V koncentračním táboře Mauthausen bylo 24. října 1942 popraveno 262 rodinných příslušníků a spolupracovníků československých parašutistů, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha. Šlo většinou o kompletní rodiny (Brychovy, Svatošovi, Svěrákovi, Královi, Moravcovi, Novákovi, Kubišovi, Valčíkovi, Vojtíškovi ad.) včetně dětí ve věku 14-17 let.

Odsouzeni k trestu smrti byli stanným soudem pražského gestapa ve dnech 29. září a 5. října 1942. Dne 23. října 1942 byli odstransportováni z Malé pevnosti v Terezíně k likvidaci do Mauthausenu.

V Mauthausenu byli zavražděni střelou do týla - jeden po druhém byli vedeni do místnosti k údajné lékařské prohlídce. V místnosti se museli postavit zády ke stěně s vyznačeným výškoměrem. Poté byli skrytým otvorem ve zdi střeleni do týla. Podle mauthausenských knih popravených a vystavených úmrtních listů byli vražděni v intervalech po 2 minutách téměř 9 hodin. Těla byla spálena a popel vysypán na smetiště za táborem.

Další skupina 31 spolupracovníků parašutistů byla v Mauthausenu popravena 26. ledna 1943 a poslední František Pecháček ještě 3. února 1944.

Celkem šlo o 294 popravených, z nich 150 žen.