Honza M.
egli napsal(a) v č. 412:
"Možná šlo o důsledek "dohlídky" nad skrytou nezaměstnaností"
Ano, to byla jedna z možností, na kterou jsem taky pomyslel. Díky za tu zprávu Zemského úřadu, ta to myslím vysvětluje dostatečně.

V podsttě to byl důsledek toho, že tehdejší úřady práce fungovaly výlučně jako zprostředovatelny práce. Nevydávaly žádnou podporu, a ani neplatily za lidi pojištění, rekvalifikace byla v plenkách (a spíš vnucená). Takže lidi neměli motivaci se hlásit, když navíc věděli, že ve svém oboru práci tak jako tak neseženou.

egli napsal(a) v č. 412:
"Zároveň se mnozí nehlásili u úřadů, aby nebyli posláni na zemědělské práce s nízkými mzdami a dlouhou pracovní dobou."
Tím se to těžko může vysvětlit, protože práce v zemědělství je stejně sezónně podmíněná, jako práce ve stavebnictví. Navíc, jestliže se to objevilo v nějakém hlášení, tak určitě jen na počátku okupace - když válka pokročila a zhoršil se válečný nedostatek potravin, patřila práce v zemědělství jistě mezi ty vyhledávané (úplně vidím Haškovu povídku Nebezpečný pracovník ) a taky bezpečnější, protože na německé farmy se spojenecké letectvo tolik nezaměřovalo

egli napsal(a) v č. 412:
"V důsledku okupace ztratilo práci cca 100 tisíc lidí z veřejné správy a 30 tisíc zaměstnaných pro armádu."
Pravda, tihle lidé se určitě na úřadě práce nehlásili - na rozdíl od dělníků měli jistě nějaké úspory, výsluhy a penze, které jim pomohly přechodné období snáze překonat. Kromě toho, právě o jejich umístění na novém místě se stát většinou postaral, aniž se museli někde hlásit. Viz třeba důstojníci, kteří se stávali vnucenými správci v židovských továrnách, hospodářskými kontrolory apod. Ovšem ztráta jistého zaměstnání byla nejspíš také důvodem emigrace u mnohých z nich.
egli 25.2.2015 21:44 - č. 412
egli
Honza M. napsal(a) v č. 411:
"Co mne však zarazilo, že je právě ten dvojnásobný skok v zimě 1941, oproti roku předchozímu."
Možná šlo o důsledek "dohlídky" nad skrytou nezaměstnaností, jakou zmiňuje V. Král v "Otázkách hospodářského a sociálního vývoje v českých zemích 1938-1945" (tahle 60 let stará kniha je pořád faktograficky užitečná). K nezaměstnanosti v protektorátu uvádí:

leden 1939 - 186375
březen - 103730
červen 1939 - 21613
září 1939 - 9930
leden 1940 - 21918
březen 1940 - 32327
červen 1940 - 13005
září 1940 - 13124
leden 1941 - 30459
březen 1941 - 20537
červen 1941 - 8072

Skutečná nezaměstnanost ale byla vyšší, v říjnu 1939 oberlandráty hlásí, že jako nezaměstnaní jsou zpravidla vykazovány osoby přestárlé, se sníženou pracovní schopností, nehodící se pro práci v Německu. Zároveň se mnozí nehlásili u úřadů, aby nebyli posláni na zemědělské práce s nízkými mzdami a dlouhou pracovní dobou. V důsledku okupace ztratilo práci cca 100 tisíc lidí z veřejné správy a 30 tisíc zaměstnaných pro armádu.

Ze zprávy Zemského úřadu o skryté nezaměstnanosti:
Z porovnání s počtem nezaměstnaných, hlášených úřady práce... je zjevno, že počet nezaměstnaných je daleko vyšší a že je zde mnoho skryté nezaměstnanosti.

Jako příklad lze uvést okres Vlašim, kde byla provedena zemským úřadem dohlídka 9. března t. r. Podle výkazu úřadu práce není v politickém okrese vlašimském ke dni 29. února 1940 hlášen ani jediný nezaměstnaný.

