Československé četnictvo, policie a finanční stráž

  • Je možné zadat více jmen oddělených čárkou, nebo jen jejich části
Pro přidání nového příspěvku se přihlašte
381-400 z 675
<< 17 18 19 20 21 22 23 >>
Po
mbbb 28.6.2008 16:27 - č. 339
mbbb
Worchester napsal v č. 338:
"Viz. modré saka SNB z doby Února..."


??????????

"Zatímní stejnokrojový předpis pro příslušníky SNB" byl vydán v srpnu 46. Ale již na poradě v prosinci 45 bylo o stejnokroji SNB definitivně rozhodnuto a to na základě doporučení ze srpna 45. K tomuto thematu byla zřízena zvláštní komise.

Stejnokroj SNB byl zaveden v barvě khaki podobného střihu jako u armády s červenými doplňky - nárameníky, okolek čepice.
Stejnokrojové součástky starých bezpečnostních sborů bylo dovoleno donošovat do konce roku 1946.

Zajímavý byl i vývoj hodností u SNB - přes epizodu s rukávovými páskami, po označování příslušníků SNB bez hodností jako "střelci" až po vydání předpisu na jednotné hodnostní označování eSeNBáků z prosince 45. Tímto předpisem se zavádělo pro mužstvo a gážisty stejné hodnostní označení jako u armády pro mužstvo a rotmistry.
Důstojníci SNB měli stejné označení jako důstojníci armády již od května 45.

Po válce se však nosilo všelicos.
Worchester 28.6.2008 15:29 - č. 338
Worchester
mbbb napsal v č. 337:
"ne, již od roku 1940 došlo k praktickému sjednocení stejnokrojů u obecní policie. Stejnokroj obecní policie byl podobný stejnokroji státní policie, ale měl modrou egalisaci, tedy vyložení. Tedy v roce 1940 vyšel předpis, ale jeho uvádění do prakse bylo zdlouhavé a ještě v roce 1942 nebyl všude zcela respektován."
Myslel sem, že se tomu stalo právě v r.44, takže díky za opravu
Jináč předpokládám, že díky zákonu o SNB, se po válce nějaké závratné úpravy stejnokrojů neprováděli - červená se nevrátila a modrá zůstala, že? Viz. modré saka SNB z doby Února...
mbbb 28.6.2008 12:50 - č. 337
mbbb
Worchester napsal v č. 336:
"viděl jsem již pár fotek republikových obecních strážníků s klasickým čepičákem z 20.let s písmeny RČS "
to ano

Worchester napsal v č. 336:
"nebo s malým st.znakem"
to sem neviděl, stejnokroje obecních policií se měly za republiky odlišovat od stejnokrojů policie státní, neměly používat státní symboliku, ale obecní a měly mt i jiné hodnostní označení. Velmi zhusta se toto však nedodržovalo.

Worchester napsal v č. 336:
"Tím myslíš ono vytvoření Protektorátní polciie v r.1944 z četnictva, vládní policie, ob. výkonné policie a hasičů? "
ne, již od roku 1940 došlo k praktickému sjednocení stejnokrojů u obecní policie. Stejnokroj obecní policie byl podobný stejnokroji státní policie, ale měl modrou egalisaci, tedy vyložení. Tedy v roce 1940 vyšel předpis, ale jeho uvádění do prakse bylo zdlouhavé a ještě v roce 1942 nebyl všude zcela respektován.
Worchester 28.6.2008 12:33 - č. 336
Worchester
mbbb napsal v č. 335:
"Obecní policajti nesměli mít za republiky stejné distinkce, odznaky a výložky jako státní policie."
Ano, ano, děkuji, ale viděl jsem již pár fotek republikových obecních strážníků s klasickým čepičákem z 20.let s písmeny RČS nebo s malým st.znakem. Jestli seženu foťák, tak jsem jednu fotku obecňáka s tím RČS hodím Ono vůbec vyznat se ve strukturách stráže bezpečnosti je chiméra 

mbbb napsal v č. 335:
" Za protektorátu došlo k sjednocení stejnokrojů obecní a státní policie a lišily se jen barvou výložek. "
Tím myslíš ono vytvoření Protektorátní polciie v r.1944 z četnictva, vládní policie, ob. výkonné policie a hasičů?

