Knihy a časopisy o 2. světové válce a vojenské historii

  • Je možné zadat více jmen oddělených čárkou, nebo jen jejich části
Pro přidání nového příspěvku se přihlašte
21-40 z 3072
1 2 3 4 5 >>
Po
Honza M. 8.2.2019 16:43 - č. 3568
Honza M. Četl - totiž, začal jsem číst, ale je to obsáhlá bichle, takže od prvního souvislého čtení cca před rokem teď už jen příležitostně skáču od kapitoly ke kapitole, podle toho co mne zaujme v obsahu nebo v rejstříku.

Nemohu proto posoudit knihu jako celek, ale určitě zaujme a dá se využít k mnoha dílčím tématům. Namátkou: vědomosti "prostých vojáků" o válečných zločinech, jejich názory na spojence, ovlivnění propagandou, bojová morálka a víra v konečné vítězství říše, hodnocení bojové techniky a zbraní vůbec, atd.

Jak jsem řekl, knihu nemám přečtenou celou, ale mám založených asi 5 kapitol, ke kterým se opakovaně vracím.

Na tom všem je úžasné hlavně to, že "vojáci" (nižší šarže) sice občas měli podezření, že je mezi nimi špicl, ale vůbec nepředpokládali, že by je někdo permanentně odposlouchával, takže přepisy jsou zřejmě hodně autentickým pohledem do myšlení německého vojáka. Přitom si člověk musí uvědomit, že publikované texty jsou jen zlomkem a že Neitzel a Welzer se snažili hlavně ukázat celé spektrum témat, o kterých se vojáci bavili, tzn. například řečí o zbraních nebo o ženských bylo zaznamenáno ve skutečnosti daleko větší množství, než kolik prostoru zabírají v knize - pro budoucí badatele země zaslíbená
Dzin 8.2.2019 08:02 - č. 3567
Dzin Nečetl jste někdo Vojáci: Protokoly o boji, zabíjení a umírání? Bohužel se mi ji stále nedaří sehnat, tak jen, jestli stojí za to se snažit. Mám od Sönkeho Odposlechy: Němečtí generálové v britském válečném zajetí v letech 1942-1945 a ta se mi dost líbí.
egli 2.10.2018 19:10 - č. 3566
egli
Twiggy napsal(a) v č. 3565:
"o „sudetských Němcích“ (poslanci za SdP a jiní činitelé) ohledně jejich osudů po Mnichovu a po válce."
Základní životopisné údaje o většině hlavních poslanců a představitelů SdP (jako např. K. Henlein, K. H. Frank, H. Krebs, F. Köllner, F. Künzel, W. Brand, W. Sebekovsky, H. Neuburg atd.) najdeš v encyklopedii "Kdo byl kdo v říšské župě Sudety" (2008). O jejich činnosti za války pak třeba v knihách V. Zimmermanna "Sudetští Němci v nacistickém státě" (1999, česky 2001) nebo R. Gebela "Domů do říše. Konrad Henlein a říšská župa Sudety" (1999, česky 2018)
Twiggy 2.10.2018 18:48 - č. 3565
Twiggy
Ahoj,
rád bych se zeptal, zda existuje nějaká ucelená publikace o „sudetských Němcích“ (poslanci za SdP a jiní činitelé) ohledně jejich osudů po Mnichovu a po válce.

Děkuji
egli 29.7.2018 10:22 - č. 3564
egli Vyšla nová kniha pod názvem Úkol splníme! od autorů Pavla Sajenka, Vladimíra Boldaňuka, Stana Bursy, která navazuje na předchozí knihu o výsadku Chan www.fronta.cz/kniha/vysadek-chan-se-nehlasi

Na více než 400 stranách tentokrát popisuje dosud velmi málou zmapovanou činnost sovětských zpravodajských výsadků LUKAŠEVIČ, KRYLOV, VOLK, ARAKS, VENERA, ČECH, LVOVSKIJ, IVANOV, JURIJ, TADEUŠ, CHAN, ADAM, ANTEJ, ZVARY, NEVOD, KAZANCEV, ANŠIK, OM. Autoři využívají české archivy, ruské archivy, místní kroniky, svědectví pamětníků...
Přiložené soubory jsou přístupné po přihlášení
egli 19.7.2018 19:27 - č. 3563
egli
Vyšla nová kniha o partyzánském oddílu Olga.
Karel Zámečníček: Deník partyzána. Z deníku Vincence Vymazala, člena partyzánského oddílu Olga v Chřibech v roce 1945. Poznání 2018.