V politickém okrese vlašimském bylo 480 stavebních dělníků, dále je v okrese cca 800 domkářů, jimž výnos z hospodaření nepostačuje k nejnutnější obživě a kteří po větší část roku hledají zaměstnání na pracech stavebních... V obuvnickém průmyslu je zaměstnáno v pěti větších továrnách mimo menších podniků 291 mužů, kteří již nyní pracují toliko 2 dny v týdnu. Dva z těchto podniků jsou v likvidaci a i u ostatních hrozí zastavení provozu pro nedostatek surovin. Rovněž v továrně Sellier a Bellot, zejména v její strojírně, dá se očekávati částečné propouštění dělinictva...

Nehledě k těmto očekávaným změnám, je z osob odkázaných na námezdní poměr pracovní již nyní cca 1000 bez práce.
Honza M. 25.2.2015 14:01 - č. 411
Honza M. Okres Přerov měl v roce 1939 cca 85.000 obyvatel. Předválečnou nezaměstnanost neznám, musel bych se podívat do nějaké statistické ročenky.

Zcela evidentně se jednalo o sezónní pracovníky - přes léto bylo nějakých 30-50 nezaměstnaných a od prosince do dubna to vyskočilo na stovky. Co mne však zarazilo, že je právě ten dvojnásobný skok v zimě 1941, oproti roku předchozímu.
egli 22.2.2015 13:44 - č. 410
egli Kolik měl ten okres obyvatel a máš pro srovnání čísla z 30. let?

Celkově o protektorátu jsem vždy četl, že byl problém s nedostatkem pracovních sil, který se navíc zhoršoval tím, jak dělníci odcházeli na práci do Reichu. Provádělo se tzv. vyčesávání pracovních sil z oborů, které se přímo nepodílely na válečné výrobě. Výroční zpráva Ústředního svazu průmyslu za rok 1941 uváděla:
Nedostatek pracovních sil, který se v loňském roce stupňoval, způsobil, že v některých průmyslových odvětvích se podstatně rozšířilo přetahování dělnictva, jež se dálo slibováním vyšších platů a výhodnějších pracovních podmínek. Přetahování dělnictva nabylo povážlivého rozsahu zejména v hospodářských skupinách sklářského a dřevozpracujícího průmyslu. K přetahování docházelo nejen mezi průmyslovými podniky navzájem, nýbrž i mezi podniky průmyslovými a řemeslnými.Pro zajímavost, J. Bartoš v knize Okupované pohraničí a české obyvatelstvo, která se netýká protektorátu, ale Sudetské župy, na téma nezaměstnanosti uvádí:

listopad 1938 - 196 tisíc nezaměstnaných na území Sudetské župy
leden 1939 - 188,5 tisíc nezaměstnaných
duben 1939 - 45 tisíc
duben 1940 - 5300
dále nezaměstnanost minimální

Naopak vzrůstal počet neobsazených míst:
září 1940 - 33 tisíc volných míst + 19 tisíc obsazeno válečnými zajatci
únor 1942 - 44 tisíc volných míst + 41 tisíc obsazeno zajatci
červen 1943 - 70 tisíc volných míst
duben 1944 - 56 tisíc volných míst
Honza M. 20.2.2015 21:40 - č. 409
Honza M.
Při procházení archivních materiálů jsem včera náhodou narazil na ucelenou sérii měsíčních hlášení okr.úřadu v Přerově (určené pro zem.úřad a OLR).

Mj. obsahuje údaje o počtu nezaměstnaných, které jsem si neprodleně převedl do grafu (viz).

Bohužel, v dané složce bylo podchyceno jen období listopad 1939 - duben 1941, ale i tak dává zajímavý obrázek o nezaměstnanosti v protektorátu. Ukazuje se, že i po vypuknutí války a i v tak důležitém průmyslovém a dopravním centru nezaměstnanost nadále podléhala sezónním výkyvům (předpokládám proto, že nezaměstnaní jsou hlavně dělníci z oboru zemědělství a stavebnictví). A jen tak mimochodem to potvrzuje ulhanost nacistické (a neonacistickou) propagandu o odstranění nezaměstnanosti. Minimálně do vyhlášení totální války byla zhruba na stejné úrovni.

Fascinující je ovšem nárůst nezaměstnanosti na přelomu 1940/41, více než dvojnásobný oproti předchozí zimě.
Protože nepředpokládám uzavření nějaké velké továrny, vysvětluji si to dvojím možným způsobem: buď došlo k uzavření některých středních škol, nebo byla zpřísněna evidence nezaměstnaných, takže podchytila i takové, kteří se předtím jednoduše nikde nehlásili.

