První světová válka a její důsledky, meziválečné období

  • Je možné zadat více jmen oddělených čárkou, nebo jen jejich části
Pro přidání nového příspěvku se přihlašte
41-60 z 171
<< 1 2 3 4 5 6 >>
Po
Z 14.8.2011 19:56 - č. 152
Z Musel bych silně hledat, ale pamatuju si to zhruba tak, že ani po zjištění chyby nezbývalo než pokračovat (i dalšími vlnami - téměř určitě Novozélandská brigáda) zhruba tam kde se s vyloděním omylem začalo původně, protože to za dané situace ještě představovalo nejmenší možné zlo.

Co přesně píše ta cedule? Docela závidím návštěvu na místě, já to všechno znám jen z kněh.
karaya1 14.8.2011 12:52 - č. 151
karaya1
Z napsal v č. 344 ([téma č. 105 - přísp. č. 344]):
"To snad ani nikdo nečekal, na to se přišlo až po rozednění, a nezbylo než pokračovat kde se vylodili."
Měl jsem za to, že útoky tamtéž pokračovaly i po vylodění - už jsem chtěl vinit Turky ze zavádějící informační cedule, když byla po vyhrabání její fotky z omylu usvědčena moje paměť. Každopádně jak jsem stál nahoře, cítil jsem silný respekt ke každému, kdo se do toho kopce pokoušel pod palbou drápat.
karaya1 10.4.2011 09:08 - č. 150
karaya1 To jistě ne (to jsem tam ani nepsal), ale je prerekvizitou k postavení se do role obětí - ať už jde o některé masakry muslimského obyvatelstva Armény nebo atentáty na turecké státníky a diplomaty ve zbytku 20. století (přičemž u některých se "opomenou" zmínit, že je soud v Turecku odsoudil k smrti a oni spokojeně žili v exilu).
Z 10.4.2011 00:39 - č. 149
Z Popírání není utrpení.
karaya1 9.4.2011 20:57 - č. 148
karaya1
bush napsal v č. 3173 [téma č. 18 - přísp. č. 3173]:
"Turci po vraždění Arménů cítí nějaké utrpení? "
Je to k neuvěření ale ano. Protože vraždění Arménů neuznávají (pouze "nucené přemístění arménského obyvatelstva z pohraničních oblastí, kde by mohli kolaborovat s nepřítelem; jakožto následek povstání ve Vanu"*), tak mají prostor k prezentaci Arménů importovaných z Ruska s "vymytými mozky", kterak se "bouřili proti vstřícné Osmanské říši", "vraždili muslimské obyvatelstvo" a Turci pouze nasadili taková opatření, aby se to nemohlo opakovat (samozřejmě při plném zachování práv Arménů). Movitý majetek si mohli deportovaní vzít s sebou, nemovitý byl zapsán do aukce a výtěžek putoval původním majitelům (!!!).

Místy si připadám, jako bych četl brožurku Landsmannschaftu o podzimu 1938...

Je to ale nesmírně zajímavé právě z tebou zmíněné "paměti národa" - systematicky se maže vše, co by mohlo ukazovat směrem k vině (někdy doslova - ještě nedávno byl jeden publicista zavražděn za rozhovor, v němž vyzval k "postavení se čelem historii") a naopak se zdůrazňuje vlastní utrpení. Místnost v muzeu je totiž plná fotografií "obětí masakrů arménských teroristů", fotek "skupin banditů" a dokumentů dokazujících, že o žádné genocidě nemůže být řeči.

Proti jerevanskému protějšku to je ale dost chudý příbuzný, najít dost těch "správných" fotek a dokumentů je evidentně dost těžké