Kniha je vázaná, formátu A5, má 150 stran, na předsádce jsou mapy působení oddílu Olga v Chřibech a obsahuje 50 původních fotografií, z nichž je většina publikována poprvé. Vydalo nakladatelství Poznání v roce 2018.

"Válečný příběh mladého chlapce původem z Roštína, vesnice v podhůří Chřibů, který se po útěku z pracovního nasazení v Říši dva a půl roku skrýval a poslední dva měsíce války prožil v bojích jako řádný člen partyzánského oddílu Olga. Jejich nejvýznamnější akcí bylo zajetí německého generálmajora Dietricha von Müllera na zámku v Hošticích, této akce se Vincenc Vymazal přímo účastnil. O jeho působení u partyzánů věděl za jeho života kromě rodiny opravdu jen málo kdo a bylo to pro něj určitě nejstrastiplnější období jeho života

Vlastní autentické deníky doplňuje obsáhlý poznámkový aparát a na konci knihy také poválečné osudy velitele oddílu Josefa Houfka a jeho zástupkyně Olgy Františákové a Vincence Vymazala."
Přiložené soubory jsou přístupné po přihlášení
egli 4.7.2018 08:34 - č. 3562
egli Přišlo mailem:

Dobrý den,

společně s vojenským historikem por. Martinem Vaňourkem se snažíme připomenout plukovníka Jaroslava Mikuláše Nováka. Ve zkratce – jde o zapomenutého legionáře, důstojníka, zástupce velitele Hradní stráže za prezidenta Masaryka, prvního velitele tvrze Hanička, odbojáře, vojáka s více než deseti vyznamenáními (včetně Řádu britského impéria) a bohužel také politického vězně komunistického režimu.

Chystaná kniha je spíše odbornějšího ražení, nicméně určitě si své čtenáře najde i mezi obyčejnými fanoušky (nejen) české vojenské historie. Jelikož je zadavatelem knihy obec Rokytnice v Orlických horách a v minulém roce financovala umístění pamětní desky u tvrze Hanička, chceme nyní ulevit rozpočtu této obce tím, že seženeme finance formou crowdfundingové kampaně. Moc by nám pomohl jakkoliv velký příspěvek a hlavně pomoc s šířením projektu.

S kampaní k projektu nám pomoc přislíbil již například také prof. Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci, nicméně každé další šíření a každá další částka pomůže k dosažení cíle.

Kniha je prosta komentářů k současné politice a je důstojným připomenutím člověka, který několikrát nasadil život za svou vlast a i přes všechny útrapy a ústrky, kterých se mu nakonec dostalo, žil stále dle svého motta:
Slušnost je mince, kterou si každý razí sám, ale platnost má v celém světě!

Projekt najdete zde:
www.hithit.com/cs/project/5007/kniha-plukovn...

Děkuji za zvážení.

S pozdravem,
Mgr. Lukáš Cohorna
egli 2.5.2018 19:43 - č. 3561
egli Vyšla nová fotografická kniha "Práce je čest. Plzeň a Škodovka za protektorátu" od Zdeňka Roučky.

Posílám jen pro informaci celý obal mé nové ŽIVOTNÍ knihy. Výpravné obrazové knihy o vynucené i dobrovolné kolaboraci, knihy o zábavě, fotbale, Boženě Němcové, Bedřichu Smetanovi, Kristiánovi, Babičce, Karlu Vlachovi, jazzu, swingu, Vlastovi Burianovi, King Kongovi, Sněhurce, Židech, kočovných cikánech, touze přežít, o zbabělosti, dovolených od Heydricha, hrdinství a teroru, o kvalitní zbrojní práci pro Říši, hrdinství práce dělníků, knihu o češství, udavačství, o šílenosti náletů, o životě v době války, který se tak lišil od toho, co prožívali např. Poláci, Ukrajinci, Bělorusové, Rusové, Jugoslávci, ale i Angličané či Francouzi. Je o tom všem, na co Češi po válce ze dne za den okamžitě zapomněli a dělali, že to nikdy nebylo. I o tom je tato důležitá kniha. Zbylo jen obrovské utrpení a odboj. A po r. 1948 jen odboj často dodatečně vymyšlený a už jen odboj komunistů a utrpení národa dvojnásobné.

