Partyzáni

  • Je možné zadat více jmen oddělených čárkou, nebo jen jejich části
Pro přidání nového příspěvku se přihlašte
21-40 z 496
1 2 3 4 5 >>
Po
Dzin 27.12.2006 21:54 - č. 628
Dzin
Můj (negativní pozn. Dzin) názor na tento (komisařský pozn. Dzin) rozkaz sdílelo celé pozemní vojsko. Poznal jsem to v okamžiku, kdy jsem se stal velitelem 11. armády v rámci Skupiny armád Jih. Ani zde nebyl rozkaz o komisařích vykonáván.Těch několik komisařů, kteří byli přesto zastřeleni, nebylo zajato v boji, ale byli chyceni v našem týlu a usvědčeni jako vůdci a organizátoři partyzánských jednotek. Bylo s nimi proto zacházeno podle válečného práva.
Erich von Manstein, Ztracená vítězstvi pozn. str. 249 sv. 1
Odzbrojující upřímnost jednoho z nejznámějších představitelů Wehrmachtu nemůže být větší. Proto stále nechápu, jak může někdo doposud prohlašovat o tom, jak Wehrmacht dodržoval válečné konvence.
cinik 28.4.2006 18:49 - č. 627
cinik Zdravím! Chci se zeptat, zda někdo nevlastní či nemá přístup k obsáhlejším materiálům o těchto osobách. Pokud možno něco serióznějšího.

cs.wikipedia.org/wiki/Viliam_%C5%BDingor

cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Trojan

Předem díky.
ja_62 6.3.2006 12:00 - č. 626
ja_62
bobanek napsal v č. 625:
"Taky je třeba se podívat kdo je podepsaný pod zákonem č. 115/46 - dvojnásobný zbabělec, další dva semlelo revoluční dění v 48 a p. gen. Svoboda se za několik desetiletí vyšvihl na post prezidenta."
Ale to neznamená přece nic - v rámci běžné legislativní procedury musel podepsat zákon president republiky, předseda vlády a příslušní ministři, pověření provedením (resp. jejich resorty), což se stalo. Pokud udivuje ministr národní obrany gen.Svoboda, byl v § 3 ustanoven jako jeden z nich, šlo mimo jiné o záležitost vojenské justice.


Mimochodem, označovat dlouholetého, ba i tuším "posrpnového" člena ÚV KSČ za semletého únorem je dost kuriosní neznalost , jakož i označování komunistického převratu za revoluční dění.
bobanek 3.3.2006 22:09 - č. 625
ja_62 napsal v č. 623:
"Rozhodně nejproblematičtější část je časové vymezení - zejména konec období ke dni 28.10.1945 "
S tím souhlasím, protože je to alibismus nejhrubšího zrna ospravedlňující tzv. divoký odsun a jiné zločiny RG - "rabovacích gard" v době od 9. května /v podstatě v době míru/ do 28.10. ,takže mají umyté ruce. Taky je třeba se podívat kdo je podepsaný pod zákonem č. 115/46 - dvojnásobný zbabělec, další dva semlelo revoluční dění v 48 a p. gen. Svoboda se za několik desetiletí vyšvihl na post prezidenta.
kulometčík 13.2.2006 20:32 - č. 624
Nemáte někdo nějaké informace o skupině NIVA - působila u nás na Domažlicku a tak by mně zajímalo např. kdo jí velel, co používali za zbraně, kolik zneškodnila nepřátel, kolik jich bylo atd... Budu rád za jakékoliv informace protože o této skupině se ani v našem regionu moc nemluví.
ja_62 9.1.2006 12:00 - č. 623
ja_62 Rozhodně nejproblematičtější část je časové vymezení - zejména konec období ke dni 28.10.1945 - stačilo by rozhodně někdy do července, srpna 1945 - kdy už bylo jasné, že válka skončila a Němci v nějakém odporu nepokračují, ani se o nic nepokoušejí, a zároveň byly bezpečnostní složky natolik organisované a konsolidované, že nebylo nutno vytvářet takovéto výjimky pro běžné občany. Důvodovou zprávu k tomuto zákonu jsem neviděl, a nevím zda ještě někde vůbec existuje, ale koluje fáma, že datum 28.10. bylo vybráno hlavně s ohledem na svůj symbolický význam, a pak taky protože ten den se PNS poprvé sešlo, čímž skončilo období normotvorby presidenta republiky apod.-prostě chtěli vytvořit předěl mezi válečnými a normálními časy.
ja_62 9.1.2006 11:54 - č. 622
ja_62
cinik napsal v č. 620:
"Čili ti, co kradli, znásilňovali a vraždili, byli na základě tohoto zákona chráněni před trestem, bez ohledu na to, že zákon tak benevolentní nebyl"


