Stíhací letouny, letecká válka

  • Je možné zadat více jmen oddělených čárkou, nebo jen jejich části
Pro přidání nového příspěvku se přihlašte
161-180 z 6496
<< 6 7 8 9 10 11 12 >>
Po
Z 21.8.2011 22:49 - č. 9920
Z
Algernon napsal v č. 9914:
"Rovněž pozoruhodné. V tom případě se ovšem příliš nevyplatí angažovat se, je-li debatér zcela mimo. "
Odvážné tvrzení, zejména pokud jeho původcem je někdo kdo nejen nemá zcela jasno v tom že ani Vladimir H. Pavlecka ani motor Turbodyne nejsou stíhacími letouny, ale zakládá je navíc převážně na tom že adresát se přiznal k tomu že nemá v oblibě typ humoru jenž je zatížený zásadní vadou akutního nedostatku vtipnosti.
Algernon napsal v č. 9914:
"Ano, aneb vše obsahuje — opět a stále — celé přehršle jak informací tak i otázek, a to zejména k motoru Turbodyne, firmě Northrop, p. Pavleckovi i k Me 262. :D"
Z napsal v č. 9906:
"Já jsem se zeptal, nemůžu snad za to když na to někdo reaguje naprosto hystericky. "
Nějaký problém se čtením, rybízku?
Tom 20.8.2011 20:49 - č. 9917
Tom Já doufám, že si jednou prohlédnu řez Jumem ve Kbelích zblízka - jestli je tam převodovka, tak bude k poznání.
Tom 20.8.2011 20:48 - č. 9916
Tom S-199 mi docela vrtá hlavou. Přece jen takový rozdíl v maximální rychlosti při srovnatelném výkonu motoru mi připadá hodně zvláštní. Jestli on nebyl problém i v nějaké charakteristice vrtule? VS-11 má výrazně širší listy než VDM, takže bych hádal, že při stejném výkonu motoru by mohla mít menší stoupání, aby tomu odpovídal kroutící moment. Nějak jako že součin "proteklého objemu skrz vrtuli" a rychlosti toho proudu vzduchu je funkcí výkonu. No a pro stíhačku bude výhodnější mít větší rychlost proudu, kdežto bombarďák potřebuje větší objem

