Dne 7. června 1940 zahynul při letecké havárii Flying Officer Edgar James „Cobber“ Kain, DFC, MiD (RAF 39534), necelé tři týdny před svými dvaadvacátými narozeninami. O život přišel na Hurricanu Mk.I, s/n L1826, při návratu do Británie.

E. J. Kain se narodil 27. června 1918 v Hastingsu na Novém Zélandu. Do RAF vstoupil roku 1937 (8. března 1937 mu byla udělena hodnost Acting Pilot Officer, k jejímuž zveřejnění v London Gazette došlo 26. března) a po celou dobu služby působil u 73. squadrony. Své skóre otevřel 8. listopadu 1939 sestřelem Dornieru Do 17P 1.(F)/123, jehož tříčlenná osádka Oblt. Hanse Kuttlera padla.

Většinou se uvádí, že získal 16 sestřelů plus jeden poškozený, z nich pět před 10. květnem 1940. Novější prameny tento údaj zpochybňují, nicméně nejspíše patrně nikdy se nepodaří jistě /se stoprocentní jistotou/ potvrdit či naopak vyvrátit všechy jeho nárokované, či ve své době potvrzené, sestřely. V každém případě ovšem „Cobber“ Kain byl v první polovině roku 1940 na čele pomyslné tabulky nejúspěšnějších stíhačů RAF.

Již 14. ledna 1940 mu byl udělen Distinguished Flying Cross, ovšem k jeho zveřejnění v London Gazette došlo až 29. března 1940, shodou okolností tři dny po sestřelu dvou Messerschmittů Bf 109, jimiž dosáhl obecně uznávaného kritéria stíhacího esa; pěti vzdušných vítězství. Vyznamenání jen podtrhlo jeho nově nabytou popularitu.