Voják - vítěz

Vojáku vítězi - všenárodní přízeň (A. Kokorekin 1944)