Provolání obyvatelstvu Přerova

Vyhlášení výjimečného stavu v Přerově po vypuknutí povstání 1. května 1945