* Přitom už toto je fíkovina, masakry předcházely povstání ve Vanu, ačkoliv turečtí historikové správně poukazují na to, že rozkazy k přemístění obyvatelstva přišly až po něm. (To je vůbec jeden z jejich základních kamenů obhajoby.) Navíc pozorný čtenář odhalí několikerý protimluv i v odkazované knize, podle Turků měly být např. deportovány pouze ty skupiny Arménů, které žily v oblastech ohrožených nepřátelským útokem, aby nemohly přejít na stranu nepřítele, jak se tomu stalo v okolí Vanu. (A je z toho vyvozováno nic menšího než že Osmanská říše podnikala pouze nutné kroky ke své ochraně a Arménů ve vnitrozemí se to nijak nedotklo.) V jiném příspěvku v témže sborníku jsou ovšem uvedeny detaily deportací ze západní části Malé Asie (!). A tak by se dalo pokračovat.
ja_62 16.10.2010 20:32 - č. 147
ja_62 Ano to vím už od minulého pátku, proto to dál beru jako hypotetickou možnost.
giro.c 15.10.2010 22:24 - č. 146
V mírových smlouvách se to nikde nenachází. Aspoň tak mi to bylo řečeno.
ja_62 15.10.2010 17:06 - č. 145
ja_62 Myslím, že o tom ústavním zakotvení zákazu kandidatury příslušníků bývalých vládnoucích rodů tady od samého počátku není sporu (čet.Hrad, příspěvek č. 116), na rozdíl od případného ustanovení v mírové smlouvě, které se nepodařilo najít?
giro.c 15.10.2010 09:59 - č. 144
ja_62 před chvílí jsem se bavil s právním historikem. Říkal mi a ukazoval, že v Rakousku byl v roce 1919 vydán Habsburský zákon, který se stal později součástí ústavního pořádku, na základě kterého byli Habsburkové zbavení trůnu a dostali na výběr, buď se vzdát práva na trůn nebo vycestovat.

To by ale značně ulehčovalo situaci v případném vyhovujícím rozsudku, páč změnit ústavu by nebylo tak obtížný jako cokoli dělat s těma smlouvama.
giro.c 15.10.2010 07:18 - č. 143
Honza M. napsal v č. 142:
"Možná kacířská myšlenka: jestliže společenský konsens směřoval k totalitě, lze i pak hovořit o zneužití práva? "
No kacířská rozhodně není, ale neni si myslím tak docela pravdivá.

S nástupem nacistů souhlasila velká většina spolůečnosti, tedy byl zde určitý konsens. Nicméně to že si někdo zvolil totalitní režim ještě nutně nemuselo znamenat, že bude souhlasit s medicínským zabíjením psychicky nemocných pacientů, nutně to nemuselo znamenat, že souhlasí s norimberskými zákony. Přesto možná proti vůli byly tyto normy vydány na základě dekretu, ke ketrému byl někdo zmocněn předchozím normami. Dá se říct, že původní zmocnění k tomu nemuselo být vůbec vydáno.

To samý si myslím, bylo i na Slovensku. Možná existoval konsens o tom, že se chtějí odpojit od ČSR. Dali určité pravomoci své vládě a straně. Ale nejsem už toliko přesvědčen o tom, že by souhlasili i s tím, aby v úpstavních zákonech byly protižidovské ustanovení....
Honza M. 14.10.2010 20:49 - č. 142
Honza M.
giro.c napsal v č. 141:
"pokud bude konsens ve společnosti tak přijmeme i novou ústavu"
giro.c napsal v č. 140:
"zneužití práva totalitním režimem"
Možná kacířská myšlenka: jestliže společenský konsens směřoval k totalitě, lze i pak hovořit o zneužití práva?
giro.c 14.10.2010 11:29 - č. 141
Honza M. napsal v č. 139:
"To jako rozbor překážek, které dnes brání PSP, aby přijala zmocňovací zákon? Těch bude asi tolik, jako překážek, které by mohly zabránit parlamentu, aby v polovině funkčního období nerozdělil stát na dvě půlky, nebo ho nepřipojil k nějakému soustátí Nemyslím, že zrovna v této oblasti právní praxe bychom učinili nějaký výrazný pokrok. "
Technicky vztao pokud bude konsens ve společnosti tak přijmeme i novou ústavu....ale tohle má být striktně právní analýza. Ostatní faktory tam chceme rozebírat spíše povrchně.
giro.c 14.10.2010 11:28 - č. 140
Abych to tedy uvedl na pravou míru, tak to bude mít cca 3 části
1. pozitivismus a zhodnocení toho jak pomohl totalitním režimům + konkrétní příklady (ústava ČSR, Výmarský republiky atd.)
2. zenužití práva totalitním režimem (jak velmi obratně zneužily stávající systém práva)
3.zhodnocení současného stavu tedy jak zákony čim ústava brání nástupu totality (pojednání tady bude DS a DSSS)
Honza M. 14.10.2010 10:37 - č. 139
Honza M.
giro.c napsal v č. 138:
"zhodnocení ochrany v současné době atd "
To jako rozbor překážek, které dnes brání PSP, aby přijala zmocňovací zákon?
Těch bude asi tolik, jako překážek, které by mohly zabránit parlamentu, aby v polovině funkčního období nerozdělil stát na dvě půlky, nebo ho nepřipojil k nějakému soustátí Nemyslím, že zrovna v této oblasti právní praxe bychom učinili nějaký výrazný pokrok.
giro.c napsal v č. 138:
"Nakonec je pojednání o zrušení jedné strany u nás"
To bych si rád přečetl: Jak parlament chtěl zákon, aby mohla vláda zakázat KSČ (svého druhu taky "zmocňovací zákon", což nevypadá jako "pojistka demokracie"), pak ale byly zakázány DNSAP a DNP, nebyla zakázána SdP, a nakonec byla zakázána KSČ, přestože platnost zákona přestala být prodlužována v roce 1937...
giro.c 14.10.2010 08:19 - č. 138
Honza M. napsal v č. 137:
"ústavní pojistky se dají krásně ústavně obejít - říká se tomu zmocňovací zákon (a fungovalo to všude, kde se lpělo na právních formalitách "
Právě o tom má být ten článek . Nakonec je pojednání o zrušení jedné strany u nás, zhodnocení ochrany v současné době atd :).

