Vojáci polské armády!

Pansko-buržoazní polský stát, který vás zatáhnul do dobrodružné války se rozvalil. Ukázal se neschopným řídit zemi i zorganizovat obranu. Ministři a generálové sebrali nahrabané zlato a rychle utekli, zanechávaje armádu i celý polský národ svému osudu.
Armáda polská utrpěla těžkou porážku, ze které se již nevzpamatuje. Vám, vašim ženám, dětem, bratrům i sestrám hrozí smrt hladem a zkáza.
V tyto těžké dny vám Sovětský svaz podává pomocné ruce... Nejdeme k vám jako dobyvatelé ale jako vaši bratři, kteří vám pomohou od kapitalistů...
Velká a neporazitelná Rudá armáda nese na svých praporech bratrství a štastný život.
Vojáci polské armády! Neprolévejte dále krev za zájmy kapitalistů.
Přinutili vás utiskovat Bělorusy a Ukrajince... Pamatujte, že národ nemůže být svobodný pokud utiskuje jiné národy. Pracující Bělorusové a Ukrajinci nejsou vaši nepřátelé.
Odhoďte zbraně a přejděte na stranu Rudé armády. Zabezpečí vám svobodu a šťastný život.
Velitel Běloruského frontu M. Kovalov (září 1939)