Výroky slavných osobností

  • Je možné zadat více jmen oddělených čárkou, nebo jen jejich části
Pro přidání nového příspěvku se přihlašte
41-60 z 394
<< 1 2 3 4 5 6 >>
Po
ja_62 21.12.2006 09:40 - č. 603
ja_62
Krojc napsal v č. 600:
"Já bych to IMHO přeložil jako: jednotky pozemního vojska, letectvo a námořnictvo..."
Krojci oceňuji tvůj zájem o mé starší příspěvky i k překladatelství obecně, ale já jsem to po zralé úvaze přeložil jak to bylo napsáno. Nemám potřebu Eisenhowerovu vazbu
D.D. Eisenhower napsal:
"The troops, the air and Navy"
ja_62 napsal v č. 574:
"Jednotky, letecké a námořnictvo, "
-- která zřetelně zmiňuje jednotky, letecké (jednotky) [tomu se říká elipsa neboli výpustka] a námořnictvo- nějak upravovat. Kdy by chtěl napsat letectvo (air force) napsal by to. Maximum o čem jsem uvažoval bylo zvolit termín vojska pro termín troops, ale pak by v češtině ještě zřetelněji vynikala absence napojení na "letecké". Zrovna tak jsem nemínil upravovat datum. Možná jsem trochu jednodušší v uvažování, ale dávám přednost co nejvěrnějšímu převodu.Moby napsal v č. 599:
"spisovatel Charles Bukowski v rozhovoru s odvodní komisí."
Nevynesl mu právě tento výrok klasifikaci 4-F a zproštění obžaloby pro vyhýbání se vojenské službě?
Krojc 20.12.2006 21:58 - č. 601
Krojc "Váleční štváči nás svými hrozbami nezastraší. Kdyby však přece jen nás vyprovokovali k šílenství boje, pak bychom rozhodně nikdy nekapitulovali."

A.Hitler 24.února 1939 u příležitosti 19. výročí založení NSDAP

"Důvěřujeme vám, pane presidente, že obnovíte šlechtická privilegia a tituly, které bývalá republika zrušila," říká František Kinský, vedoucí delegace tzv. "starých českých rodů", ve které jsou mj. také Lobkowitz, Schwarzenberg, Czernin, Belcredi, Sternberg a řada dalších, Háchovi na pražském Hradě 24.ledna 1939
Krojc 20.12.2006 21:11 - č. 600
Krojc
ja_62 napsal v č. 574:
"The troops, the air and Navy,"
ja_62 napsal v č. 574:
"Jednotky, letecké a námořnictvo, "
Já bych to IMHO přeložil jako: jednotky pozemního vojska, letectvo a námořnictvo...
Moby 20.12.2006 20:35 - č. 599
Moby -"Věříte ve válku?"
-"Ne."
-"Chcete jít bojovat?"
-"Ano."


spisovatel Charles Bukowski v rozhovoru s odvodní komisí.
Moby 21.9.2006 19:51 - č. 597
Moby Jediné co jsme za celou válku dosáhli shazováním letáků na Evropu byly dodávky toaletního papíru na kontinent po dobu pěti let.

sir Arthur Harris
egli 13.6.2006 11:29 - č. 596
egli
HARM napsal v č. 595:
"sa píše o Hitlerovom vyjadrení, že ľudskú spoločnosť raz nahradí štát termitov."
To je míněno jako analogie ke koloniím termitů s jejich sociální hierarchií (královna, dělníci, vojáci apod. viz en.wikipedia.org/wiki/Termites)

Přečti si Hitlerovy monology, tam najdeš podobných "hlubokomyslných" úvah spoustu (www.martinus.sk/?uItem=6042, www.torrentspy.com/search.asp?h=&amp;query=h...)
HARM 13.6.2006 10:31 - č. 595
V knihe o Christe Schroederovej - Dvanáct let po Hitlerově boku - sa píše o Hitlerovom vyjadrení, že ľudskú spoločnosť raz nahradí štát termitov. /nekecám/

Nevie o tom niekto niečo? Pretože s jeho víziou Tisícročnej ríše mi to akosi nejde dohromady.
ja_62 12.6.2006 16:08 - č. 594
ja_62
„Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní; jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky; kdo byl věrný, byl věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslí vždycky jenom na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky. Kdo mění víru, neměl žádnou. Člověka nepředěláš, jenom se Ti vybarví.