Kniha není zdaleka jen o Plzni a Škodových závodech. Přes Škodovku se všemi souvislostmi ukazuji, co mnoho lidí často nechce vidět a vědět. Jen tato forma s fotografiemi a zasvěcenými popisky, dokáže dnes ještě strhnout širokou veřejnost a probudit zájem. A tak se hodně dozvědět!

Ano, neměl jsem žádné mantinely a neměl jsem obavy napsat úplně všechno.

Kniha vyšla pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora Plzně Martina Zrzaveckého.

Posílám také průvodní text ke knize a čelní stranu obalu. Kniha vyšla 20. 4. 2018.

Zdraví publicista a nakladatel Zdeněk Roučka

velký formát 240 x 320 mm na výšku
252 stran
křídový papír
780 unikátní zrestaurovaných fotografií
500 podrobných popisků
Přiložené soubory jsou přístupné po přihlášení
DAVID M 5.11.2017 20:24 - č. 3560
DAVID M Zdravím pánové, jen si opět dovolím upozornit na jednu velice zajímavou záležitost lehce předvánočního trhu. Já osobně se moc těším
Zde anotace od vydavatele:
Mezinárodní letecký mítink v Curychu patřil k nejvýznamnějším leteckým
událostem meziválečného období. Neutrální Švýcarsko bylo jedinou zemí,
která tehdy dokázala pravidelně pořádat tak rozsáhlé a dobře obsazené letecké
setkání. Curyšský mítink, konaný v pětiletých intervalech, byl proto pokládán
za určité měřítko vyspělosti evropských letectev.
Českoslovenští letci se zúčastnili již prvního a druhého ročníku v letech 1922 a 1927.
Do naší letecké historie se ovšem nejvýznamněji zapsal poslední, čtvrtý ročník, konaný
v létě 1937. Proběhl ve stínu zhoršující se mezinárodní situace, a proto měl i své
politické konotace. Do Curychu se slétli „nejlepší letci a letadla z celé Evropy“,
jak psal dobový tisk. Ze čtrnácti zemí byla zdaleka nejpočetnější německá
výprava. Demonstrovala zde technickou převahu nedávno odtajněné Luftwaffe,
jejíž příslušníci právě prodělávali svůj křest ohněm v občanské válce ve Španělsku.
Přesto českoslovenští letci i jejich letouny v silné mezinárodní konkurenci obstáli
se ctí. Dokázali vybojovat řadu významných úspěchů, které přesáhly rámec vlastní
curyšské soutěže.
Tato publikace se vůbec poprvé snaží postihnout jejich účast na IV. mezinárodním
leteckém mítinku v Curychu komplexně – od horečných příprav až po slavné
uvítání doma. Představuje jak soutěžní letouny, tak i piloty s jejich pohnutými
a mnohdy paradoxními životními osudy. Prostřednictvím více než 750 dobových
fotografií, vesměs dosud neznámých a nepublikovaných, pak dokumentuje
curyšské zápolení den po dni a prakticky hodinu po hodině.
Přiložené soubory jsou přístupné po přihlášení
Honza M. 11.10.2017 18:40 - č. 3559
Honza M.
Vrzalová, Jana: Zasnoubena se smrtí.

Zapomenutý příběh Inky Bernáškové, první české odbojářky popravené nacisty.
www.jota.cz/zasnoubena-se-smrti

Ráda bych vás srdečně pozvala na vernisáž výstavy ZASNOUBENA SE SMRTÍ
spojenou se křtem knihy, která se bude konat 17. října v 15 hodin v Tělocvičné jednotě Sokol Spořilov v Praze.


Pozvánku na akci najdete v příloze. Svou účast prosím potvrďte do pondělí 16. října do 18 hodin na mail [email protected] nebo na telefonu 733 534 143.

Recenzní výtisky knih budou k dispozici pouze pro předem akreditované novináře.
www.praha4.cz/Vernisaz-vystavy-Zasnoubena-se...

