Výroky slavných osobností

  • Je možné zadat více jmen oddělených čárkou, nebo jen jejich části
Pro přidání nového příspěvku se přihlašte
21-40 z 394
1 2 3 4 5 >>
Po
Royal 17.9.2007 18:03 - č. 625
Nenapadá Vás nějaký trefný citát O ZRADĚ...?
ja_62 17.9.2007 17:35 - č. 624
ja_62
„Pod hluboce působícím dojmem ze složení zbraní Francií, blahopřeji Vám a celé německé Branné moci k Bohem darovanému velikému vítězství se slovy císaře Viléma Velikého*) z roku 1870: "Každý zvrat jen z vůle Boží**)"! Ve všech německých srdcích zní chorál od Leuthen, který zpívali vítězové od Leuthen, vojáci Velkého krále: "Nyní děkujme všichni Bohu!""

podp. Vilém, císař a král
„Unter dem tiefergreifenden Eindruck der Waffenstreckung Frankreichs beglückwünsche ich Sie und die gesamte deutsche Wehrmacht zu dem von Gott geschenkten gewaltigen Sieg mit den Worten Kaiser Wilhelms des Großen vom Jahre 1870: 'Welche Wendung durch Gottes Fügung'. In allen deutschen Herzen erklingt der Choral von Leuthen, den die Sieger von Leuthen, des Großen Königs Soldaten, anstimmten: 'Nun danket alle Gott!'“

gez. Wilhelm, I.R. ***)
Text blahopřejného telegramu bývalého německého císaře Viléma II. Adolfu Hitlerovi a Wehrmachtu ze dne 17. června 1940, odeslaný z místa jeho exilu, zámku Doorn v Nizozemsku.


*) Toto Vilémem II. s oblibou užívané přízvisko Viléma I. nedošlo širšího uplatnění, snad mimo použití ve jménu zaoceánského parníku Kaiser Wilhelm der Große.

**) On to nejspíš bude nějaký ustálený obrat, ale překládám skoro doslova v rámci mých ne zrovna rozsáhlých znalostí němčiny, mimoto jsem si nevybavil nic použitelného v češtině.

***) Imperator Rex
Rixen 13.4.2007 15:34 - č. 623
Rixen Omluvte mou francouzštinu, Lve, ale řekněte mi jen, kde k čertu ta bestie nabrala takovou sílu?

Generál Omar Bradley k francouzskému generálu Allenovi, 17. prosince 1944, den po německém útoku v Ardenském lese.
Krojc 21.3.2007 22:34 - č. 622
Krojc Emanuel Moravec 13. 12. 1942 na stránkách denního tisku o Kuratoriu:

Pokud má národ náš přetrvat dějinné ty zvraty, jichž nám nyní osud dopřává měrou vrchovatou, nezbývá naší mládeži než hledati své nové vzory ve statečnosti a hrdé nesmlouvavosti mládeže německé, jejíž výkvět dává dnes všanc své životy pro náš život národní.
adam 21.3.2007 16:42 - č. 621
adam Emanuel Moravec 22. září 1938:

Jsme - li v zoufalé situaci, je vždy čestnější nechat se porazit, podlehnout přesile, než se zbaběle bez odporu vzdát.
ja_62 15.2.2007 11:17 - č. 620
ja_62 A to ještě skromně vynechal, že za tuto modlitbu, podle tvrzení členů Pattonova štábu, obdržel Bronze star.
karaya1 14.2.2007 19:51 - č. 619
karaya1
ja_62 napsal v č. 618:
"Modlitba 3. armády George S. Pattona jr., z 14. prosince 1944, před zásahem 3. armády do bitvy v Ardenách"
Docela zajímavá historka "z natáčení" se dá najít na adrese www.pattonhq.com/prayer.html - hlavní kaplan 3. armády popisuje okolnosti jejího vzniku.
ja_62 14.2.2007 19:06 - č. 618
ja_62
Almighty and most merciful Father, we humbly beseech Thee, of Thy great goodness, to restrain these immoderate rains with which we have had to contend. Grant us fair weather for Battle. Graciously hearken to us as soldiers who call upon Thee that, armed with Thy power, we may advance from victory to victory, and crush the oppression and wickedness of our enemies, and establish Thy justice among men and nations. Amen
Všemocný a nanejvýš slitovný Otče, pokorně Tě prosíme, abys z Tvé veliké dobroty omezil tyto nesmírné deště s nimiž se nám bylo potýkat. Poskytni nám příznivé počasí pro bitvu. Milostivě nás vyslyš jako vojáky jež Tě vzývají, tak, abychom vyzbrojeni Tvojí mocí, mohli postupovat od vítězství k vítězství a rozdrtili útlak a nepravost našich nepřátel a přivedli Tvoji spravedlnost mezi lidi a národy. Amen
Modlitba 3. armády George S. Pattona jr., z 14. prosince 1944, před zásahem 3. armády do bitvy v Ardenách
ja_62 29.1.2007 15:40 - č. 617
ja_62
If Hitler invaded hell I would make at least a favorable reference to the devil in the House of Commons.
Kdyby Hitler vpadl do pekla, pronesl bych v Dolní sněmovně přinejmenším příznivou zmínku o ďáblovi.
Winston S. Churchill k svému tajemníkovi, 21. června 1941
ja_62 22.1.2007 13:39 - č. 616
ja_62
-GENERAL KOENIG SACHEZ ET DITEZ A VOS TROUPES QUE TOUTE LA FRANCE VOUS REGARDE ET QUE VOUS ETES SON ORGUEIL.
SIGNE GENERAL DE GAULLE
-GENERALE KOENIGU VEZTE A REKNETE SVYM JEDNOTKAM ZE CELA FRANCIE K VAM HLEDI A ZE JSTE JEJI PYCHOU.
PODEPSAN GENERAL DE GAULLE
telegram generála de Gaulla gen. Koenigovi ze 13. června 1942, po bitvě u Bir Hakeimu
spelter 22.1.2007 11:27 - č. 615
spelter "DOES NOT EXIST"