Rozdíl váhy tam bude určitě...což mi připomíná, že někde bude český manuál k VS-11.
Z 19.8.2011 23:26 - č. 9912
Z
Algernon napsal v č. 9911:
"Zjevně je zbytečné vést jakékoli diskuse, pokud druhý (nikoli nutně diskutující — spíše vedoucí zcela mimojdoucí monolog, nemající s diskusí k tématu pranic společného) podstatnou část příspěvků věnuje pouze zcela O.T. věcem, jako třeba je „posuzování případného stavu“ potenciálních „oponentů“. Což, ano, není hysterie, nýbrže zcela jiná diagnóza."
Algernon napsal v č. 9908:
"Ano, aneb vše obsahuje celé přehršle informací jak k motoru Turbodyne, tak i firmě Northrop, p. Pavleckovi i k Me 262. :D Rád si povídáš — sám se sebou?"
Z napsal v č. 9909:
"Právě že ne, proto jsem se na to zeptal, jiných. Z téhož důvodu nepovažuju za užitečné abych si za situace kdy odpověď neznám, sám odpovídal, a připadá mi poněkud bisarní pokud by to po mne někdo požadoval, případně vyčítal že neznám odpověď, jak zjevně relativně soustavně činíš."
To je dáno výhradně tím, že některý z účastníků dialogu má těžkosti pochopit předmět diskuse.
Z napsal v č. 1784 ([téma č. 325 - přísp. č. 1784]):
"Ví se o tom něco bližšího?"
Algernon napsal v č. 9899:
"Kolik by měla mít zkušeností? Či zdrojů? (Žádný potenciální zákazník, třeba vojáci, si nic neobjednal, takže Northopovi došly jeho vlastní peníze a pak nedokončenou věc zastavil?)♦Kolik zkušeností na počátku měl třeba Frank Whittle, nebo F. B. Halford?♦Kolik prostředků měly Power Jets, Rover či de Havilland? Popřípadě kolik lidí, jak velké kolektivy, pracovalo na vývoji lopatkových motorů? (Do téhle společnosti nepochybně patří i D.H., stačí se podívat, co za letadla a motory vyráběl do války, či kolik vojenských zakázek měl do války, nebo jaké motory a do jakého výkonu předtím vyvinul. De Havilland před zahájením vývoje proudových motorů staví pouze pístové vzduchem chlazené motory, až na jedinou výjimku pro lehká dopravní a sportovní letouny, s výkonem do 200 koní — a F. B. Halford, v té době již pán v letech, předtím taky jiného než pístové motory nestavěl. V případě Halforda je možná až téměř příznačný třeba název knihy Boxkite to Jet.) :))♦Za podstatné bych viděl, podívat se na výkon vznikajícího motoru, a taky k čemu byl určen. A taky na ostatní vyvíjené typy, jejich výkony a vývoj. A hlavně na případnou poptávku po podobném motoru, či případný možný rozsah výroby, kdyby jeho vývoj pokračoval a byl nabízen na trhu… Obával bych se, že to má asi tak stejnou cenu, jako zabývat se třeba knihami Lena Deightona, nebo Nejhoršími letadly světa Billa Yenneho, pracemi Murawskiho (naposledy mne pobavilo zejména zkoumání jeho Bf 109T) či vůbec čímkoli, co vydává polské Kagero, nebo Nejhoršími válečnými loděmi světa od Antony Prestona — naprostá ztráta času. To si už rovnou lze jít číst wikiÆdii ničeho. "
Za ukázku "mimojdoucího monologu" bych označil spíše "reakce" jiného, jenž k otázce, jež nebyla směřována výhradně na něj, cítí nutkavou potřebu odbíhat k nekohorentnímu vykřikování o přímo nesouvisejících faktech, event. (v případě té humorné diskuse o relativních výhodách různých vlastností obrněných vozidel v roli zátarasu) i k jakési snaze o vtip, za pomoci tropů z filmu pro méně náročné, nepochopení jichž vtipnosti v daném kontextu (což by skutečně chtělo značnou dávku empatie, protože z daného příspěvku lze opravdu stěží poznat zda jej autor myslel takto anebo či se zcela vážně pokoušel ironisovat daná tvrzení) se údajně v očích některých (?) stavím zcela mimo, a to celé způsobem svědčícím o zjevně nevyrované mysli.

K věci pak nepochybně byly a jsou všechny příspěvky týkající se upozornění na výše uvedené skutečnosti stran předmětu a obsahu diskuse.
Pokud to nevadí jiným, já nemám problém na pokračování těchto výlevů odpovídat již uvedenými reakcemi.
Z 16.8.2011 23:02 - č. 9909
Z
Algernon napsal v č. 9908:
"Ano, aneb vše obsahuje celé přehršle informací jak k motoru Turbodyne, tak i firmě Northrop, p. Pavleckovi i k Me 262. :D Rád si povídáš — sám se sebou?"
Právě že ne, proto jsem se na to zeptal, jiných. Z téhož důvodu nepovažuju za užitečné abych si za situace kdy odpověď neznám, sám odpovídal, a připadá mi poněkud bisarní pokud by to po mne někdo požadoval, případně vyčítal že neznám odpověď, jak zjevně relativně soustavně činíš.

Ovšem za situace kdy někdo považuje za užitečné sdělit celkem zjevný fakt že moje otázka neobsahuje odpověd na ni samu, což následně z nějakých důvodů rozebírá do značných podrobností, považuji za vhodné takto disponovanému individuu připomenout jak některé faktické body týkající se průběhu vlastní diskuse, tak obecné principy týkající se zásad dialogických obecně, jež existují, odhadem, již po několik tisíc let.

Stručně řečeno - pokud jsem se zeptal, zda zde někdo neví nějaké bližší detaily o motoru Turbodyne a jeho (možném) konstruktérovi, je holým nerozumem vyčítat mi soustavně pokud o tom nic bližšího nevím, mimo toho co jsem se sám dočetl, a věrohodnost čeho nemám možnost blíže posoudit, jak neváhám otevřeně přiznat (příspěvek v tématu Zajímavé letecké projekty č.1784; zde 9900, 9902, 9906).

