Výroky slavných osobností

  • Je možné zadat více jmen oddělených čárkou, nebo jen jejich části
Pro přidání nového příspěvku se přihlašte
1-20 z 394
1 2 3 4 >>
Po
karaya1 27.10.2015 19:00 - č. 656
karaya1 www.statistik.baden-wuerttemberg.de/Veroeffe...
Zajímavé pojednání (v němčině) o známém výroku připisovaném Churchillovi: Nevěřím statistice, kterou si sám nezfalšuji. Němečtí statistici se pokusili (neúspěšně) najít původní zdroj, předkládají nepřímé důkazy o tom, že by to Churchill nejspíš nikdy neřekl - a naopak dovozují (opět nepřímo), že by to mohlo být produktem německé propagandy, která jej potřebovala vykreslit jako sedmilháře.
Krojc 22.3.2011 18:00 - č. 655
Krojc Takže strýček nezdrbává, strýček koná záslužnou paedagogickou činnost . "To have a bash" se překládá ponejvíce jako"risknout něco" nebo slangově "prubnout něco" či "pustit se do něčeho" . Obvyklé slovní idiomatické spojení je pak "to have a bash at..." Lepšíš se, Kubo
EDIT: to připodotknutí nížeuvedeného kolegy ohledně "to owe" je trefné; ony vůbec slovní hříčky se trochu obtížněji vysvětlují v cizím jazyce
Honza M. 22.3.2011 14:06 - č. 654
Honza M.
karaya1 napsal v č. 653:
"Tady si nejsem úplně jist překladem, strýček mě kdyžtak zdrbe "
Já myslím, žes to přeložil excelentně můj slovník navíc ke slovu "bash" kromě výrazu "praštit"/"rána" nabízí i možnost "mejdan", ale významově jsi (have a bash) nejblíž.

K tomu výroku "anonymního pilota" bys měl upozornit angličtinou nedotčenému čtenáři, že slovo "owe" znamená taky "dlužit"/"mít dluh", čili Churchillův výrok se dá přeložit i ve smyslu "Ještě nikdy... nedlužilo tak mnoho (lidí) tak mnoho (peněz) tak málu."
karaya1 21.3.2011 21:44 - č. 653
karaya1 Churchillův výrok
Never in the field of human conflicts was so much owed by so many to so few.
Ještě nikdy v dějinách lidských konfliktů nevděčilo tolik za tak mnoho tak málu.
je notoricky známý, dovolím si ale připsat některé reakce:
I suppose we were all quite proud when we heard that. But I also supposed we thought it was a bit of joke. We didn't take that sort of thing very seriously.
Myslím, že jsme všichni byli celkem hrdí, když jsme to slyšeli. Ale stejně tak si myslím, že jsme to trochu považovali za vtip. Podobné věci jsme nebrali příliš vážně.

P/O Hugh Dundas, 616. sqn
It was the first time I realized we might have done something unusual. I hadn't realized it until then.
To bylo poprvé, co jsem si uvědomil, že jsme mohli dokázat něco neobyčejného. Do té doby mi to nepřišlo na mysl.

P/O Robert Doe, 238. sqn*
When we heard it up in 12 Group, we thought ‚We're doing bugger all. Why doesn't he call on us to have a bash?‘
Když jsme to slyšeli ve 12. skupině, mysleli jsme si ‚My děláme úplný hovno. Proč nás nezavolá, ať se do toho dáme?‘**

P/O Barrie Heath, 611. sqn
A nejlepší nakonec, samozřejmě od »anonymního pilota«
I thought he was talking about our mess bill.
Myslel jsem, že mluví o našem účtu v kantýně.

* „Bob“ Doe létal zprvu u 234. sqn, ale když ta byla na konci září poslána na odpočinek, byl převelen k 238. sqn
** Tady si nejsem úplně jist překladem, strýček mě kdyžtak zdrbe
ja_62 5.8.2010 17:47 - č. 651
ja_62 Mně už ten odkaz nefunguje, takže bych jen dodal, že navzdory informacím "největších seriosních novin v ČR" byl ten projev pronášen (opakovaně, v delším časovém rozmezí, a v záznamech textu existují drobné variace) k jednotkám americké 3. armády, které Patton velel paralelně k jeho zapojení jakožto velitele fiktivní First United States Army Group v klamné operaci Quicksilver, resp. Fortitude-South.
spelter 2.8.2010 13:10 - č. 650
spelter "A až dojdeme do Berlína, osobně toho hajzla Hitlera zastřelím."

gen. George S. Patton, více zde

zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=177&r=letox...