Jináč ten čepičák jsem již dával do svého 328 
mbbb 28.6.2008 09:14 - č. 335
mbbb
Worchester napsal v č. 333:
"Tedy měli ho nosit ty složky, které za republiky měli malý a nebo střední státní znak v čepičáku. Kromě již jmenovaných to byla Celní služba, Stráž bezpečnosti, ať již státní či obecní (pokud ho tam měla) a předpokládám, že i Vězeňská stráž. "
především co se týče celníků a bachařů a jejich stejnokrojů za protektorátu, jsme poznání ještě mnoho dlužni.

Ano, vězeňská služba za republiky měla stejný čepičák, jako četnictvo.

Worchester napsal v č. 333:
"Tedy měli ho nosit ty složky, které za republiky měli malý a nebo střední státní znak v čepičáku. Kromě již jmenovaných to byla Celní služba, Stráž bezpečnosti, ať již státní či obecní (pokud ho tam měla) "
Obecní policajti nesměli mít za republiky stejné distinkce, odznaky a výložky jako státní policie. Za protektorátu došlo k sjednocení stejnokrojů obecní a státní policie a lišily se jen barvou výložek. Místo protektorátních znaků však používala zemské symboliky.

_______________________
tak přeci jen, čepičák na lodičku protektorátního četnictva etc.:
mujweb.cz/www/mbbb/cet_lodicka.jpg
mbbb 28.6.2008 09:07 - č. 334
mbbb
Worchester napsal v č. 333:
"Když už jsme u toho, ví někdo (přepokládám, že mbbb ) zda fungovala za protektorátu politická správa jako taková a jak hodně se změnil její stejnokroj?"
to nevím, po tomhle sem zatím vůbec nepátral, ale že by se nosil v praksi stejnokroj politické správvy to pochybuji.
Worchester 28.6.2008 09:01 - č. 333
Worchester
mbbb napsal v č. 329:
"čepičák na brigádu, stejný nosili i příslušníci finanční stráže:"
Tedy měli ho nosit ty složky, které za republiky měli malý a nebo střední státní znak v čepičáku. Kromě již jmenovaných to byla Celní služba, Stráž bezpečnosti, ať již státní či obecní (pokud ho tam měla) a předpokládám, že i Vězeňská stráž.

Když už jsme u toho, ví někdo (přepokládám, že mbbb ) zda fungovala za protektorátu politická správa jako taková a jak hodně se změnil její stejnokroj?

mbbb napsal v č. 332:
"nejsou, je toho tolik, že o velitelích SOS bude samostatná kniha."
Tak hlavně, že to bude
mbbb 28.6.2008 08:47 - č. 332
mbbb
Pavel Šrámek napsal v č. 321:
"Neměl ji už někdo v ruce? Kdysi se psalo, že v ní budou životopisy velitelů praporů SOS, ale podle inzerovaného obsahu tam nejsou."
nejsou, je toho tolik, že o velitelích SOS bude samostatná kniha.

Blbý je, že k některým důstojníkům doposud nemá sehnané fotky.
mbbb 28.6.2008 08:29 - č. 331
mbbb
Ondřej Kolář napsal v č. 326:
"jde mi spíš o chebskou pátrací stanici, pohotovostní oddíl a četnickou leteckou hlídku."
ČPO v Chebu byl zřízen k 1. září 1933 pro politické okresy ašský a chebský s vyloučením policejního úřadu v Chebu a pro politické úřady kraslický a nejdecký. Velitelem měl být nadporučík František Beneš (tohle raději ověřit, já to neověřoval).

ČPO v Chebu byl někdy do počátku roku 1937, přesné datum jsem nehledal.

ČLH Cheb byla zřízena k 1. červenci 1935 výnosem MV č. 45.866/13-1935.

ČLH Cheb operovala nad územím čet. oddělení Cheb, Karlovy Vary, Chomutov a Most.