Nemáte k tomu někdo nějaké informace?

Přiložené soubory jsou přístupné po přihlášení
Honza M. 20.2.2015 20:46 - č. 408
Honza M.
egli napsal(a) v č. 407:
"nevím, jestli by někoho stíhali třeba za poslech italského fašistického rozhlasu..."
Skoro i jo

Před pár týdny jsem měl v ruce spis jedné Maďarky (občanky Slovenska), kterou si podalo gestapo, protože poslouchala maďarský rozhlas. Nakonec zůstalo jen u "bububu" s tím, že poslech veškerého zahraničního vysílání je zakázaný. Psal rok 1940.

V inventáři fondu gestapa jsem narazil ještě na asi 3 podobné případy (vyšetřování poslechu maďar.rozhlasu, které skončily výstrahou).
egli 30.9.2014 08:33 - č. 407
egli
Marek14 napsal(a) v č. 406:
"Ale jako to bylo se Švýcarským rozhlasem, se známým Beromünstrem s JR von Salisem? Neutrální země se poslochat směli?"
V nařízení z 1. září 1939 je zákaz poslechu zahraničního vysílání obecný, bez rozlišení země původu stanice.
www.fronta.cz/dotaz/trest-smrti-za-poslech-c...
I když nevím, jestli by někoho stíhali třeba za poslech italského fašistického rozhlasu...
Marek14 29.9.2014 22:56 - č. 406
Zajímalo by mě, zda-lí víte, jak to bylo s posloucháním zahranničí rozhlasových stanic za doby protektorátu. Asi všichni znám nálepku "pamatuj, pamatuj". Jasné, že Londýn i Moskva se poslouchat nesměli.

Ale jako to bylo se Švýcarským rozhlasem, se známým Beromünstrem s JR von Salisem? Neutrální země se poslochat směli? Tal alespoň si to pamatuji.)

Co víte Vy?
Honza M. 8.9.2014 11:53 - č. 405
Honza M. Benešových dekretů se v podstatě týká totéž, co Hitlerova výnosu: 90% (ne-li víc) jejich obsahu je dnes nahrazeno jinými předpisy a i těch 10% je zachováno víceméně pouze tak, že nějaký novodobý předpis se odvolává na ten či onen paragraf některého z dekretů. Ostatně, dekrety byly původně koncipovány jako nouzový právní prostředek a jejich platnost bývala proto většinou přímo v textu časově omezena.

I když v jedné rádoby edici vydané kolem roku 2000, autorka, která zřejmě není ani právnička ani historička, tvrdila, že například dekret o národních výborech je stále v platnosti

Jestliže (jen některé, to zdůrazňuji) sudetoněmecké organizace požadují tzv. zrušení Benešových dekretů - či přesněji: vyhlášení jejich neplatnosti od samého počátku, pak vedle A) je nutné taky říci B), totiž že chtějí obnovení právního stavu před rokem 1945, tedy nacistické právo.
Marek14 31.8.2014 16:18 - č. 404
Děkuji Honzo. Mě to zajímalo hlavně taky s ohledem na věčné diskuze okolo Benešových dekretů - a jak se často říká, že mají být zrušené. Tohle by mohl být určitý argument proti takovémto požadavkům.

Já sice doufám že tento požadavek je definitivně ze stolu, že už daj pokoj, ale to už jsem si myslel několikrát.
Honza M. 31.8.2014 00:40 - č. 403
Honza M. Myslím, že na konci války takové formality nikoho nezajímaly, nácky nevyjímaje (ti měli jiné starosti). Hitlera sice zastupoval protektor, respektive státní ministr Frank, ale ten nevydal, pouze inicioval výnos o zrušení protektorátu, který měla vydat protektorátní vláda jakoby z vůle českého národa, nikoli z příkazu Němců. K vyhlášení tohoto výnosu stejně nedošlo, protože předseda vlády byl zatčen povstalci.

Z hlediska čs. poválečného práva (tj. vycházejícího z dekretů), byly plošně zamítnuty všechny předpisy okupantů, které se neslučovaly s čs. právem. Ostatně Hitlerův výnos z čs. práva nevycházel, nebyl jím ani akceptován podle ústavních pravidel, takže podle právních odborníků stál vlastně mimo čs. právo. Z tohoto pohledu bylo tedy případné zrušení Hitlerova výnosu německou záležitostí, která se ČSR netýká.

