Leningrad

Krev Leningraďanů volá po pomstě! (S. S. Boim, 1944)