Taková je sovětská svoboda

Dělnicko-rolnická vláda. Taková je sovětská svoboda! (okupované území SSSR)