Jana Ptáčková
manažerka propagace
Nakladatelství JOTA
Honza M. 10.3.2017 08:57 - č. 3558
Honza M.
Nová kniha Viléma Sachera, Nebeská brigáda, zachycuje vznik a bojovou činnost 2. čs. samostatné brigády v SSSR v době, kdy jako štábní kapitán byl náčelníkem jejího štábu. Formování a výcvik brigády v Jefremově a Proskurově, první frontové nasazení v Karpatech, boje ve Slovenském národním povstání a partyzánský život v Nízkých Tatrách poté, co bylo povstání potlačeno. Kniha končí novým formováním brigády v Kežmarku a jejím povýšením na divizi.

Přílohu tvoří 14 dokumentů, například směrnice k vytvoření paradesantní brigády, zpráva o stavu povstalecké armády na Slovensku nebo přehled bojových ztrát před přesunem na Slovensko. Kniha je doplněna Na rozdíl od předchozích knih Sacherových vzpomínek je tato doplněna množstvím poznámek a vysvětlivek, které pečlivě zpracoval Milan Kopecký.

Dále knihu doplňuje množství fotografií ze života jednotky a mapky bojové činnosti.
Včetně příloh má kniha 484 stran textu. K knihu připravil Petr Podroužek.

Vilém Sacher (1907-1987) byl za 1. republiky důstojníkem československé armády a po okupaci se zúčastnil odboje ve Francii, Velké Británii a SSSR. V roce 1951 byl propuštěn z armády v hodnosti divizního generála. Válečné zážitky popsal v knihách Krvavé Velikonoce, Pod rozstříleným praporem a Válka skončila na Hané, které zachycují boje na Slovensku a na Moravě v roce 1945.

K dostání na www.kosmas.cz
nebo

Petr Podroužek
Křižíkova 70
612 00 Brno

Přiložené soubory jsou přístupné po přihlášení
Honza M. 2.11.2016 16:08 - č. 3557
Honza M.
Vážení čtenáři, milovníci čs. vojenské historie.

Dovolujeme si Vás informovat, že dnešním dnem vydalo nakl. Brigadýr speciální monografii známého sběratele militarii Jana Šmída:

Pušky a bodáky vz. 24 ve výzbroji československé, rumunské a německé armády.

Ukázky z více jak 400 stránkové publikace jsou dostupné na našem webu knihy-brigadyr.cz/vyslo.html, kde také naleznete její bližší tech. specifikace. Cena 380 Kč + poštovné 70 Kč doporučeně (platí pro jeden kus, při více kusech dle aktuální hmotnosti podle ceníku ČP) po předchozí úhradě na náš účet. Zásilky budou odesílány hromadně 2x týdně.

Objednávky ve tvaru jméno, příjemní, celá adresa, počet kusů na email nakladatelství.

www.facebook.com/nakladatelstvi.brigadyr
Algernon 26.10.2016 19:35 - č. 3556
Spisovatelka připomíná námořní katastrofu šestkrát horší než Titanic. Svět ji chtěl navždy zamlčet
magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/ruta-...

No pane jo… Za „velkou louží“ patrně půjde o „velký objev“, zdá se… Doufám, že se dočkám taky ještě knih o lodích Thielbek a Cap Arcona. A nebo taky ještě i o lodi Armenia? (Hmm, to bych toho ale nejspíš už chtěl příliš… Vždyť přeci ani v jednom případě nejde „o ty z hodných, nešťastné oběti“…)
egli 26.10.2016 09:39 - č. 3555
egli Vyšel překlad ve Francii dobře hodnocené biografie Edvarda Beneše od Antoine Marése:
www.argo.cz/knihy/214112/edvard-benes/
egli 13.10.2016 21:42 - č. 3554
egli Po loňském Krvavém finále mapujícím nacistické masakry českého obyvatelstva v posledních týdnech války vydal Jiří Padevět navazující Krvavé léto 1945 shrnující masakry německého obyvatelstva v českých zemích po konci války a násilnosti páchané Rudou armádou.
Přiložené soubory jsou přístupné po přihlášení
Honza M. 13.10.2016 00:28 - č. 3553
Honza M.
egli napsal(a) v č. 3552:
"vnitro: www.deutschlandfunk.de/geschichte-des-innenm... (přes 50 % bývalých nacistů na vnitru v SRN, na východoněmeckém vnitru 20 % bývalých nacistů)"
To je ještě malý poměr. Tuším to byl Ernest Klee, který v úvodu svého Lexikonu Třetí Říše psal, že v na přelomu 50./60. let bylo mezi západoněmeckými policisty přes 60% bývalých členů SS.