MF DNES, 2.8.2010, Slavné projevy, které změnily svět

Když generál George Patton mluvil v předvečer invaze do Normandie ke svým mužům, pronesl jeden z nejúžasnějších proslovů historie. Byla to však řeč k armádě, jež neexistovala.Jeho projev byl jen součástí obrovské kamufláže, která měla zmást Hitlera a přesvědčit ho, že Spojenci se vylodí úplně jinde.A byl to tak strhující a inspirující proslov, že – jak řekl po letech John Kennedy – kdybych měl jít znovu do války, přál bych si, aby mi velel Patton.
Honza M. 6.5.2010 13:32 - č. 649
Honza M. "Existence Polska je neudržitelná, je neslučitelná s životními zájmy Německa. Musí zmizet a zmizí díky vlastní vnitřní slabosti a díky Rusku - s naší pomocí."

Hans von Seeckt, vrchní velitel Reichswehru, v memorandu prezidentovi Fridrichu Ebertovi (1922).
(cit. podle R.Břach: Československo a Evropa v polovině dvacátých let)
ja_62 28.4.2010 12:35 - č. 648
ja_62
MWittman napsal v č. 646:
"Nevíte kdo řekl: Je lepší mít německou divizi před sebou než francouzskou za sebou?"
James R. Schlesinger pro Fox News, ovšem výrok připsal Pattonovi.

I když Patton nebyl dalek různých xenofobních poznámek, nelze vysledovat kdy by vůbec něco takového měl pronést, nemluvě o tom, že obecně řečeno např. Britové si u něj jaksi stáli mnohem hůře než Francouzi.
Ero 27.4.2010 20:02 - č. 647
Ero
MWittman napsal v č. 646:
"Je lepší mít německou divizi před sebou než francouzskou za sebou?"
Generál George Smith Patton řekl bych.
MWittman 27.4.2010 19:31 - č. 646
MWittman Nevíte kdo řekl: Je lepší mít německou divizi před sebou než francouzskou za sebou? Nevím teda jestli to je přesně takhle.
Honza M. 25.2.2009 00:32 - č. 639
Honza M. Odpověď na otázku: Kdy konkrétně byste uvítal referendum?

"Být politikem, nenavrhl bych ho skoro nikde. Nanejvýš bych ho akceptoval u vyhlášení války v případě, že je situace předem prohraná."

Ivan Medek v rozhovoru pro Lidové noviny.
cinik 11.2.2009 08:45 - č. 638
cinik Kdo odmítá první příkaz křesťanství a vyhlašuje, že zde jsou lidé, skupiny a rasy, které mohou být nenáviděny a pronásledovány, kdo předpokládá, že lidé jako černoši či Židé mohou být týráni, musí být považován za pohana, byť by se sám vydával za křesťana. Každý, kdo schvaluje týrání lidí, nebo se na něm podílí, páchá těžký hřích. - biskup Apor v kázání na Bílou sobotu 1944

Mimochodem, baron Vilmos Apor, biskup rábský, byl zavražděn opilými ruskými vojáky, když jim bránil ve znásilňování žen, kterým poskytl asyl ve své rezidenci.

cs.wikipedia.org/wiki/Vilmos_Apor
Ivan1 7.2.2009 03:37 - č. 633
"Dajte mi päť rokov a už nikdy nespoznáte Nemecko."

