The Times = The Semit

Válečný protibritský antisemitský plakát