Plebiscit v Rakousku

Cesta, kterou Adolf Hitler zrušil versailleský diktát... 10. dubna 1938 říkáme svému osvoboditeli všichni Ano (plakát k plebiscitu o anšlusu Rakouska)