Ten zákon je dost stručný a mohl by být problém v širokých formulacích - co ještě je a co není jednání za účelem znovunabytí svobody nebo spravedlivá odplata - ale při správné a pečlivé aplikaci by neměl být problém rozsoudit, kdy partyzán, dejme tomu zabavující nějaké potraviny, aby přežil, překročil oprávněnou míru, a stává se lupičem apod. Myslím, že poválečné útoky zejména komunistů na "Drtinovu justici, stojící proti zájmům lidu, chránící okupanty a trestající hrdiny odboje" svědčí o tom, že míra spravedlnosti v uplatňování zákona byla značně vysoká.

cinik napsal v č. 620:
" znásilňovali "
blitz napsal v č. 611:
"znásilňováni"
To je dost zajímavé klišé, jako by vyčtené z nějaké brožury - a zajímavě se také opakuje v různých vyjádřeních - znásilnění se při největší možné benevolenci nemůže stát prostředkem boje za svobodu nebo spravedlivé odplaty - a přesto je oblíbeným argumentem...- netvrdím, že někomu po válce takovéto jednání neprošlo, a mohl se dokonce snažit krýt tímto zákonem, leč do rámce zákona samého takovéto jednání prostě nemohlo spadat.
cinik 8.1.2006 15:55 - č. 620
cinik Ad Dzin (619): To je sice hezké, ale praktické použití tohoto zákona bylo poněkud širší než jeho text. Čili ti, co kradli, znásilňovali a vraždili, byli na základě tohoto zákona chráněni před trestem, bez ohledu na to, že zákon tak benevolentní nebyl.
Dzin 6.1.2006 22:39 - č. 619
Dzin V tomto je výklad ja_62 přesný. Tím zákonem jde o to, aby v budoucnu si to nemohl přihasit někdo a požadovat po příslušníku odboje náhradu třeba za to, že mu třeba vykolejil vlak a způsobyl škodu. Nejde o to dekriminalizovat protiprávní chování různých živlů. Tedy ne, že ti kdo kradli, znásilňovali a vraždili jsou tímto zákonen automaticky prohlášeni za neviné.
mbbb 6.1.2006 17:12 - č. 617
mbbb
curahee napsal v č. 612:
"Myslím ,že není dobré házet všechny partyzány do jednoho pytle"
samozřejmně, ale je to dnes módní

věcným obsahem zákonů - jako tady uvedený 115/1946 se dnes málo kdo zabývá.

je pravdou, že po válce se děly různé/hrůzné věci. Trošičku se o to zajímám, tak jsem si pár věcí už přečetl................
ja_62 6.1.2006 14:43 - č. 616
ja_62
blitz napsal v č. 611:
") Takže všichni "partyzány" okradení, znásilněni a zavraždění lidé na území protektorátu a ČSR v tomto období byli buď okupanti nebo pomahači okupantů a bránili svobodě Č a S!!!"


Teď jsem si všimnul... Takže, aby bylo jasno, o čem tu diskutujeme:
ZÁKON č. 115/1946 Sb.
ze dne 8. května 1946

o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1

Jednání, k němuž došlo v době od 30. září 1938 do 28. října 1945 a jehož účelem bylo přispěti k boji o znovunabytí svobody Čechů a Slováků nebo které směřovalo ke spravedlivé odplatě za činy okupantů nebo jejich pomahačů, není bezprávné ani tehdy, bylo-li by jinak podle platných předpisů trestné.

§ 2

(1) Byl-li někdo pro takový trestný čin již odsouzen, budiž postupováno podle předpisů o obnově trestního řízení.

(2) Příslušný je soud, u něhož se konalo řízení v první stolici nebo není-li ho, soud, který by byl nyní v první stolici příslušný, kdyby bezprávnost činu nebyla podle § 1 vyloučena.

(3) Sbíhá-li se s činem uvedeným v § 1 trestný čin, pro nějž byl obžalovaný týmž rozsudkem odsouzen, vysloví soud za tento jiný trestný čin nový trest rozsudkem, přihlížeje k výroku o vině již učiněnému.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři spravedlnosti a národní obrany.

Dr. Beneš v.r.

Fierlinger v.r.

Dr. Drtina v.r.

gen. Svoboda v.r.


Nejde o všechny činy nějak vymezených osob, např. partyzánů, ale o činy kohokoli konané pro znovunabytí svobody anebo spravedlivé odplaty proti okupantům nebo jejich pomahačům. Jako byl například čin Radomíra Luži.
A už vůbec ne prohlášení všech obětí trestné činnosti za okupanty.
ja_62 6.1.2006 12:59 - č. 615
ja_62
xfish5 napsal v č. 614:
" ale tyhle bandy xindlů, který jen loupili a vraždili pro majetek a peníze,"
Na ty kdo v souvislosti s odbojem loupili a vraždili pro majetek a peníze pamatuje třetí odstavec § 2 onoho zákona 115/ 1946 Sb., který praví:
(3) Sbíhá-li se s činem uvedeným v § 1 trestný čin, pro nějž byl obžalovaný týmž rozsudkem odsouzen, vysloví soud za tento jiný trestný čin nový trest rozsudkem, přihlížeje k výroku o vině již učiněnému.