K pátračce nevím datum vzniku a ani mne nyní nenapadá, kde to doma efektivně hledat. Dá se ale předpokládat s velkou pravděpodobností hraničící s jistotou, že to bylo k 1. lednu 1928.
V roce 1929 měla pátračka u okresního čet. velitelství Cheb tento personální stav: štábní strážmistr Alois Čeněk Teplý, velitel, strážmistr Karel Kavka.
mbbb 28.6.2008 07:55 - č. 330
mbbb
Ondřej Kolář napsal v č. 326:
"Ještě bych se rád zeptal, zda někdo nevíte, jestli v Aši někdy před rokem 1936, kdy tam měl být podle mých informací zřízen Státní policejní úřad, působily nějaké orgány státní policie? Narazil jsem na pár zmínek o policii v Aši, ze kterých není jasné, zda šlo o policii městskou (což mi připadá pravděpodobnější) nebo státní, tak bych se rád ujistil. "
Státní policejní úřad v Aši působil od 14. prosince 1936 a to na základě vl. nař. 292/1936 Sb. z. a n.

Správní obvod st. pol. úřadu Aš: politické okresy Aš, Planá, působnost v obcích Aš, Schönbach a Nassengrub.

sídlo úřadu v roce 1938: Masarykova tř. čp. 29, Aš, telefon: 2211. Pobočné strážnice byly na bavorském nádraží v Aši a v obci Schönbach v domě obecního úřadu.

Správce státního policejního úřadu Aš: vrchní policejní komisař JUDr. Vojtěch Karel.

Neuniformovaný strážní sbor v Aši čítal počátkem roku 1938 56 mužů, systematisovaný stav však byl 70 mužů.

Státní policejní úřad v Chebu působil od 10. prosince 1922 a to na základě vl. nař. č. 334/1922 Sb. z. a n.

správní obvod: soudní okres Cheb, plná působnost v obcích Cheb, osada Matzelbach, Františkovy Lázně, Horní Lomany, Slatina.

rozšíření obvodu pol. úřadu od 14. prosince1936 na základě vl. nař. č. 292/1936 Sb. z. a n. a dále od 24. května 1937 a to na základě vl. nař. č. 59/1937 Sb. z. a n.

Státní policejní úřad v Chebu sídlil v roce 1938 v Mincovní ulici čp. 1, telefonní čísla: 681, 682 a 683. Na nádraží Cheb byla expositura strážnice a úřadovna pohraniční pasové kontroly. Ve Františkových Lázních byla zřízena filiální strážnice.

Správce státního policejního úřadu: policejní rada JUDr. František Jakl.

Ve Vildštejně byla zřízena státní policejní expositura. Správní obvod: soudní okres Vildštejn. Částečná působnost od 14. prosince 1936 na základě vl. nař. č. 292/1936 Sb. z. a n. Náleží k státnímu pol. úřadu Cheb.
mbbb 28.6.2008 07:27 - č. 329
mbbb jak napsal Worčestr:

čepičák na brigádu, stejný nosili i příslušníci finanční stráže:

mujweb.cz/www/mbbb/cet_cepicak.jpg

odznak z četnické přilby:

mujweb.cz/www/mbbb/cet_prilba.jpg

lodičkovej odznak z protektorátu nemám, ale byl takovej jak píše Worčestr

stejnokroj německého střihu:

mujweb.cz/www/mbbb/L_Hlavacek_30_10_1943_a_v...
Worchester 27.6.2008 22:33 - č. 328
Worchester
Honza M. napsal v č. 327:
"Dotaz: Jaké označení na čepicích měli četníci za protektorátu? Jsou někde na netu fotky?"
Na brigadýrkách a služebních přilbách byl používán větší státní znak, pro mužstvo stříbrný a pro důstojníky zlatý (ozbrojenesbory.ic.cz/c8.jpg). Na lodičkách se nosil ten samý znak, akorát že bez lipových ratolestí*.

A od r.1944 se k četnictvu (k pohotovostnímu praporu Böhmen und Mähren a k výcvikovým jednotkám) dostávali mj. lodičky a brigadýrky německého střihu. K těm německým lodičkám se nosili kokardy a nebo větší st. znak (www.nahraj.cz/content/view/db661132-c22f-473...)* a k brigadýrkám kokarda + větší st.znak.

