Knihy a časopisy o 2. světové válce a vojenské historii

  • Je možné zadat více jmen oddělených čárkou, nebo jen jejich části
Pro přidání nového příspěvku se přihlašte
21-40 z 3062
1 2 3 4 5 >>
Po
Honza M. 10.3.2017 08:57 - č. 3558
Honza M.
Nová kniha Viléma Sachera, Nebeská brigáda, zachycuje vznik a bojovou činnost 2. čs. samostatné brigády v SSSR v době, kdy jako štábní kapitán byl náčelníkem jejího štábu. Formování a výcvik brigády v Jefremově a Proskurově, první frontové nasazení v Karpatech, boje ve Slovenském národním povstání a partyzánský život v Nízkých Tatrách poté, co bylo povstání potlačeno. Kniha končí novým formováním brigády v Kežmarku a jejím povýšením na divizi.

Přílohu tvoří 14 dokumentů, například směrnice k vytvoření paradesantní brigády, zpráva o stavu povstalecké armády na Slovensku nebo přehled bojových ztrát před přesunem na Slovensko. Kniha je doplněna Na rozdíl od předchozích knih Sacherových vzpomínek je tato doplněna množstvím poznámek a vysvětlivek, které pečlivě zpracoval Milan Kopecký.

Dále knihu doplňuje množství fotografií ze života jednotky a mapky bojové činnosti.
Včetně příloh má kniha 484 stran textu. K knihu připravil Petr Podroužek.

Vilém Sacher (1907-1987) byl za 1. republiky důstojníkem československé armády a po okupaci se zúčastnil odboje ve Francii, Velké Británii a SSSR. V roce 1951 byl propuštěn z armády v hodnosti divizního generála. Válečné zážitky popsal v knihách Krvavé Velikonoce, Pod rozstříleným praporem a Válka skončila na Hané, které zachycují boje na Slovensku a na Moravě v roce 1945.

K dostání na www.kosmas.cz
nebo

Petr Podroužek
Křižíkova 70
612 00 Brno
Email: dr.pepo@seznam.cz

Přiložené soubory jsou přístupné po přihlášení
Honza M. 2.11.2016 16:08 - č. 3557
Honza M.
Vážení čtenáři, milovníci čs. vojenské historie.

Dovolujeme si Vás informovat, že dnešním dnem vydalo nakl. Brigadýr speciální monografii známého sběratele militarii Jana Šmída:

Pušky a bodáky vz. 24 ve výzbroji československé, rumunské a německé armády.

Ukázky z více jak 400 stránkové publikace jsou dostupné na našem webu knihy-brigadyr.cz/vyslo.html, kde také naleznete její bližší tech. specifikace. Cena 380 Kč + poštovné 70 Kč doporučeně (platí pro jeden kus, při více kusech dle aktuální hmotnosti podle ceníku ČP) po předchozí úhradě na náš účet. Zásilky budou odesílány hromadně 2x týdně.

Objednávky ve tvaru jméno, příjemní, celá adresa, počet kusů na email nakladatelství.

www.facebook.com/nakladatelstvi.brigadyr
Algernon 26.10.2016 19:35 - č. 3556
Spisovatelka připomíná námořní katastrofu šestkrát horší než Titanic. Svět ji chtěl navždy zamlčet
magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/ruta-...

No pane jo… Za „velkou louží“ patrně půjde o „velký objev“, zdá se… Doufám, že se dočkám taky ještě knih o lodích Thielbek a Cap Arcona. A nebo taky ještě i o lodi Armenia? (Hmm, to bych toho ale nejspíš už chtěl příliš… Vždyť přeci ani v jednom případě nejde „o ty z hodných, nešťastné oběti“…)
egli 26.10.2016 09:39 - č. 3555
egli Vyšel překlad ve Francii dobře hodnocené biografie Edvarda Beneše od Antoine Marése:
www.argo.cz/knihy/214112/edvard-benes/
egli 13.10.2016 21:42 - č. 3554
egli Po loňském Krvavém finále mapujícím nacistické masakry českého obyvatelstva v posledních týdnech války vydal Jiří Padevět navazující Krvavé léto 1945 shrnující masakry německého obyvatelstva v českých zemích po konci války a násilnosti páchané Rudou armádou.
Přiložené soubory jsou přístupné po přihlášení
Honza M. 13.10.2016 00:28 - č. 3553
Honza M.
egli napsal(a) v č. 3552:
"vnitro: www.deutschlandfunk.de/geschichte-des-innenm... (přes 50 % bývalých nacistů na vnitru v SRN, na východoněmeckém vnitru 20 % bývalých nacistů)"
To je ještě malý poměr. Tuším to byl Ernest Klee, který v úvodu svého Lexikonu Třetí Říše psal, že v na přelomu 50./60. let bylo mezi západoněmeckými policisty přes 60% bývalých členů SS.