Proto jsem se na to, jak bych přibližně počtvrté zdůraznil, ZEPTAL. (Viz též příspěvek č. 9900, kde tuto skutečnost opakuji, pro ty méně chápavé mezi námi. Též příspěvky č. 9902 a 9903, kde totéž opakuji podruhé - pro .... Květoslava Trifida.)

Obsah mých příspěvků je snad osobám i zcela průměrné inteligence jasný - původně jsem se zeptal, takže je poněkud smutné když je mi následně nějakou osobou vyčítáno pokud se bráním, je-li mi posléze někým jemuž míra duševní vyspělosti patrně ne zcela umožňuje obsah mého příspěvku pochopit, vyčítána skutečnost toho že faktografická hodnota otázky nebývá obsahově srovnatelná s odpovědí na ni, a to opakovaně, i po několikerém vysvětlení.
Z 16.8.2011 21:05 - č. 9907
Z
Algernon napsal v č. 9904:
"aneb ještě sehnat autora a ještě sponzora, nebo dost movitýho nakladatele, co nebude hledět na náklady — nepředpokládám, že si případní čtenáři nepřečtou 3-4 příspěvky níže, tudíž citovat k čemukoli a vše je patrně dosti zbytným. "
Z napsal v č. 9900:
"Spokojuji se s tím, že přicházím se znepokojivými otázkami, přesné provedení bych nechal na autorské invenci odvážlivce který by to případně zkusil. "
Algernon napsal v č. 9904:
"Patrně jsi fandou mlácení prázdné slámy, což? "
Kdybysme za účelem druhotného zpracování a recyklace slámy a jiných bioproduktů založili zemědělské družstvo, by v něm jistě předsedou neudělali.
Z 16.8.2011 20:30 - č. 9906
Z
Algernon napsal v č. 9904:
"Aneb Boyne, wikiÆdie ničeho a na nic — chybí už jen rádio Jerevan. :)) "
Z napsal v č. 9902:
"Proto se ptám, protože o tom nic nevím."
Algernon napsal v č. 9904:
"Patrně jsi fandou mlácení prázdné slámy, což? "
Já jsem se zeptal, nemůžu snad za to když na to někdo reaguje naprosto hystericky.
Z napsal v č. 9900:
"Z napsal v č. 1784: "Spíš tak pro zajímavost - Boyne v Me 262: Arrow to the Future taky letem světem seznamuje s vývojem proudových motorů ve světě, a uvádí i příklad turbovrtulovýho motoru Turbodyne, kterej vyvíjel pro Jacka Northropa "Czech immigrant Vladimir H. Pavlecka" (neúspěšně, protože společnost neměla dost zdrojů a zkušeností na tak ambiciózní projekt). Ví se o tom něco bližšího?""
Z 16.8.2011 19:44 - č. 9903
Z
Algernon napsal v č. 9901:
"Otázky bez odpovědí, či snad nezodpověditelné otázky? Vynikající! Co mi to jen připomíná… ?? Co by asi tak mohlo stát a kolik času by zabralo pokusit se (stoprocenntně to je nemožné — viz „konkrétní protivníci“ a podobně) alespoň ověřit onen „polský seznam“ (nároků?) nepříliš zjevného původu? Znáš nějakého nakladatele, kdo by autorovi knihy (co Rajlich, Me 262 se koncem války vyskytoval i u nás a on patrně má poměrně dobře zmapovány letecké boje nad našim územím) zaplatil honorář, aby se to autorovi vyplatilo? Nebo to snad zaplatíš sám?"
Z napsal v č. 9900:
"Spokojuji se s tím, že přicházím se znepokojivými otázkami, přesné provedení bych nechal na autorské invenci odvážlivce který by to případně zkusil. "
Z 16.8.2011 19:43 - č. 9902
Z
Algernon napsal v č. 9901:
"V případě, že byl Northopův šéfkonstuktér — a nepracoval na P-61? (Nebo v té době už nebyl? Nebo ještě nebyl?) Kdy byl oním šéfkonstruktérem, a na čem všem tedy pracoval jako šéf konstrukce u Northropa? Byl vůbec kdy šéfkonstruktérem? (A kdy vlastně přestal J. K. Northrop konstruovat?) A vyvíjel-li nějaký pan Pavlecka (?), sám (?), pro Northropa motor Turbodyne? A byl to vůbec imigrant z Čech? "
en.wikipedia.org/wiki/Northrop_P-61_Black_Widow

Jestli byl. Wikipedie ho pro změnu označuje za šéfa výzkumu.

