Leták pro dezertéry

Propustka
Držitel této propustky si nepřeje další nesmylné prolévání krve za zájmy Židů a komisařů, opouští poraženou Rudou armádu a přechází na stranu Německých ozbrojených sil. Němečtí důstojníci a vojáci poskytnou příchozímu vlídné přijetí, stravu a výstroj pro práci.
Platí pro neomezené množství vojáků a velitelů RKKA přecházejících na stranu německých vojsk.