egli napsal(a) v č. 3552:
"Podobné seznamy sestavovaly země východního bloku již v 60. letech v rámci propagandy proti SRN (z faktografického hlediska to byly většinou skutečné údaje) "
Na tohle téma mám oblíbený vtip z časopisu Dikobraz,1960. JUDr. Hans Globke byl něco přednosta Kanceláře Spolkového kancléře a jeho poradce v oblasti národní bezpečnosti a personální politiky. Eichmann se při procesu docela rozpovídal o jeho roli v přípravě Norimberských zákonů, ale německá (a prý i americká) cenzura jeho jméno ze zveřejněných pasáží procesu pečlivě vymazala.
Přiložené soubory jsou přístupné po přihlášení
egli 11.10.2016 10:34 - č. 3552
egli
karaya1 napsal(a) v č. 3551:
"Četl jsi celou knihu, nebo jen shrnutí? "
Jenom shrnutí, kniha vyšla včera. Laughlandova kniha vyšla i česky někdy před 15 lety, kdysi jsem jí četl.

Jinak podobné studie jako Justizministerium zpracovávají v posledních letech i ostatní německá ministerstva - 60-70 let po válce, takže u nás na podobné studie máme ještě 30-40 let čas

zemědělství:
www.welt.de/politik/deutschland/article14704...
zahraničí:
www.amazon.de/Das-Amt-die-Vergangenheit-Bund...
(přes 40 % bývalých nacistů)
vnitro:
www.deutschlandfunk.de/geschichte-des-innenm...
(přes 50 % bývalých nacistů na vnitru v SRN, na východoněmeckém vnitru 20 % bývalých nacistů)

Podobné seznamy sestavovaly země východního bloku již v 60. letech v rámci propagandy proti SRN (z faktografického hlediska to byly většinou skutečné údaje) - viz Braunbuch. Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundesrepublik vydaná v NDR v roce 1965 nebo u nás 237 vrahů československého lidu slouží západoněmecké justici z roku 1960 (vydáno i německy pod názvem Verbrecher in Richterroben).
karaya1 11.10.2016 06:54 - č. 3551
karaya1 Už nějakou dobu se chystám na Tainted Source od Laughlanda, tohle by se s ním mohlo (aspoň částečně) hezky doplňovat. Četl jsi celou knihu, nebo jen shrnutí?
egli 10.10.2016 18:53 - č. 3550
egli Německé ministerstvo spravedlnosti dnes zveřejnilo výsledky práce komise zkoumající vliv bývalých nacistů na tomto ministerstvu v 50.-70. letech. Výsledkem je 588 stránková kniha Die Akte Rosenburg (pojmenováno podle prvního sídla ministerstva - Rosenburg v Bonnu):
www.amazon.de/Die-Akte-Rosenburg-Bundesminis...

Základní shrnutí výsledků zde:
www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Akte...

V letech 1949-1973 ze 170 pracovníků ministerstva narozených před rokem 1927 bylo:
  • 90 (tj. 53 %) členy NSDAP
  • 34 (tj. 20 %) bylo členy SA
  • 6 (3,5 %) bylo členy SS
V průběhu času se to samozřejmě vyvíjelo, v roce 1957 tvořili bývalí členové NSDAP 76 procent pracovníků ministerstva spravedlnosti.
Přiložené soubory jsou přístupné po přihlášení
Glynwed 8.10.2016 15:20 - č. 3549
Glynwed Od Jana Lakosila vyšla kniha Jižní Čechy - krásné i zrádné, kde se rozebírají přípravy německé armády na válku proti ČSR v roce 1938. Kdo má jeho knihu Šumava - krásná i smrtící, ví, že i tento díl by neměl chybět v jeho knihovně!

egli 18.6.2016 17:39 - č. 3548
egli Rozsáhlá sbírka naskenovaných německých dokumentů z ruských archivů:

wwii.germandocsinrussia.org/de/nodes/1-fond-500
Honza M. 10.4.2016 14:23 - č. 3547
Honza M.