Adolf Hitler, krátko po začiatku svojej kariéry
ja_62 2.2.2009 14:49 - č. 632
ja_62
It takes three years to build a ship; it takes three centuries to build a tradition. The Navy never lets the Army down.
Vybudovat loď trvá tři roky, vybudovat tradici trvá tři staletí. Námořnictvo nikdy nenechává armádu na holičkách.
admirál Andrew Browne Cunningham, v souvislosti s evakuací vojska z Kréty
ja_62 19.1.2009 14:22 - č. 631
ja_62
So, first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself — nameless, unreasoning, unjustified terror which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance.
Tak, přede vším, dovolte mi konstatovat mé pevné přesvědčení, že jediná věc které se musíme strachovat je strach sám - bezejmenný, bezdůvodný, neoprávněný děs, který paralysuje úsilí potřebné k přeměně ústupu na postup.
Franklin Delano Roosevelt, v projevu při jeho prvním uvedením do funkce presidenta USA
ja_62 6.10.2008 19:23 - č. 630
ja_62
"Je dobře, že jste přišli, a je správné, že jste mluvili tak, jak má mluvit československý voják. To, co žádáte, je vaší povinností žádat a dělat, je to ke cti československému vojsku. Máte pravdu, lid náš chce to, co žádáte i vy, a je krásné, že v této těžké chvíli národ a armáda takto cítí a jsou tak plně zajedno.

Ale já jsem v jiné situaci nežli vy. Já nejsem jen vrchním velitelem armády, jsem také presidentem a politickým exponentem národa jako celku. Já musím vidět celou naši situaci vnitřní i mezinárodní, všecky složky toho, oč nyní jde, a všechny důsledky, které by naše eventuální kroky měly za následek.

Především se mýlíte, že by se Anglie a Francie k nám připojily, půjdeme-li do války sami. Dle mých zpráv, i dle toho co sám vidím ve Francii a v Anglii, dnes obě tyto země do války kvůli českým Němcům nepůjdou, a vůči nám budou postupovat jako vůči viníkům války, půjdeme-li do ní sami.

Řekly mi to opětovně ústně i písemně, úředně a ultimativně už dne 21. září, a vše, co od té doby podnikly, toto jejich rozhodnutí jen zesílilo. Nedělám si o tom žádných ilusí. Je faktem, že nás ve věci našich smíšených krajů definitivně opustily už před zářijovou krisí, a že Francie své smlouvy už nyní neplní. Vidíte přece, že i Polsko nám nyní poslalo své ultimatum. Bylo by ode mne lehkomyslné, vést národ na jatka v isolované válce.

Ale pamatujte na to, co vám nyní říkám: Ano, je to hrozné, čeho se na nás obě tyto země dopustily. To, co nyní přichází, je však jen začátek velké evropské tragedie. Válka - veliká válka evropská - přijde, dojde k velkým rozvratům a revolucím. Nechtějí nyní bojovat společně s námi a za lepších okolností; budou muset bojovat těžce a za nás, až my bojovat nebudeme moci. Dostanou všichni těžkou odplatu. Já sám musím postupovat tak, abych zachránil stát aspoň do nejbližší války. Připravujte se na ni, budeme v ní hrát ještě svou roli."
Odpověď presidenta Edvarda Beneše příslušníkům generality na jejich výzvu k obraně navzdory okolnostem. Citováno podle jeho Pamětí.
ja_62 12.10.2007 19:15 - č. 629
ja_62 Díky za upřesnění, já mimo slovníku a nevalných znalostí němčiny, měl pro kontrolu a korekci k disposici pouze částečnou parafrasi textu v knize "Poslední německý císař" od Františka Stellnera, kde píše, poměrně nejasně:
blahopřál Hitlerovi k "Bohem darovanému mocnému vítězství, řečeno slovy císaře Viléma Velikého, které je obratem podrobení se Bohu".
Welche ve smyslu "každý" jsem si našel ve slovníku, ale nebyl jsem si jistý, jak to přeložit jak pokud možno bez překroucení, tak abych třeba nějak významově neubral.
Jinak je poměrně zajímavé, že Vilém II. ještě stihnul blahopřát bývalému gefreiterovi bavorské armády k něčemu co se jemu osobně coby nejvyššímu vojevůdci nepodařilo.
Krojc 9.10.2007 06:57 - č. 628
Krojc
ja_62 napsal v č. 624:
"'Welche Wendung durch Gottes Fügung'. "
On ten přesný překlad zní:
"Jaký zvrat z Božího dopuštění!"
ja_62 8.10.2007 18:50 - č. 627
ja_62 Royal (625) Já si na jeden neobyčejně výstižný výrok (i když možná ne zrovna o zradě, ale spíš o zrádcích a přeběhlících) vzpomněl - [téma č. 98 - přísp. č. 594].
ja_62 17.9.2007 18:16 - č. 626
ja_62 V rámci druhé světové války, nebo obecně?
1-20 z 394
1 2 3 4 >>
Po