V noci z 20. na 21. ledna 1944 zaútočily přes jihoitalskou řeku Rapido jednotky americké 36. pěší divize. Tváří v tvář snad nejtěžší kombinaci přírodních překážek a německé obrany z celé Gustavovy linie útok za velkých ztrát zcela ztroskotal a přeživší Američané na vybojovaném předmostí se 22. ledna večer vzdali.