egli napsal(a) v č. 3552:
"Podobné seznamy sestavovaly země východního bloku již v 60. letech v rámci propagandy proti SRN (z faktografického hlediska to byly většinou skutečné údaje) "
Na tohle téma mám oblíbený vtip z časopisu Dikobraz,1960. JUDr. Hans Globke byl něco přednosta Kanceláře Spolkového kancléře a jeho poradce v oblasti národní bezpečnosti a personální politiky. Eichmann se při procesu docela rozpovídal o jeho roli v přípravě Norimberských zákonů, ale německá (a prý i americká) cenzura jeho jméno ze zveřejněných pasáží procesu pečlivě vymazala.
Přiložené soubory jsou přístupné po přihlášení
egli 11.10.2016 10:34 - č. 3552
egli
karaya1 napsal(a) v č. 3551:
"Četl jsi celou knihu, nebo jen shrnutí? "
Jenom shrnutí, kniha vyšla včera. Laughlandova kniha vyšla i česky někdy před 15 lety, kdysi jsem jí četl.

Jinak podobné studie jako Justizministerium zpracovávají v posledních letech i ostatní německá ministerstva - 60-70 let po válce, takže u nás na podobné studie máme ještě 30-40 let čas

zemědělství:
www.welt.de/politik/deutschland/article14704...
zahraničí:
www.amazon.de/Das-Amt-die-Vergangenheit-Bund...
(přes 40 % bývalých nacistů)
vnitro:
www.deutschlandfunk.de/geschichte-des-innenm...
(přes 50 % bývalých nacistů na vnitru v SRN, na východoněmeckém vnitru 20 % bývalých nacistů)

Podobné seznamy sestavovaly země východního bloku již v 60. letech v rámci propagandy proti SRN (z faktografického hlediska to byly většinou skutečné údaje) - viz Braunbuch. Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundesrepublik vydaná v NDR v roce 1965 nebo u nás 237 vrahů československého lidu slouží západoněmecké justici z roku 1960 (vydáno i německy pod názvem Verbrecher in Richterroben).
karaya1 11.10.2016 06:54 - č. 3551
karaya1 Už nějakou dobu se chystám na Tainted Source od Laughlanda, tohle by se s ním mohlo (aspoň částečně) hezky doplňovat. Četl jsi celou knihu, nebo jen shrnutí?
egli 10.10.2016 18:53 - č. 3550
egli Německé ministerstvo spravedlnosti dnes zveřejnilo výsledky práce komise zkoumající vliv bývalých nacistů na tomto ministerstvu v 50.-70. letech. Výsledkem je 588 stránková kniha Die Akte Rosenburg (pojmenováno podle prvního sídla ministerstva - Rosenburg v Bonnu):
www.amazon.de/Die-Akte-Rosenburg-Bundesminis...

Základní shrnutí výsledků zde:
www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Akte...

V letech 1949-1973 ze 170 pracovníků ministerstva narozených před rokem 1927 bylo:
  • 90 (tj. 53 %) členy NSDAP
  • 34 (tj. 20 %) bylo členy SA
  • 6 (3,5 %) bylo členy SS
V průběhu času se to samozřejmě vyvíjelo, v roce 1957 tvořili bývalí členové NSDAP 76 procent pracovníků ministerstva spravedlnosti.
Přiložené soubory jsou přístupné po přihlášení
Glynwed 8.10.2016 15:20 - č. 3549
Glynwed Od Jana Lakosila vyšla kniha Jižní Čechy - krásné i zrádné, kde se rozebírají přípravy německé armády na válku proti ČSR v roce 1938. Kdo má jeho knihu Šumava - krásná i smrtící, ví, že i tento díl by neměl chybět v jeho knihovně!

21-40 z 3072
1 2 3 4 5 >>
Po