*Krom toho byli znaky na lodičkách podloženy výložkovou barvou. U příslušníků četnické zbraně tedy červenou
Honza M. 27.6.2008 10:02 - č. 327
Honza M. Dotaz: Jaké označení na čepicích měli četníci za protektorátu? Jsou někde na netu fotky?
Ondřej Kolář 27.6.2008 09:17 - č. 326
mbbe a četnicvb napsal v č. 325:
"o které ti jde konkrétně?"
Jako obvykle mi jde hlavně o Chebsko a Ašsko. Samozřejmě nepotřebuju znát data vzniku všech četnických stanic (tady si vystačím se základními přehledy z Dějin policie a četnictva apod.), jde mi spíš o chebskou pátrací stanici, pohotovostní oddíl a četnickou leteckou hlídku. A taky o policejní úřady.
Není to nijak zásadní, chtěl jsem jen vědět, jestli existují nějaké přehledy. Něco bližšího o uvedených pracovištích se mi snad podaří vyhrabat v Národním archivu.
Ještě bych se rád zeptal, zda někdo nevíte, jestli v Aši někdy před rokem 1936, kdy tam měl být podle mých informací zřízen Státní policejní úřad, působily nějaké orgány státní policie? Narazil jsem na pár zmínek o policii v Aši, ze kterých není jasné, zda šlo o policii městskou (což mi připadá pravděpodobnější) nebo státní, tak bych se rád ujistil. Díky.
mbbb 26.6.2008 19:45 - č. 325
mbbb
Ondřej Kolář napsal v č. 323:
"Nevíte, kde by se daly najít přehledy policejních nebo četnických pracovišť i s datem vzniku?"
o které ti jde konkrétně?
Worchester 26.6.2008 10:21 - č. 324
Worchester Co se týče četnických stanic, tak ty vznikali postupem času od roku 1849, kdy bylo četnictvo založeno, až do zrušení četnického aparátu. Výkonné orgány četnictva zřizovalo nadřízené velitelství*, tedy ve většině případů Okresní četnické velitelství (kromě Pátracích stanic od r.1933 , Pohotovostních oddílů a Silničních kontrolních stanic** ty spadali pod Četnické oddělení)...

Data založení stanic lze zjistit z Rozkazů příslušného nadřízeného orgánu nebo z Pamětních knih četnických stanic a víceméně i ze Staničních služebních knih 

*Samo, že dle výnosů MV o zřizování četn.st.
**Některé ČSKS spadali pod OČV a některé pod ČOdd
Ondřej Kolář 26.6.2008 09:14 - č. 323
Mám menší dotaz. Nevíte, kde by se daly najít přehledy policejních nebo četnických pracovišť i s datem vzniku? Většina literatury obvykle uvádí jen přehledy pracovišť k určitému datu, ale neudává data založení konkrétních stanic, oddělení či policejních úřadů. Díky.
mbbb 17.6.2008 21:15 - č. 322
mbbb
Pavel Šrámek napsal v č. 321:
"Neměl ji už někdo v ruce? Kdysi se psalo, že v ní budou životopisy velitelů praporů SOS, ale podle inzerovaného obsahu tam nejsou."
to mne taky překvapilo, Cody na těch životopisech dělal, ale nyní je neinseruje. Ale neptal sem se na to.
Pavel Šrámek 17.6.2008 11:58 - č. 321
mbbb napsal v č. 317:
"Právě vychází 3. díl Jednotky určení SOS. Již se mnoho těším! www.codyprint.cz/sos3.html"
Neměl ji už někdo v ruce? Kdysi se psalo, že v ní budou životopisy velitelů praporů SOS, ale podle inzerovaného obsahu tam nejsou.
mbbb 15.6.2008 18:56 - č. 320
mbbb
Worchester napsal v č. 319:
"Zaslechl jsem něco, že se prý bude vydávat kniha Finanční stráž ve fotografiích. "


to je pracovní název, asi se to bude menovat Přehledné dějiny FS 1843 - 1949. Kdy to vyjde netuším, chtěl jsem letos, ale to již nebude, není prostě čas.
381-400 z 675
<< 17 18 19 20 21 22 23 >>
Po

Diskuzní forum