Volební lístek

Volební lístek k doplňovacím volbám do Říšského sněmu v Sudetské župě 4. prosince 1938, ve kterých kandidátka NSDAP získala 98,9 % hlasů.


Doplňovací volby do Velkoněmeckého Říšského sněmu
Volební lístek

Uznáváš za našeho vůdce

Adolfa Hitlera,

osvoboditele Sudet, a dáváš svůj hlas
kandidátce Nacionálně-socialistické německé dělnické strany
v čele se jmény:

1. Adolf Hitler
2. Konrad Henlein
3. Karl Hermann Frank

( ) ANO () ne