Nicméně je bohužel fakt, že v té době určité pojistky v ústavě chyběly a ten nástup to trochu usnadnilo.
Honza M. 13.10.2010 21:19 - č. 137
Honza M.
giro.c napsal v č. 136:
"polemika o zneužití pozitivního práva, renesanci přirozenýho v nacistickém podání a ústavních pojistkách"
ústavní pojistky se dají krásně ústavně obejít - říká se tomu zmocňovací zákon (a fungovalo to všude, kde se lpělo na právních formalitách
giro.c 13.10.2010 16:59 - č. 136
ja_62 napsal v č. 135:
"www.zum.de/psm/weimar/weimar_vve.php Já jsem si ji až v pátek našel v angličtině, protože německy bych ji asi taky louskal hodně dlouho."
Dík moc, píšeme článek o zneužití práva totalitními režimy, zvláště Německo a ČSR. Bude to určitá polemika o zneužití pozitivního práva, renesanci přirozenýho v nacistickém podání a ústavních pojistkách .
ja_62 13.10.2010 16:48 - č. 135
ja_62
giro.c napsal v č. 133:
"ja_62 zaboha nemůžu najít, kde jsi psal, že jsi četl ústavu výmarské republiky."
Předtím jsem o tom nepsal.

www.zum.de/psm/weimar/weimar_vve.php

Já jsem si ji až v pátek našel v angličtině, protože německy bych ji asi taky louskal hodně dlouho.
ja_62 13.10.2010 16:44 - č. 134
ja_62
giro.c napsal v č. 132:
"A teď je otázka co by Rakousko mělo dělat.....oslovit všechny signatáře? "
Pokud by soud dospěl k názoru, že takové ustanovení je stále mezinárodně závazné, asi by nic jiného nezbylo.
giro.c napsal v č. 132:
"No ale ESLP nemůže prohlásit něco za neplatné nebo vyhaslé. "
Já mám za to, že v podobné situaci by takové prohlášení deklaratorní povahy bylo tím nejpraktičtějším co by mohl soud udělat.
giro.c 13.10.2010 09:00 - č. 133
ja_62 zaboha nemůžu najít, kde jsi psal, že jsi četl ústavu výmarské republiky.Chtěl jsem zeptat v jakém ji máš jazyce. Ja to v němčině nedám :(. Pokud by si měl jiný mohl by si mi ho prosím poslat? Případně mi na něco podívat? Mohl bych Ti případně poslat mail?
41-60 z 171
<< 1 2 3 4 5 6 >>
Po

Diskuzní forum