Jan Ciglbauer: Vojáci Švejkova pluku.

Publikace vyšla v omezeném nákladu 300 kusů a je zaměřena na novodobou vojenskou historii jihočeského regionu po vzniku samostatné ČSR.

Jedná se o sborník tří témat, bezprostředně se vztahujících k regionální jihočeské vojenské historii. Vzpomínky chotýčanských vojáků na Velkou válku jsou vedle všech publikovaných osobních deníků poměrně unikátní tím, že se jedná o ucelený soubor výpovědí všech mužů z jedné konkrétní vesnice. Zásluhu na tom měl tehdejší kronikář obce Adolf Šulista, který ve 20. letech vzpomínky zaznamenal. Většina zdejších mužů prošla válkou v řadách budějovického 91. pěšího pluku, širší veřejnosti známého díky Haškovu románu Osudy dobrého vojáka Švejka.

91. pěšího pluku se týká i druhá část publikace, ve které je podrobně popsán zásah pluku v jihočeském pohraničí koncem roku 1918, kdy se němečtí obyvatelé pokusili odtrhnout pohraniční oblasti od nové republiky.

Třetí část je věnována pietním památkám a válečným hrobům z období 1. světové války na Českobudějovicku. Databázím vojenských hrobů a badatelům dosud unikala existence velkého vojenského pohřebiště v Českých Budějovicích. Tato publikace vrací jména více než 1300 vojákům, jejichž křížky a náhrobky byly odstraněny v 60. a 70. letech minulého století.


O autorovi Janu Ciglbauerovi:
Amatérský badatel a publicista zabývající se vojenskými regionálními událostmi 20.století. Je spoluautorem publikace České Budějovice pod hákovým křížem,pravidelně publikuje v časopise Jihočeského muzea Výběr a v řadě celostátních a regionálních periodik. Spoluzakladatel webu www.severniceskobudejovicko.cz, na kterém je od roku 2010 již více než 500 článků o historii a zajímavostech malého mikroregionu. Zabývá se přednáškovou činností pro veřejnost, školy, rozhlas a pořádáním vlastivědných vycházek. Je členem Vlastivědného spolku v Dolních Slověnicích, se kterým v roce 2014 znovuzpřístupnil Národopisné muzeum v Dolních Slověnicích u Lišova. Dále je členem Klubu vojenské historie, který provozuje malé muzeum čs.opevnění v Borovanech. Kromě publicistické činnosti se zabývá mapováním válečných hrobů. Od roku 2009 se podílel na exhumaci a identifikaci více než 200 převážně německých válečných obětí v jižních Čechách.
Ukázky z knihy dostupné zde: knihy-brigadyr.cz/vyslo.html
Přiložené soubory jsou přístupné po přihlášení
Honza M. 10.4.2016 13:59 - č. 3546
Honza M.
Algernon napsal(a) v č. 3545:
"Co ten „výtvor“ zrecenzovat?
To bych musel mít k dispozici celou knihu (na gůglbůks se mi zobrazila příslušná kapitola a jen pár dalších stránek).
Algernon 31.3.2016 17:05 - č. 3545
Honza M. (3544):
Někdy mám pocit, že američtí/britští autoři poslali "na Sibiř" víc lidí, než Stalin
Něco na tom bude… Co ten „výtvor“ zrecenzovat?
Honza M. 31.3.2016 12:30 - č. 3544
Honza M. Při pátrání po knihách o SVT-40 jsem narazil na knihu Roberta Stirlinga Special Forces Sniper Skills (Osprey Publishing, 2012)
ospreypublishing.com/special-forces-sniper-skills

O SVT jsem se tam dozvěděl samé novinky:
Tokarev SVT-40 měla původně nahradit Mosin-Nagant na počátku války, ale dopadlo to katastrofálně. Byla složitá na výrobu, pořád se zasekávala, úsťový výšleh byl neuvěřitelný a byla často nepřesná kvůli špatné konstrukci.
Brzy byla dána do šrotu a její konstruktér a tovární manažeři byli nejspíš posláni na Sibiř.

A já si doteď myslel, že SVT je dodnes oblíbená zbraň a Fedor Tokarev dostal medaili Hrdina SSSR. - Někdy mám pocit, že američtí/britští autoři poslali "na Sibiř" víc lidí, než Stalin

Tuhle knihu fakt nedoporučuju.

