Předvolební leták

Předvolební leták před doplňovacími volbami do Říšského sněmu 4. prosince 1938 vyzývá Čechy v odstoupeném pohraničí k volbě NSDAP.