Americký velitel přijímající v Lokti nad Ohří kapitulaci svého německého protějšku poté, co Němec jako místo kapitulace napsal Elbogen, Sudetenland, Američan s těmito slovy Sudetenland škrtl a napsal Czechoslovakia.

Zní to pěkně, jen nevím, jestli si to někdo nevymyslel..
Moby 16.1.2007 17:53 - č. 614
Moby
Krojc napsal v č. 611:
"A.H.:" Někdy musí Rusové konečně přestat útočit. Od července minulého roku útočí bez přestávky. Věčně to přece nejde!" "
HARM napsal v č. 612:
" by teoreticky mohlo patriť i do témy Vtipy a fóry..."
Dyť měl v zásadě pravdu - po dobytí Berlína a Prahy s tím přestali.
HARM 15.1.2007 15:46 - č. 613
"Počúvaj, ty máš zrejme v mozgu hovno a zabudol si ho spláchnuť."

Prameň: I. Kershaw - Hitler 1889 - 1936: Hybris (str. 157), kde jeden z Hitlerových známych takto reagoval na Dolfiho egocentrické výlevy v súkromí zrejme v r. 1919

"Keď si nemecký maršal zoberie kurvu, tak už je na svete možné všetko."

Hitlerova reakcia na aféru okolo Blombergovej ženy - Goebbels si do denníka napísal, že "Vodca vypadá ako mŕtvola".
HARM 15.1.2007 15:10 - č. 612
Krojc napsal v č. 611:
"Stenogram z porady u Vůdce v únoru 1944: A.H.:" Někdy musí Rusové konečně přestat útočit. Od července minulého roku útočí bez přestávky. Věčně to přece nejde!" Pramen: Erich von Manstein: Verlorene Siege"
To by teoreticky mohlo patriť i do témy Vtipy a fóry...
Krojc 15.1.2007 11:47 - č. 611
Krojc Stenogram z porady u Vůdce v únoru 1944: A.H.:" Někdy musí Rusové konečně přestat útočit. Od července minulého roku útočí bez přestávky. Věčně to přece nejde!"

Pramen: Erich von Manstein: Verlorene Siege
ja_62 15.1.2007 10:33 - č. 610
ja_62
In War: Resolution.
In Defeat: Defiance.
In Victory: Magnanimity.
In Peace: Good Will.
Ve válce: rozhodnost.
V porážce: vzdor.
Ve vítězství: velkomyslnost.
V míru: dobrá vůle.
Winston S. Churchill, motto díla Druhá světová válka
HARM 10.1.2007 00:32 - č. 609
"Smrť je spôsob, akým vám Boh hovorí, že ste neprešli výberom."

- slová na povzbudenie, jedny z mnohých, pri výberovom konaní do SAS /viem, že autorom tohoto nie je zrejme nejaká historicky významná osobnosť, ale aj tak je to zaujímavé/
ja_62 21.12.2006 19:32 - č. 608
ja_62
FRANKIE-15 napsal v č. 607:
"Smrt jednotlivce je tragédie, smrt milionu, statistika" Josev Stalin"
FRANKIE-15 napsal v č. 607:
"Už to tu asi bylo , někdy dřív "
Sgt.Tomas napsal v č. 406:
""Když zemře jeden člověk, je to tragédie, když zemře milion lidí, je to statistika." Stalin"
Ondra US napsal v č. 122:
"Smrt jednotlivce je tragédie, smrt miliónů je statistika. J. V. Stalin"
Tomak napsal v č. 56:
"Smrt miliónů je statistika, smrt jednotlivce je tragédie. J. V. Stalin"
Bylo, takže nevidím důvod proč bys to měl přidávat znova.
ja_62 21.12.2006 10:28 - č. 606
ja_62
Krojc napsal v č. 605:
"Nejvěrnějším překladem je ten, který zachová ducha textu; nejsnadnějším "překladem" je kalk."
ja_62 napsal v č. 603:
"Nemám potřebu Eisenhowerovu vazbu .... -která zřetelně zmiňuje jednotky, letecké (jednotky) [tomu se říká elipsa neboli výpustka] a námořnictvo- nějak upravovat. "
Krojc 21.12.2006 10:06 - č. 605
Krojc
Tom napsal v č. 604:
"Nemohl napsat "letectvo", protože to se osamostatnilo o tři roky později. "
Rád bych připomněl, že při dni D nebyli na plážích, ve vzduchu a na moři jen Amíci. Eisenhower byl vrchní velitel spojeneckých sil a RAF byl btw samostatný druh vojska; ale opravdu by tu měly být jen citáty.
ja_62 napsal v č. 603:
"Možná jsem trochu jednodušší v uvažování, ale dávám přednost co nejvěrnějšímu převodu. "
Nejvěrnějším překladem je ten, který zachová ducha textu; nejsnadnějším "překladem" je kalk.
21-40 z 394
1 2 3 4 5 >>
Po