Proto se ptám, protože o tom nic nevím.
Z 14.8.2011 20:52 - č. 9900
Z
Algernon napsal v č. 9899:
"…netušil jsem ale, že věci napsané zřetelně nutno opakovat? "
Já to chápu jasně a zřetelně, což mi nebránilo v tom abych si nad potvrzením mého původního podezření, že skutečný dopad bojového nasazení Schwalbe nikdo důsledně nezpracoval, nepovzdechnul.
Algernon napsal v č. 9899:
"Oproti? Máš na to vymyšlenou nějakou exaktní metodiku?"
Spokojuji se s tím, že přicházím se znepokojivými otázkami, přesné provedení bych nechal na autorské invenci odvážlivce který by to případně zkusil.
Algernon napsal v č. 9899:
"Docela by mne zajímalo, proč citaci odsud (Že by někdo něco takového kdy napsal? :) Takhle, obávám se, že v celém rozsahu nikoli.) cpeš zcela jinam? (Nemluvě o vztahu k otázce.) 8)"
Z napsal v č. 1784: (Zajímavé letecké projekty) [téma č. 325 - přísp. č. 1784]
Algernon napsal v č. 9897: (Stíhací letouny)
"Čímkoli, co má byť i jen vzdáleně co dělat s p. Boynem,
Z napsal v č. 1784:
"Spíš tak pro zajímavost - Boyne v Me 262: Arrow to the Future taky letem světem seznamuje s vývojem proudových motorů ve světě, a uvádí i příklad turbovrtulovýho motoru Turbodyne, kterej vyvíjel pro Jacka Northropa "Czech immigrant Vladimir H. Pavlecka" (neúspěšně, protože společnost neměla dost zdrojů a zkušeností na tak ambiciózní projekt). Ví se o tom něco bližšího?"
Protože mě zajímalo jestli někdo tady neví něco bližšího a přesnějšího buď o motoru Turbodyne anebo českým přistěhovalci Pavleckovi, nejlíp o obojím současně, než Boyne; a do tématu "Stíhací letouny" zjevně nespadá ani jedno. Přítel Google mě informoval mj. o tom, že Pavlecka byl Northropův šéfkonstruktér, a snad pracoval i na vývoji P-61 Black Widow, ale připadá mi to trochu málo a bez záruky.
Z 11.8.2011 19:12 - č. 9898
Z
Algernon napsal v č. 9897:
"Že by někdo něco takového kdy napsal? :) Takhle, obávám se, že v celém rozsahu nikoli. "
Mě by právě zajímalo jestli taková kniha třeba neexistuje, protože na co člověk narazí tak autoři většinou líčej samý úspěchy turbinových borců, a pak se najednou přiznají k tomu že většina pilotů Luftwaffe v tomto období byla nezkušenejch a jednotky trpěly velkými ztrátami, ale bez přesných údajů. Přičemž taková kniha by byla užitečnější než x-té pojednání o těch nárocích a akční popisy soubojů.

