Invaze

Nepřátelská invaze
Co musíte udělat
Zůstaňte v práci: pokud nemůžete a nemáte žádné protiinvazní povinnosti tak kontaktujte svého místního správce.
Pokud jste v Civilní obraně - tak to je vaše místo.
Pokud nemáte žádné protiinvazní povinnosti, zůstaňte pevní.
Neopouštějte svůj obvod, neblokujte zbytečně cesty
Nenaslouchejte drbům, plňte pouze příkazy dané armádou, policií, civilní obranou nebo Ministerstvem informací
Buďte ve střehu proti páté koloně.
Podrobnější instrukce si vyžádejte u svého místního správce
Mějte u sebe 48 hodinovou zásobu jídla a vody.