Parte

Posměšné parte Velkoněmecké říše z konce války...