Mě by třeba zajímalo jak moc nasazení Me 262 zvedlo ztráty bombardovacích svazů, oproti konvenčním stíhačkám Luftwaffe.
Algernon napsal v č. 9897:
"Autor (ač tuším snad původně profesionální letec, tuším vojenský, a později snad i ředitel nějakého leteckého muzea) "
On to právě napsal asi jaksi i v kapacitě ředitele toho muzea (United States Air Force Air Museum), takže jednu kapitolu věnuje osudům jejich exempláře, ale co mě překvapilo je jeho kombinace superlativů směrem k Me 262 obecně s dobovým hodnocením ze strany amerických pilotů - které víceméně vyznívá tak, že pro americké stíhače byla Me 262 opravdu ceněná a raritní kořist, ale asi ne opravdu vážná hrozba bombardovacím svazům, nanejvýš drobnější ozvláštnění/nepříjemnost navíc.BTW - někde jsem čet že od podzimu 1944 nově vycvičení stíhači Luftwaffe, pístoví i tryskoví, čas od času ukazovali nekonvenční prvek vzdušného boje (později dovedený k dokonalosti dálněvýchodnými soudruhy za války v Koreji, ale ti měli vystřelovací sedačky) kdy po spatření nepřátelského letadla se zjevně nepřátelskými úmysly nečekali až dojde na nejhorší, ale rovnou opouštěli kokpit. Jen už nevím kde přesně jsem to viděl.
Z 11.8.2011 17:50 - č. 9896
Z
Algernon napsal v č. 9887:
"(Patrně se totiž dá říci, že během let tu sice snad možná ještě nebylo o „262“ řečeno úplně vše — nicméně možná už tak 90-95 procent řečeno bylo…) "
Existuje literatura kde by se dala sehnat data k celkovému počtu skutečně dosaženejch sestřelů?

Já se o to zas tak moc nezajímám a našel jsem jedinej údaj alespoň trochu ověřenej z druhý strany v Me 262: Arrow to the Future; Walter J. Boyne (jak název naznačuje, není to člověk který by chtěl Schwalbe nějak poškodit), a to jen k 8th USAAF, který následkem akcí tryskáčů (jets), bez rozlišení typu, za války ztratilo 52 bombardérů a 10 stíhaček, a na oplátku Mighty Eighth nárokovala zničení okolo 200 jets, což autor označuje za možná trochu nadsazené.

Jinak se člověk dočte většinou jen o nárocích Luftwaffe, pak taky o tom jak Nowotnemu začal hořet motor, bez zdůraznění těch Mustangů za ním, případně i to, že Günther Lützow napikoval do země nejspíš z čiré recese, ne o těch Thunderboltech za jeho chvostem.
siglufjordur 11.8.2011 13:42 - č. 9893
Přezdívka MEZEK,to bylo asi kvůli tomu,že při startu letadlo kopalo a cukalo do strany jako mezek...aspoň nic jiného mě nenapadá.

Jinak ten první prototyp s motorem RR.To v té době byl anglický motor lepší,nebo domácí nebyl zatím k dispozici?
siglufjordur 11.8.2011 13:15 - č. 9891
Nevím,jestli to už tady někdo napsal,ale překvapilo mě,že nejvíce vyráběné stíhací letadlo druhé světové války,německé Bf 109 začínalo s motorem Rolls-Royce a poslední modely po válce taky.
guano 11.8.2011 10:48 - č. 9890
guano
Algernon napsal v č. 9885:
"Neřekl bych, že by bylo za co. Stejně je máš, obě? :)) :))"
Neměl
guano 9.8.2011 08:33 - č. 9884
guano Díky moc !
giro.c 29.4.2011 20:15 - č. 9882
www.ct24.cz/regionalni/122592-objeven-unikat...
tady je odkaz :)
Tom 29.4.2011 19:30 - č. 9881
Tom Možná jste to zaznamenali, ale pro jistotu: u Českých Budějovic vykopali torza několika Me 262. Nejzachovalejší části jsou motory, z křídel a trupů se zachovalo jen minimum. Reportáž byla dnes ve zprávách na ČT.

Jen připomínám, že pan Sedláček (autor článku www.fronta.cz/karel-pumpr-prcek-z-nebeskych-...) na konci války pracoval na letišti v Českých Budějovicích jako kontrolor při montáži Me 262 a byl i přitom, když se vybalovaly první "vzorové" kusy pro montáž. Dost možná, že se podílel i na montáži některé z vykopaných Me 262.
Krojc 27.3.2011 15:02 - č. 9879
Krojc A eventuálně též pružnice hydropneumatické, pryžové a ostatní
Krojc 27.3.2011 14:34 - č. 9877
Krojc Kubí, je to dobrý, jen ty tvý pružiny - neužívej prosím výraz "navinutá" nebo "zavinutá" pružina . Zkus říct či psát prostě VINUTÁ. Guide je pro snazší porozumění též možno označit za "vodicí drážku".
161-180 z 6496
<< 6 7 8 9 10 11 12 >>
Po