Sláva osvoboditelům

Sláva osvoboditelům Ukrajiny! Smrt německým okupantům! (D. A. Šmarinov, 1943)