Okupace Holešova

Tato fotografie ze dne okupace, pořízená patrně z oken holešovské radnice, patří k těm méně známým. V levém horním rohu je vidět část Kneislova domu, o kterém je zmínka v citátu u předchozí fotografie.

Slovy kronikáře: "Starosta města prof. Šráček vyzval hned dopoledne členy městské rady, aby byli v permanenci na radnici, kde také očekával velitele okupačních jednotek. Byl to podplukovník, který se brzy dostavil na radnici s celým štábem, aby vyslechl hlášení starosty města. Ten je stručně uvítal a prohlásil, že je jim s městskou radou k dispozici. Nálada všech zástupců města byla stísněná, nejistota, strach a zlost zíraly jim z očí. To asi vystihl sám velitel, neboť pravil: Meine Herren, nur keine sauere Gesichter machen!" - Pánové, jen žádné kyselé obličeje! (Kronika města Holešova II., uložena v SOkA Kroměříž)

Obrněný vůz v popředí je SdKfz 221; jeho otevřená věžička a kulomet jsou zakryty maskovací celtou.

 • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.