Národ nepředěláš, ledaže bys měl na to staletí; jenom davy můžeš vést dnes tak a zítra tak. Kdo nenávidí, měl v sobě tu nenávist vždycky; kde by se v něm tak najednou vzala! Kdo sloužil, bude sloužit dál; kdo chtěl dobré, bude zase chtít dobré. Ani vůle se nemění. Nedívej se do tváře, která se změnila; nikdo se nestane krásnější tím, že změnil tvář.“
Karel Čapek, ze sloupku v Lidových novinách, 4.12.1938
mbbb 19.5.2006 17:18 - č. 592
mbbb …národ nezdvihne meč proti národu;
nikdy již nebudou znát válku.
(Slova proroka Izaiáše, 700 – 800 let př. n. l.)
Honza M. 19.5.2006 12:11 - č. 591
Honza M.
"Jsme daleci každé myšlenky na totalitní násilí a cynickou svévolnost k českému národu. Dějiny sudetské Němce poučily, že násilím nelze řešit národnostní problém."
Konrád Henlein, Staroměstská radnice, 30.6.1939
Worchester 9.4.2006 08:40 - č. 590
Worchester
"Moderní armáda nezná již vojáka starého typu, který neumí číst a psát a který nejsa nijak vzdělán poslouchá jako stroj. Dnes není to jen ten jeden Napoleon nahoře, který řídí bitvu, dnes rozhodujícími činiteli jsou všichni od vojevůdce až k poslednímu muži."
T.G.Masaryk
Worchester 9.4.2006 08:36 - č. 589
Worchester
"Zemřít není nejtěžší. Horší je žít v hanbě a porobě."
President osvoboditel Tomáš Gariggue Masaryk
Worchester 6.4.2006 13:39 - č. 588
Worchester
"...Týchto uplynulých šest rokov neslobody, menovite však roky 1938 a 1939 vydávajú jasné svedectvo o nezbytnosti výstavby silnej a jednoliatej armády, úzko spiatej s národom pozostávajúcebo z vlastenecky, slovansky a demokraticky smýšl'ajúcích jednotlivcov, ochotných prinášať v prípade potreby i tie najväčšie a najvzácnejšie l'udské hodnoty. Len tak se može stť naše armáda skutočnou vonkajskou silou národa a štátu, záštitou našej samostatnosti, nedoktnutel'nosti hranic a trvalého mieru."
Státní tajemník, gen.vet.MVDr.Mikuláš Ferjančík o budování čs.armády roku 1945
Worchester 6.4.2006 12:36 - č. 587
Worchester
"Československá armáda se zrodila za prvé světové války z legií, a tradice jí byla živnou silou: tradice bratrství a obětavého vlastenectví. Také z této války vyšla nejprve v organisovaných jednotkách armáda zahraniční, složená z jednotek, které bojovaly na východě, ve Francii, v Africe a téměř na všech světových bojištích.
Tak jako tenkrát, je i dnes třeba, aby tyto jednotky zahraniční splynuly s jenotkami domácími v jeden mohutný celek. Naše nová armáda musí být v pravdě armáda lidová, armáda demokratická, armáda složená ze svobodných mužů, kteří vědí, zač bojují. Má býti politická, ale jen v tom smyslu státním: politika stranická z ní musí býti vyloučena a kdyby se kterákoliv z našich politických stran chtěla pokoušet o její ovládnutí, byl by takový pokus atentátem na její pevnost a jednotu.
Přeji této nové armádě Československé republiky do budoucnosti sílu a zdar a věřím, že věrnost ideálům, jimiž jsou naše dějiny prodchnuty - ideálem husitským, ideálem obrozenským a Masarykovským, ideálem legií - povedou ji k vítězství a učiní ji nejpevnější záštitou naší národní budoucnosti."

Josef David, předseda Prozatimního národního shromáždění, člen Vojenské rady.
ja_62 6.4.2006 11:44 - č. 586
ja_62
"Státy se udržují těmi idejemi, z nichž se zrodily."
T.G.Masaryk, 14.12. 1935
Ero 5.4.2006 18:51 - č. 585
Ero Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme, slyšíte? Nikdy!

Odpověděli naši parašutisté v kriptě kostela v Resslově ulici na výzvu aby se vzdali.
Worchester 31.3.2006 15:24 - č. 584
Worchester
"Náš voják musí mít ideu, musí mít - nebojte se toho slova - ideál a jen idea a ideál Vás všechny spojí. Bez přesvědčení, proč sloužíte, čemu sloužíte, a bez takového přesvědčení moderní voják, moderní, armáda je nemožná."
President osvododitel T.G.Masaryk
Ero 31.3.2006 09:36 - č. 579
Ero Vítězství patří těm, kteří v něj věří nejdéle.

Jimmy Doolittle
bobanek 27.3.2006 22:10 - č. 578
Konec této války bude u nás psán krví.

- Edvard Beneš, 27.10.1943 v exilovém vysílání BBC
Worchester 27.3.2006 12:14 - č. 577
Worchester
"A pro svou budouctnost si znovu přísahejme: zůstaneme vždycky věrni svým velikým tradicím českým a slovenským, zůstaneme věrni svým lidovým, demokratickým a svým sociálním ideálům naší revoluční doby a zůstaneme věrni své družbě, své spolupráci a ideálům naší nové a společně s prolitou krví posvěcené slovanské republiky s ostatními národy slovanskými."
Z projevu prezidenta Dr.E.Beneše na Staroměstském náměstí 16.5.1945
41-60 z 394
<< 1 2 3 4 5 6 >>
Po