V zásadě jde o to, že neposkytuje zločinci krytí odbojem, ale současně mu poskytuje mírné ulehčení v souvislosti s tím, že svůj tr.č. páchal v souvislosti s odbojovou činností.
xfish5 6.1.2006 12:47 - č. 614
Něco jiného je když odbojáři ukrývali parašutisty,... ale tyhle bandy xindlů, který jen loupili a vraždili pro majetek a peníze, pod záminkou obrany vlasti, ti měli být po válce popraveni, podobně jako K. Čurda.
ja_62 6.1.2006 11:53 - č. 613
ja_62
blitz napsal v č. 611:
"myslím ,že tento zákon po válce udělali proto ,že neměli čisté svědomí "
Ten zákon byl přijat vzhledem k tomu, že realisticky uvažující jedinci nepopírali platnost a trvání právního řádu předválečného, takže například partyzán se v praxi nedovoleně ozbrojoval, zakládal oheň v lese, a když - v souladu se zákony války - rekvíroval potraviny, příslušné orgány by to hodnotily nejspíše jako loupež, atd.
Jeho široké vymezení, zejména časové, je jiná věc, ale z toho hlediska aby odbojář nebyl po válce stíhán za to, že za války střílel po německých vojácích, byl ten zákon nutný. Ordnung muss sein.
curahee 6.1.2006 10:25 - č. 612
curahee Myslím ,že není dobré házet všechny partyzány do jednoho pytle,kdo spolupracovat s československými paravýsadky,snad duchové,kdo přepadal tranporty na železnici,asi také,že?!

Je jisté,že většina těchto hurá partyzánů,byla lůza,už jen vzhledem k tomu,že se rozlišoval "partyzán" před 5.5.45 a po něm,tím chci říct,že pokud někdo vstoupil do partyzánské jednotky po pátém květnu,měl kredit skoro stejný jako jeho spolubojovník(ovšem né před tím spolubojovníkem,mám na mysli politický aspekt),který tam byl déle.

Tak jak byli dříve házeni do stejného pytle skopčáci,tak dnes se děje u partyzánů...
blitz 6.1.2006 06:07 - č. 611
blitz Ať udělali "partyzáni" nebo spíše banditi ke konci války a hlavně po skončení války cokoli špatného (loupeže,znásilňováni,vraždy,drancováni ) jak proti civilistům tak proti němcům (těm ale větsinou až po válce),tak jedno udělali dokonale. A to ,že si po válce vymysleli dokonalý zákon č.115/1946 Sb.,podle kterého "nelze stíhat osoby,které se dopustily jednáni, jinak trestného, pokud k němu došlo v době od 30.9.1938 do 28.10.1945, bylo-li účelem přispěni k boji o znovunabití svobody Čechů a Slováků".(to je široký pojem-přispění ke svobodě) Takže všichni "partyzány" okradení, znásilněni a zavraždění lidé na území protektorátu a ČSR v tomto období byli buď okupanti nebo pomahači okupantů a bránili svobodě Č a S!!! A banditi jsou z toho venku. Já myslím ,že tento zákon po válce udělali proto ,že neměli čisté svědomí a nebyli to malé ryby když si to uzákonily. Je vidět, že Čeští partyzáni bojovali za osvobození Čechů a Slováků ještě 5 měsíců a 20 dní po skončení II.sv.války. Ale proti komu?
xfish5 5.1.2006 21:50 - č. 610
jasan napsal v č. 608:
"otázka zda tito banditi měli za sebou vůbec nějakou tzv. partizánskou činnost proti branné moci nebo proti průmyslu! (a nemyslím tabákový průmysl)"
Tak tak ... Mnozí to byli bandité a teroristé co zabíjeli německé civilisty pro majetek.
HOP 5.1.2006 19:41 - č. 609
HOP Odbojová činnost se na našem území v období protektorátu samozřejmě vyskytovala. Pro partyzánské skupiny, tak jak si je většina lidí představuje, ale neskýtá naše země právě ideální prostor (husté osídlení, málo lesů, ...) Bohužel "partyzánské" skupiny vznikaly na samém sklonku války a většina jejich členů si jen chtěla připsat nějaké zásluhy pro poválečné časy a mstila se na civilním německém obyvatelstvu. Znal jsem jednoho stařečka, člena odbojové skupiny, který na srazy bývalých spolubojovníků přestal jezdit už na přelomu 50. a 60. let. Cituji: "Bylo mi na blití, když jsem viděl mezi naší 20tičlennou skupinou těch 90 údajných "spolubojovníků.""
jasan 4.1.2006 08:42 - č. 608
jasan otázka zda tito banditi měli za sebou vůbec nějakou tzv. partizánskou činnost proti branné moci nebo proti průmyslu! (a nemyslím tabákový průmysl)
mbbb 3.1.2006 17:31 - č. 607
mbbb tenhle odkaz zrovna znám, na netu jsem pátral, mně jde spíše o tištěné prameny, na webu se pár podobných zpráv nechá najít, ale nic podstatného z období války a partizánské činnosti, organizace, složení a tak
21-40 z 496
1 2 3 4 5 >>
Po

Diskuzní forum