Himmler nebo Eisenhower

Volba:
Himmler = prodloužení války, bombardování, hlad, teror SS a bitevní pole v Německu
Eisenhower = zkrácení války, bezpečí, pořádek, anglo-americká vojenská vláda
(leták shazovaný nad Cáchami)