Frankfurt

Frontové město Frankfurt bude udrženo! (1945)