V Dukelském průsmyku překročili vojáci 1. čs. armádního sboru hranice předválečného Československa a vztyčili na osvobozeném území státní vlajku.

Za komunistické éry se tento den slavil jako Den československé armády (předtím bylo takto slaveno výročí bitvy u Zborova, 2. července).