Krojc 22.3.2016 10:30 - č. 3543
Krojc V Grada Publishing vyšla knížka pod názvem Radiotechnika za 2. s. v. od Miroslava Horníka. Jde o "stručný přehled zařízení používaných na evropském bojišti a v blízkém okolí", jak píše autor v Úvodu. Řada údajů u přístrojů chybí a autor pro doplnění ponechal volné místo v tabulce u přístroje. Pro fandy vojenské historie, sběratele a další nadšence poměrně zajímavá, i když velmi "stručná", jak již bylo řečeno.
Honza M. 13.3.2016 08:22 - č. 3542
Honza M.
Algernon napsal(a) v č. 3541:
"rozhovor s překladatelkou knihy „Už je tady zas“ "
Na filmu jsem byl v pátek - pocity smíšené (pozitivní převládají).
Pokud jde o překlad, výraznější chyby jsem nepostřehl, akorát překlad slova Kamerad jako soudruh se mi moc nelíbil. V politickém smyslu bych to bral, ale zejména ve spojení frontový/zákopový soudruh to vyloženě bilo do očí, tam měl být kamarád, nebo prostě druh).
Algernon 12.3.2016 20:36 - č. 3541
Dnes v rozhlase (tzv. ČRo Plus) byl v kulturní rubrice „Kultura Plus“ mj. i rozhovor s překladatelkou knihy „Už je tady zas“ (v souvislosti s uvedením filmu). Jen koukám, že tenhle pořad bohužel nemají v audioarchivu?
www.csfd.cz/film/398799-uz-je-tady-zas/komentare/

Archiv ČRo
hledani.rozhlas.cz/iRadio/?query=&reader=&stanice%5B%5D=%C4%8CRo+Plus&porad%5B%5D=&offset=0&sort=docdatetime

www.fronta.cz/kniha/uz-je-tady-zas

…čistě teoreticky by ale měl být záznam zítra či v pondělí k poslechnutí tady:
www.rozhlas.cz/plus/zaznamy/#/2016-03-12
Honza M. 23.2.2016 16:40 - č. 3540
Honza M. Pavel Šrámek: Tvůj kolega má ohromné štěstí - řekl bych, že tahle letošní knižní novinka bude obsahovat vše, co potřebuje:

Kerstin Theis: Wehrmachtjustiz an der "Heimatfront": Die Militärgerichte des Ersatzheeres im Zweiten Weltkrieg. Gruyter, de Oldenbourg 2016.Organizaci vojenské justice se má věnovat i tato starší kniha (prý však nemá přehled použitých pramenů?!):

Manfred Messerschmidt: Die Wehrmachtjustiz 1933–1945. Paderborn 2005.


nebo:
Christoph Rass, Peter M. Quadflieg: Die Kriegsgerichtsbarkeit der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Strukturen, Handlungsweisen und Akteure. In: Albrecht Kirschner (hrsg.): Deserteure, Wehrkraftzersetzer und ihre Richter: Marburger Zwischenbilanz zur NS-Militärjustiz vor und nach 1945. Darmstadt 2010.


anebo:
Claudia Bade, Lars Skowronski, Michael Viebig (Hrsgs.): NS-Militärjustiz im Zweiten Weltkrieg: Disziplinierungs- und Repressionsinstrument in europäischer Dimension (Berichte und Studien). V&R Unipress 2014.

obsah:

- u téhle knihy mě zaujala hlavně druhá kapitola od Michaela Viebiga, píše tam, že Němci si v 80. letech ve VÚA v Praze nafotili 1483 kartonů materiálu, zejména početné materiály (40 knih, 8 pořadačů, 99 kartonů) Reichskriegsgerichtu a dalších vojenských soudů. Podle všeho měl RKG v Praze pobočku a hlavně se sem dostala značná část archivu RKG (poté co byla evakuována na Šumavu).


Honza M. 11.2.2016 14:54 - č. 3539
Honza M. Před lety zde eglim recenzovaná kniha "Laskavé bohyně" (www.fronta.cz/kniha/littell-laskave-bohyne) bude teď v únoru jako divadelní hra (premiéra už vyprodaná):
www.divadlopodpalmovkou.cz/pripravujeme-44-l...
21-40 z 3062
1 2 3 4 5 >>
Po

Diskuzní forum