Voda Dněpru

Piju vodu z rodného Dněpru a budu ji pít i z Prutu, Němenu a Bugu! Očistím sovětskou zemi od fašistické špíny! (V. Ivanov, 1943)