Není ostatně nutné, aby výnos byl zrušen výslovně. Jsou nejméně tři způsoby, jak právní předpis pozbude platnosti: výslovným zrušením, nahrazením pozdějším předpisem, nebo dlouhodobým nepoužíváním.
V případě výnosu o zřízení protektorátu, i kdyby Němci neměli předpis o jeho výslovném zrušení, prakticky každý jeho článek je dnes obsahově nahrazen jinými předpisy, jak z české, tak i německé strany: ČR není obsazená německým vojskem a "pod ochranou" Německa; obyvatelé ČR nejsou německými občany, nepodléhají německým soudům ani rasovým zákonům; hlava ČR nepotřebuje vyslovení důvěry Vůdce; zájmy Německa nezastupuje protektor, ale velvyslanec; ČR nenáleží do celního prostoru Německa, ale EU, poměr Kč k jiným měnám neurčuje německá vláda, ale ČNB a volný trh (burza); do právním předpisů nám nekecá německý ministr vnitra nebo velvyslanec (či protektor) ale EU atd.
Viz: www.fronta.cz/dokument/hitleruv-vynos-o-zriz...
Marek14 30.8.2014 17:22 - č. 402
Při jedné diskuzi o tom, jaké nacistické zákony ještě platí, by mě zajímalo, jestli a pokud ano byl Výnos Hitlera o Protektorátu byl formálně zrušen.

Zná někdo odpověď?
egli 20.5.2014 19:22 - č. 401
egli Výbuch muniční továrny v Bojkovicích 10. května 1944:
zlin.idnes.cz/sabotazni-vybuch-zbrojovky-v-b...
Ondřej Kolář 25.3.2014 09:23 - č. 400
Mě v této souvislosti zaujal také fakt, že paní ministryně navzdory historické zkušenosti své rodiny (otec v roce 1938 vyhnán z Opavska) jaksi nereflektuje, že území dnešní ČR netvořil pouze protektorát, takže represe v "Sudetech" či na Těšínsku se zjevně nepočítají.
Honza M. 24.3.2014 17:58 - č. 399
Honza M. Zrovna dneska jsem si nad korespondencí jednoho ortsgruppenleitera, který se furt na gestapu dotazoval, kdy už budou úředně volné byty po Češích a židech zastřelených během 2.stanného práva, a kdy už půjdou židé do transportu, aby se měli kam nastěhovat věrní němečtí soukmenovci, tiše opakoval:
sudeťácká hyena, sudeťácká hyena, sudeťácká hyena...
egli 24.3.2014 13:19 - č. 398
egli
Chápu, že to byla reakce na to, co se zase Čechům dělo předtím, ale ono se toho v protektorátu zas tolik nedělo.


Neuvěřitelné výroky ministryně spravedlnosti (!) Válkové. 125 tisíc zavražděných během šesti let je "zas tolik se toho nedělo"...
Honza M. 20.2.2014 11:25 - č. 397
Honza M. V neděli zemřel prof. Jaroslav Krejčí, významný ekonom (od roku 1968 trvale v Anglii) a jediný syn protektorátního ministra a předsedy nejdéle působící prot. vlády, Jaroslava Krejčího (www.fronta.cz/kalendar/jmenovana-krejciho-vlada)

www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/v-lancasteru...
Honza M. 12.1.2014 20:40 - č. 396
Honza M. Glynwed:
Já si představuji spíš nějaký takový diagram (příloha). Kde bude jak okupační správa, tak samospráva a úřady stejného typu zahrnuty do jedné položky. Samozřejmě se to musí ještě doladit, hlavně pravomoci gestapa apod.

Musíme se taky dohodnout, které období bude zobrazovat - na tom závisí, jak počty správních jednotek (OLR, okresy), tak i vztah mezi okupačními úřady navzájem a vůči protektorátu (hlavně to, že po roce '42 klesl význam ÚŘP a vznikl Něm.Stát.ministerstvo). Léta 1940/41 se jeví jako nejlogičtější (nebo múžem udělat diagramů více ).

Stojí taky za úvahu, jestli vojenské úřady z diagramu vůbec nevypustit; jejich interakce s čes.úřady a občany byla po většinu času nulová.
Přiložené soubory jsou přístupné po přihlášení
41-60 z 421
<< 1 2 3 4 5 6 >>
Po