22. červen 1941

22. červen 1941 - konec NKVD (okupované území SSSR)