Tvé ano

Tvé ano Vůdci 4. prosince 1938 (doplňovací volby do říšského sněmu v odstoupeném sudetoněmeckém území)