Leningradské ženy

Ženy Leninova města, zesilte pomoc frontě, pomožte Rudé armádě porazit nepřítele (V. B. Pinčuk, 1943)